Khoá đào tạo elearning
Quản lý dự án

Danh sách khoá học

Danh mục khoá học​

Khoá học phổ biến

phần mềm lms
Learning Ware

Giải pháp đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp

Nội dung E-Learning

Sản xuất nội dung đào tạo sinh động, cuốn hút

P-MOVIE. elearning
Máy chủ phân phối Video

Phân phối nội dung video ổn định với số lượng lớn người xem cùng P-Movie

Project_Management_Essential_Cegos

Những điều thiết yếu của Quản lý - Phần A

Khi hoàn thành học phần này, bạn sẽ có thể xác định mục tiêu của dự án, tổ chức các giai đoạn chính và đặt các mốc quan trọng để giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn vào đúng thời điểm. Bạn sẽ học cách xác định các bên liên quan khác nhau và thiết lập một cơ chế quản trị phù hợp.

Khóa học eLearning - Lập kế hoạch dự án. - Phần B

Lập kế hoạch dự án - Phần B

\Hoàn thành học phần này, bạn sẽ học được cách xác định đường dẫn quan trọng của dự án và sẽ sử dụng thái độ đúng đắn để không bị chìm trong lịch trình của bạn. Bạn cũng sẽ có thể chính thức hóa, giao tiếp và chia sẻ lịch hoạt động của nhóm.

Project Management Essentials Part B

Những điều thiết yếu của Quản lý - Phần B

Khi hoàn thành học phần này, bạn sẽ có thể xác định xác định phương pháp và tần suất điều khiển dự án phù hợp nhất. Bạn cũng sẽ có thể sử dụng các phản xạ của người quản lý dự án phù hợp dựa trên mức độ trưởng thành của công ty.

Project_planning_Cegos

Lập kế hoạch dự án - Phần A

Hoàn thành học phần này, bạn sẽ có thể xác định phương pháp trình bày lịch biểu phù hợp nhất cho dự án của mình. Bạn cũng sẽ có thể làm việc thông qua quy trình lập kế hoạch dự án với nhóm của mình.

Đăng ký ngay hôm nay