Khoá đào tạo elearning
Quản lý và Lãnh đạo

Danh sách khoá học

Danh mục khoá học​

Khoá học phổ biến

phần mềm lms
Learning Ware

Giải pháp đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp

Nội dung E-Learning

Sản xuất nội dung đào tạo sinh động, cuốn hút

P-MOVIE. elearning
Máy chủ phân phối Video

Phân phối nội dung video ổn định với số lượng lớn người xem cùng P-Movie

Bồi dưỡng và duy trì động lực

Bồi dưỡng và duy trì động lực

Bạn sẽ học cách khai phá năng lượng nhóm để tăng hiệu suất tập thể. Bạn sẽ có thể xác định các trình điều khiển động lực của đồng nghiệp và có hành động thích hợp để giữ cho động lực cho họ. Bạn sẽ có khả năng thúc đẩy tiến độ của công việc ủy thác và ủy thác một cách hiệu quả.

Ra Quyết Định Hiệu Quả - phần A

Ra quyết định hiệu quả - Phần A

Đến cuối đơn vị học trình này, bạn sẽ có thể thành công thiết lập liên hệ đầu tiên với khách hàng và thu thập thông tin bạn cần bằng cách đặt câu hỏi mở.

Ra Quyết Định Hiệu Quả - phần B

Ra quyết định hiệu quả - Phần B

Trong đơn vị học trình này, bạn sẽ học cách chuyển từ quyết định sang kế hoạch hành động. Sau đó, bạn sẽ có thể chuyển đổi kế hoạch hành động này thành kế hoạch đồng thuận thuần chủng.

Kỹ năng cảm xúc của nhà quản lý

Kỹ năng cảm xúc của nhà quản lý

Qua khóa học này, bạn học được cách trở thành người quản lý tốt hơn nhờ thành công quản lý cảm xúc chính mình. Bằng cách xác định hồ sơ cảm xúc

Thành công trong cương vị mới - Phần A

Thành công trong cương vị mới - Phần A

Qua khóa học này, bạn sẽ hiểu về những thay đổi khi bạn trở thành người quản lý.; các yêu cầu của một bài đăng quản lý và các ưu tiên trung hạn của bạn, và cách chuẩn bị cho cuộc hẹn mới với sếp của bạn.

Thành công trong cương vị mới - Phần B

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách dẫn dắt cuộc họp đầu tiên của mình với tư cách là người quản lý; xử lý các cuộc phỏng vấn ban đầu với đồng nghiệp của mình hoặc quản lý các tình huống tế nhị hơn, chẳng hạn như quản lý các đồng nghiệp cũ, chuyên gia và các đồng nghiệp cao cấp hơn.

Kỹ năng tình huống của nhà quản lý

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách sử dụng tư duy hệ thống để quản lý hiệu quả, bằng cách đánh giá bản chất của một vấn đề, cải thiện sự hiểu biết của bạn về các cấp độ tình huống khác nhau.

Các kỹ năng trong mối quan hệ của nhà quản lý - Phần A

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp của mình, lựa chọn các công cụ phù hợp và thích ứng với các mệnh lệnh của tình huống và nhu cầu của nhóm. Bạn sẽ học cách chuẩn bị và dẫn dắt một cuộc họp hiệu quả.

Các kỹ năng trong mối quan hệ của nhà quản lý - Phần B

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp của mình, biến nhu cầu cá nhân thành mục tiêu chính thức. Bạn sẽ học cách chuẩn bị và thực hiện một cuộc phỏng vấn cá nhân một cách hiệu quả. Sau đó, bạn sẽ học cách xử lý sai lầm và giải quyết các tình huống nhạy cảm trong một cuộc phỏng vấn.

Các phong cách quản lý – MH141

Các phong cách quản lý

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách giúp bạn tối ưu hóa cách bạn quản lý từng đồng nghiệp. Các công cụ hiệu quả để cải thiện giao tiếp của bạn và tăng hiệu suất cá nhân.

Dẫn dắt hành động cả đội và cá nhân.Phần A – MH151A

Dẫn dắt hành động cả đội và cá nhân - Phần A

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách dẫn dắt hành động của đội nhóm và cá nhân một cách hiệu quả.

Trở thành một huấn luyện viên quản lý.Phần B – MH152B

Dẫn dắt hành động cả đội và cá nhân - Phần B

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách khám phá các trình điều khiển động lực khác nhau và tìm hiểu để chọn phương pháp tốt nhất với nhóm.

