Tính năng Thư viện

Tổng hợp tài liệu đào tạo của doanh nghiệp; giúp người học thuận tiện trong việc tìm kiếm tài liệu cần thiết. 

Quản lý tài liệu đào tạo dành cho Học viên

Từ nay, Quản trị viên thay vì phải tạo ra nhiều khóa học để đặt các tài liệu đào tạo, điều đó dễ gây sự phân tán và khó tìm kiếm, thì có thể sử dụng tình năng Thư viện.

Tính năng này giúp Quản trị viên tạo ra được cấu trúc thư mục như thao tác thông thường ở PC hay Laptop để có thể dễ phân loại và quản lý các tài liệu liên quan. Thêm vào đó là khả năng viết các ghi chú liên quan nhằm giúp Học viên có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa của tài liệu.

eLearning, LMS, tính năng Thư viện

Giao diện của tính năng Thư viện

Theo thời gian số lượng tài liệu của bạn chắc chắn sẽ tăng dần; tuy nhiên bạn không cần lo lắng về việc Học viên của mình gặp khó khăn trong việc tìm kiếm mong muốn, bởi vì tính năng thư viện đã được cài đặt sẵn chức năng tìm kiếm trực quan và có thể phân loại tài liệu theo các danh mục như Word, Excel, Powerpoint, v.v.

Chức năng tìm kiếm của tính năng Thư viện

PROSEEDS VIETNAM cung cấp giải pháp về phần mềm E-learning và phát triển nội dung đào tạo trực tuyến cho hơn 2000 công ty, tập đoàn.

HOẶC LIÊN HỆ HOTLINE 0379996087