Khoá đào tạo elearning Quản lý dự án

Danh sách khoá học

Danh mục khoá học​

Khoá học phổ biến

phần mềm lms
Learning Ware

Giải pháp đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp

Nội dung E-Learning

Sản xuất nội dung đào tạo sinh động, cuốn hút

P-MOVIE. elearning
Máy chủ phân phối Video

Phân phối nội dung video ổn định với số lượng lớn người xem cùng P-Movie

Project_Management_Essential_Cegos

Những điều thiết yếu của Quản lý - Phần A

Khi hoàn thành học phần này, bạn sẽ có thể xác định mục tiêu của dự án, tổ chức các giai đoạn chính và đặt các mốc quan trọng để giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn vào đúng thời điểm. Bạn sẽ học cách xác định các bên liên quan khác nhau và thiết lập một cơ chế quản trị phù hợp.

Những điều thiết yếu của Quản lý dự án - Phần B​

Những điều thiết yếu của Quản lý - Phần B

Khi hoàn thành học phần này, bạn sẽ có thể xác định xác định phương pháp và tần suất điều khiển dự án phù hợp nhất. Bạn cũng sẽ có thể sử dụng các phản xạ của người quản lý dự án phù hợp dựa trên mức độ trưởng thành của công ty.

Project_planning_Cegos

Lập kế hoạch dự án - Phần A

Hoàn thành học phần này, bạn sẽ có thể xác định phương pháp trình bày lịch biểu phù hợp nhất cho dự án của mình. Bạn cũng sẽ có thể làm việc thông qua quy trình lập kế hoạch dự án với nhóm của mình.

Lập kế hoạch dự án - Phần B

Lập kế hoạch dự án - Phần B

Hoàn thành học phần này, bạn sẽ có thể xác định phương pháp trình bày lịch biểu phù hợp nhất cho dự án của mình. Bạn cũng sẽ có thể làm việc thông qua quy trình lập kế hoạch dự án với nhóm của mình.

Khung dự án - Phần A

Qua khóa học này, bạn học được cách tiếp cận giai đoạn quan trọng đầu của dự án – khung dự án – thành công. Bạn sẽ có môt danh sách các câu hỏi thích hợp để hỏi ở giai đoạn đầu dự án và bạn sẽ có thể viết tài liệu thành lập dự án – điều lệ dự án.

Khung dự án - Phần B

Qua khóa học này, bạn học được cách xây dựng bản đồ nhiệm vụ, thiết lập tất cả các hoạt động liên quan đến dự án của bạn. Bạn sẽ tiến xa hơn trong việc sử dụng các công cụ để phân bổ các nhiệm vụ cho những người đóng góp dự án khác nhau.

Lập ngân sách dự án - Phần A

Lập ngân sách dự án - Phần A

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách xây dựng ngân sách của mình không sai sót và sẽ nắm vững một loạt các kỹ thuật để tạo ra một ước tính ban đầu mạnh mẽ.

Lập ngân sách dự án - Phần B

Lập ngân sách dự án - Phần B

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách phân bổ ngân sách của mình theo thời gian bằng cách sử dụng quy trình lập ngân sách năm bước.

Dự đoán rủi ro dự án - Phần A

Dự đoán rủi ro dự án - Phần A

Qua khóa học này, bạn hiểu được khái niệm rủi ro và sẽ nắm vững quy trình quản lý rủi ro dự án. Và biết về một loạt các phương pháp và công cụ thực tế để giúp bạn xác định rủi ro dự án, đánh giá mức độ nghiêm trọng và ưu tiên thích hợp.

Dự đoán rủi ro dự án - Phần B

Dự đoán rủi ro dự án - Phần B

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách quản lý và giám sát các rủi ro dự án. Bạn sẽ sử dụng một chiến lược để đối phó với các cơ hội và các mối đe dọa.

Từ nhu cầu đến dự án - Phần A

Từ nhu cầu đến dự án - Phần A

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách thiết lập nhu cầu dự án thông qua cách tiếp cận có cấu trúc bằng các công cụ cụ thể. Bạn sẽ xác định được nhu cầu bản thân và xây dựng những mối liên hệ trong vùng.

Từ nhu cầu đến dự án - Phần B

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách nắm trong tay bộ phương pháp và công cụ để thu thập, sắp xếp, phân tích, chính thức hóa và ưu tiên các nhu cầu cho người dùng.

Đăng ký ngay hôm nay