Case study về dự án E-learning

Kiến thức được mua lại thông qua E-learning để nâng cao chất lượng & hiệu quả giáo dục

Case study về dự án E-learning

Kiến thức được mua lại thông qua E-learning để nâng cao chất lượng & hiệu quả giáo dục

Ford Vietnam

Loại hình kinh doanh: Lắp ráp xe hơi, tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng
Dịch vụ sử dụng: Phần mềm LMS LearningWare

VCCI

Loại hình kinh doanh: Sản xuất và phân phối mỹ phẩm
Dịch vụ sử dụng: LMS · Phát triển tài liệu giảng dạy

Loại hình kinh doanh: Trường luyện thi chứng chỉ hành nghề dược sĩ
Dịch vụ sử dụng: Phần mềm LMS LearningWare

Loại hình kinh doanh: Cửa hàng tiện lợi
Dịch vụ sử dụng: LMS

Loại hình kinh doanh: Sản xuất và phân phối mỹ phẩm
Dịch vụ sử dụng: LMS · Phát triển tài liệu giảng dạy

Loại hình kinh doanh: Nhà hàng ăn nhượng quyền thương mại
Dịch vụ sử dụng: LMS

Loại hình kinh doanh: IT
Dịch vụ sử dụng: Phát triển tài liệu giảng dạy

Loại hình kinh doanh: Dịch vụ thương mại điện tử
Dịch vụ sử dụng: LMS · Phát triển tài liệu giảng dạy

Loại hình kinh doanh: Game
Dịch vụ sử dụng: LMS

Loại hình kinh doanh: Trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật
Dịch vụ sử dụng: LMS

Loại hình kinh doanh: Đào tạo
Dịch vụ sử dụng: LMS

Loại hình kinh doanh: Dịch vụ nhân sự
Dịch vụ sử dụng: LMS

Loại hình kinh doanh: Bất động sản tech
Dịch vụ sử dụng: LMS

ECC

Loại hình kinh doanh: Trung tâm ngoại ngữ tiếng Anh
Dịch vụ sử dụng: LMS · Phát triển tài liệu giảng dạy

Loại hình kinh doanh: Chính quyền
Dịch vụ sử dụng: Phát triển nội dung elearning

Loại hình kinh doanh: Đào tạo
Dịch vụ sử dụng: LMS

TPA

Loại hình kinh doanh: Tự động hóa nhà máy
Dịch vụ sử dụng: LMS

Loại hình kinh doanh: Đào tạo
Dịch vụ sử dụng: LMS

Loại hình kinh doanh: Thẩm mỹ viện
Dịch vụ sử dụng: LMS

Loại hình kinh doanh: Bán buôn
Dịch vụ sử dụng: LMS

Loại hình kinh doanh: Dịch vụ nhân sự
Dịch vụ sử dụng: LMS

Loại hình kinh doanh: Dịch vụ nhân sự
Dịch vụ sử dụng: LMS

Loại hình kinh doanh: Trường học
Dịch vụ sử dụng: LMS

Loại hình kinh doanh: Viễn thông
Dịch vụ sử dụng: LMS