Trở thành một huấn luyện viên quản lý.Phần A – MH152A

Trở thành một huấn luyện viên quản lý - Phần A

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách biến các khái niệm huấn luyện thành các công cụ thiết thực cho người quản lý, thích ứng với vai trò và các tình huống khác nhau (hỗ trợ đồng nghiệp gặp khó khăn, ủy thác, thúc đẩy, mở rộng kỹ năng, phát triển tiềm năng, v.v..)

Trở thành một huấn luyện viên quản lý.Phần B – MH152B

Trở thành một huấn luyện viên quản lý - Phần B

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách thích ứng thực hành huấn luyện theo nhu cầu cụ thể của người quản lý hỗ trợ nhóm của mình (tổ chức mới, các vấn đề liên cá nhân, dự án cổ phần cao, cam kết, hiệu suất tập thể, v.v..)

Tạo sức thuyết phục trong các tình huống quản lý.Phần A – MH154A

Tạo sức thuyết phục trong các tình huống quản lý - Phần A

Qua khóa học này, bạn sẽ học được các công cụ hoạt động để giúp bạn phát triển chiến lược đàm phán.

Tạo sức thuyết phục trong các tình huống quản lý.Phần B – MH154B

Tạo sức thuyết phục trong các tình huống quản lý - Phần B

Qua khóa học này, bạn sẽ học được các công cụ hoạt động để phát triển cách tiếp cận ‘đôi bên cùng có lợi’ với đồng nghiệp của bạn.

Xử lý cảm xúc nhóm.Phần A – MH156A

Xử lý cảm xúc nhóm - Phần A

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách ứng dụng trí tuệ cảm xúc vào công việc để có thể xác định và thấu hiểu với cảm xúc của nhân viên bạn

Xử lý cảm xúc nhóm.Phần B – MH156B

Xử lý cảm xúc nhóm - Phần B

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách ứng dụng trí tuệ cảm xúc vào công việc để xác định kịp thời các điểm bất ổn về cảm xúc của đội nhóm và có cách phản ứng, xử lý kịp thời

MH230 - Chìa khóa để thiết lập đội nhóm làm việc từ xa - Khóa học eLearning

Chìa khóa để thiết lập đội nhóm làm việc từ xa

Qua khóa học này sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, sẽ giúp bạn bạn sẽ có thể áp dụng những gì đã học vào ngay môi trường làm việc của mình.

Tư duy logic và giải quyết vấn đề

"Khóa học sẽ mang đến những kiến thức cơ sở, giúp học viên: Nhận biết rõ những sai lầm dễ mắc phải do suy nghĩ thiếu logic Biết cách tư duy theo logic Biết cách phân tích bản chất của vấn đề Nắm rõ các phương pháp và kỹ năng giải quyết vấn đề một cách logic và khoa học Tìm ra được đối sách phù hợp dựa trên các trọng số đặt ra"

Áp dụng KPI hiệu quả

"Khóa học sẽ mang đến những kiến thức cơ sở, giúp học viên: - Hiểu về tổng quan BSC và KPI - Xây dựng bản đồ chiến lược BSC làm nền tảng thiết lập hệ thống mục tiêu xuyên suốt tới các cấp, phòng, ban - Thiết lập hệ thống quản trị công việc và đánh giá chất lượng nhân viên hiệu quả"

Giao việc và kiểm soát công việc

"Khóa học sẽ mang đến những kiến thức cơ sở, giúp nhân viên: Định nghĩa đúng về Giao việc là gì? Giao đúng việc cho đúng người? • Hiểu được tầm quan trọng trong Giao việc, và kiểm soát thực hiện công việc • Tiến hành Giao việc theo những phương thức khác nhau và phù hợp với từng nhóm đối tượng"

Huấn luyện nhân viên cấp dưới

"Khóa học sẽ mang đến những kiến thức giúp người quản lý: - Hiểu rõ khái niệm, sự cần thiết và lợi ích của huấn luyện - Nắm được quy trình huấn luyện phát triển nhân viên - Biết cách xây dựng chiến lược huấn luyện nhân viên - Tạo động lực cho nhân viên qua huấ luyện phát triển"

