Khoá đào tạo elearning: Quản lý và Lãnh đạo

Các khoá học được thiết kế theo định dạng hoạt hình, lồng vào đó các tình huống thực tế, nhằm giúp người học dễ hình dung và tiếp thu kiến thức hiệu quả.

Danh mục khoá học​

Khoá học phổ biến

phần mềm lms
Learning Ware

Giải pháp đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp

Nội dung E-Learning

Sản xuất nội dung đào tạo sinh động, cuốn hút

P-MOVIE. elearning
Máy chủ phân phối Video

Phân phối nội dung video ổn định với số lượng lớn người xem cùng P-Movie

Fostering_and_maintaining_motivation_Cegos

Bồi dưỡng và duy trì động lực

Bạn sẽ học cách khai phá năng lượng nhóm để tăng hiệu suất tập thể. Bạn sẽ có thể xác định các trình điều khiển động lực của đồng nghiệp và có hành động thích hợp để giữ cho động lực cho họ. Bạn sẽ có khả năng thúc đẩy tiến độ của công việc ủy thác và ủy thác một cách hiệu quả.

Effective_decision-making_Cegos

Ra quyết định hiệu quả - Phần A

Đến cuối đơn vị học trình này, bạn sẽ có thể thành công thiết lập liên hệ đầu tiên với khách hàng và thu thập thông tin bạn cần bằng cách đặt câu hỏi mở.

Effective decision-making Part B

Ra quyết định hiệu quả - Phần B

Trong đơn vị học trình này, bạn sẽ học cách chuyển từ quyết định sang kế hoạch hành động. Sau đó, bạn sẽ có thể chuyển đổi kế hoạch hành động này thành kế hoạch đồng thuận thuần chủng.