Khoá đào tạo elearning
Quản lý và Lãnh đạo

Danh sách khoá học

Danh mục khoá học​

Khoá học phổ biến

phần mềm lms
Learning Ware

Giải pháp đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp

Nội dung E-Learning

Sản xuất nội dung đào tạo sinh động, cuốn hút

P-MOVIE. elearning
Máy chủ phân phối Video

Phân phối nội dung video ổn định với số lượng lớn người xem cùng P-Movie

Bồi dưỡng và duy trì động lực

Bồi dưỡng và duy trì động lực

Bạn sẽ học cách khai phá năng lượng nhóm để tăng hiệu suất tập thể. Bạn sẽ có thể xác định các trình điều khiển động lực của đồng nghiệp và có hành động thích hợp để giữ cho động lực cho họ. Bạn sẽ có khả năng thúc đẩy tiến độ của công việc ủy thác và ủy thác một cách hiệu quả.

Ra Quyết Định Hiệu Quả - phần A

Ra quyết định hiệu quả - Phần A

Đến cuối đơn vị học trình này, bạn sẽ có thể thành công thiết lập liên hệ đầu tiên với khách hàng và thu thập thông tin bạn cần bằng cách đặt câu hỏi mở.

Ra Quyết Định Hiệu Quả - phần B

Ra quyết định hiệu quả - Phần B

Trong đơn vị học trình này, bạn sẽ học cách chuyển từ quyết định sang kế hoạch hành động. Sau đó, bạn sẽ có thể chuyển đổi kế hoạch hành động này thành kế hoạch đồng thuận thuần chủng.

Kỹ năng cảm xúc của nhà quản lý

Kỹ năng cảm xúc của nhà quản lý

Qua khóa học này, bạn học được cách trở thành người quản lý tốt hơn nhờ thành công quản lý cảm xúc chính mình. Bằng cách xác định hồ sơ cảm xúc

Thành công trong cương vị mới - Phần A

Thành công trong cương vị mới - Phần A

Qua khóa học này, bạn sẽ hiểu về những thay đổi khi bạn trở thành người quản lý.; các yêu cầu của một bài đăng quản lý và các ưu tiên trung hạn của bạn, và cách chuẩn bị cho cuộc hẹn mới với sếp của bạn.

Thành công trong cương vị mới - Phần B

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách dẫn dắt cuộc họp đầu tiên của mình với tư cách là người quản lý; xử lý các cuộc phỏng vấn ban đầu với đồng nghiệp của mình hoặc quản lý các tình huống tế nhị hơn, chẳng hạn như quản lý các đồng nghiệp cũ, chuyên gia và các đồng nghiệp cao cấp hơn.

Kỹ năng tình huống của nhà quản lý

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách sử dụng tư duy hệ thống để quản lý hiệu quả, bằng cách đánh giá bản chất của một vấn đề, cải thiện sự hiểu biết của bạn về các cấp độ tình huống khác nhau.

Các kỹ năng trong mối quan hệ của nhà quản lý - Phần A

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp của mình, lựa chọn các công cụ phù hợp và thích ứng với các mệnh lệnh của tình huống và nhu cầu của nhóm. Bạn sẽ học cách chuẩn bị và dẫn dắt một cuộc họp hiệu quả.

Các kỹ năng trong mối quan hệ của nhà quản lý - Phần B

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp của mình, biến nhu cầu cá nhân thành mục tiêu chính thức. Bạn sẽ học cách chuẩn bị và thực hiện một cuộc phỏng vấn cá nhân một cách hiệu quả. Sau đó, bạn sẽ học cách xử lý sai lầm và giải quyết các tình huống nhạy cảm trong một cuộc phỏng vấn.

Các phong cách quản lý – MH141

Các phong cách quản lý

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách giúp bạn tối ưu hóa cách bạn quản lý từng đồng nghiệp. Các công cụ hiệu quả để cải thiện giao tiếp của bạn và tăng hiệu suất cá nhân.

Dẫn dắt hành động cả đội và cá nhân.Phần A – MH151A

Dẫn dắt hành động cả đội và cá nhân - Phần A

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách dẫn dắt hành động của đội nhóm và cá nhân một cách hiệu quả.

Trở thành một huấn luyện viên quản lý.Phần B – MH152B

Dẫn dắt hành động cả đội và cá nhân - Phần B

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách khám phá các trình điều khiển động lực khác nhau và tìm hiểu để chọn phương pháp tốt nhất với nhóm.

Trở thành một huấn luyện viên quản lý.Phần A – MH152A

Trở thành một huấn luyện viên quản lý - Phần A

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách biến các khái niệm huấn luyện thành các công cụ thiết thực cho người quản lý, thích ứng với vai trò và các tình huống khác nhau (hỗ trợ đồng nghiệp gặp khó khăn, ủy thác, thúc đẩy, mở rộng kỹ năng, phát triển tiềm năng, v.v..)

Trở thành một huấn luyện viên quản lý.Phần B – MH152B

Trở thành một huấn luyện viên quản lý - Phần B

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách thích ứng thực hành huấn luyện theo nhu cầu cụ thể của người quản lý hỗ trợ nhóm của mình (tổ chức mới, các vấn đề liên cá nhân, dự án cổ phần cao, cam kết, hiệu suất tập thể, v.v..)

Tạo sức thuyết phục trong các tình huống quản lý.Phần A – MH154A

Tạo sức thuyết phục trong các tình huống quản lý - Phần A

Qua khóa học này, bạn sẽ học được các công cụ hoạt động để giúp bạn phát triển chiến lược đàm phán.

Tạo sức thuyết phục trong các tình huống quản lý.Phần B – MH154B

Tạo sức thuyết phục trong các tình huống quản lý - Phần B

Qua khóa học này, bạn sẽ học được các công cụ hoạt động để phát triển cách tiếp cận ‘đôi bên cùng có lợi’ với đồng nghiệp của bạn.

Xử lý cảm xúc nhóm.Phần A – MH156A

Xử lý cảm xúc nhóm - Phần A

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách ứng dụng trí tuệ cảm xúc vào công việc để có thể xác định và thấu hiểu với cảm xúc của nhân viên bạn

Xử lý cảm xúc nhóm.Phần B – MH156B

Xử lý cảm xúc nhóm - Phần B

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách ứng dụng trí tuệ cảm xúc vào công việc để xác định kịp thời các điểm bất ổn về cảm xúc của đội nhóm và có cách phản ứng, xử lý kịp thời

MH230 - Chìa khóa để thiết lập đội nhóm làm việc từ xa - Khóa học eLearning

Chìa khóa để thiết lập đội nhóm làm việc từ xa

Qua khóa học này sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, sẽ giúp bạn bạn sẽ có thể áp dụng những gì đã học vào ngay môi trường làm việc của mình.

Đăng ký ngay hôm nay