Đàm phán và thuyết phục hiệu quả

"Khóa học sẽ mang đến nhiều kiến thức, giúp học viên: - Nắm rõ các yếu tố và kỹ năng giao tiếp thuyết phục - Xác định và phát triển phong cách giao tiếp cá nhân - Có được kiến thức và công cụ mang lại thành công trong đàm phán - Biết cách xử lý các tình huống khó khăn trong thương lượng"

Kiểm soát mục tiêu với PDCA

"Khóa học sẽ mang đến những kiến thức cơ sở, giúp học viên: • Hiểu tầm quan trọng của PDCA và phương pháp áp dụng • Biết cách lập kế hoạch rõ ràng để hoàn thành công việc yêu cầu • Giải quyết mọi vấn đề theo logic (không theo cảm tính) • Phối hợp đội nhóm hiệu quả hơn • Chất lượng công việc liên tục được cải thiện"

Tổ chức cuộc họp hiệu quả

"Thông qua khóa học này, học viên sẽ biết cách: - Phân loại các kiểu cuộc họp cần thiết tại doanh nghiệp - Lựa chọn và tổ chức, điều hành các loại cuộc họp một cách phù hợp nhất - Hiểu rõ trách nhiệm của từng người tham dự cuộc họp"

Triển khai 5S tại doanh nghiệp (sản xuất)

"Khóa học sẽ mang đến những kiến thức cơ sở, giúp nhân viên: • Hiểu đúng về 5S • Tự thân có thể áp dụng 5S cho công việc, khu vực làm việc của mình • Có khả năng tham gia hoạt động của ban 5S, thúc đẩy 5S tại doanh nghiệp • Biết cách tổ chức công việc hiệu quả, loại bỏ lãng phí tìm kiếm vật dụng và thông tin • Tích cực tìm kiếm và giải quyết vấn đề • Chung tay xây dựng môi trường làm việc an toàn và hiệu quả "

An toàn trong sản xuất

"Khóa học sẽ mang đến những kiến thức cơ sở, giúp cán bộ phụ trách an toàn có thể: - Nâng cao nhận thức an toàn cho học viên. - Học viên biết cách quan sát hành động / hiện trạng không an toàn và đưa ra phản hồi. - Thu thấp dữ liệu làm cơ sở phân tích mối nguy - Đánh giá, lượng hóa được các mối nguy để có phương án hành động phù hợp - Xây dựng môi trường “Quan tâm thông qua phản hồi“ - Giúp ngăn chặn được tai nạn do lỗi con người - Tạo ý thức hướng tới “0 tại nạn”"

Áp dụng Kaizen trong sản xuất

"Khóa học sẽ mang đến những kiến thức cơ sở, giúp học viên: - Nắm chắc lý luận về Kaizen - Hiểu được phương pháp sản xuất tinh gọn của Toyota - Hiểu được các khái niệm cơ bản trong quản lý sản xuất và chất lượng - Hiểu và có khả năng áp dụng được các công cụ và phương pháp Kaizen - Trở nên nhạy bén với các lãng phí tại hiện trường sản xuất - Có động lực sáng tạo, giải quyết các vấn đề trong công việc - Hướng tới một văn hóa Kaizen tích cực và chuyên nghiệp"

Hiểu và áp dụng ISO 9001:2015

"Khóa học sẽ mang đến những kiến thức cơ sở, giúp học viên: • Hiểu và có thể áp dụng đúng tiêu chuẩn ISO 9001 • Giúp doanh nghiệp xác định và quản lý các vấn đề chất lượng một cách toàn diện • Chủ động kiểm soát để doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của pháp luật về hệ thống quản lý chất lượng • Giúp doanh nghiệp tạo dựng được lòng tin với khách hàng • Giúp gia tăng lợi nhuận bằng cách giảm thiểu sai sót trong quá trình vận hành và tối ưu hóa các nguồn lực"

Quản lý hiện trường sản xuất

"Khóa học sẽ giúp nhân sự quản lý tại xưởng sản xuất: - Hiểu được mục tiêu QCD của bộ phận sản xuất - Hiểu được các yếu tố sản xuất và mức độ ảnh hưởng - Có kỹ thuật đảm bảo dòng chảy tối ưu trong sản xuất - Biết cách quản lý con người và kế hoạch sản xuất được giao phó - Kiểm soát 5S, điểm thay đổi và cải tiến liên tục"

Đăng ký ngay hôm nay