Tin tức

Thông tin về công ty ProSeeds Việt Nam

ProSeeds đạt được chứng nhận ISMS (ISO27001)

Vào ngày 16/10/2020, ProSeeds đã chính thức nhận được chứng chỉ về Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (ISMS). Chứng nhận ISMS (27001) Thông tin cụ thể như sau: Tiêu chuẩn áp dụng: ISO / IEC 27001: 2013 (JIS Q 27001: 2014)Đơn vị đăng ký kinh doanh: Proseeds Co., Ltd.Văn phòng: Trụ sở …

ProSeeds đạt được chứng nhận ISMS (ISO27001)Read More »

PROSEEDS bắt đầu phân phối các khóa học e-learning của Cegos về đào tạo nâng cao kỹ năng mềm kinh doanh

Tập đoàn Proseeds đã hợp tác với Cegos, công ty lớn nhất về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Châu Âu, bắt đầu cung cấp các khóa học eLearning có sẵn của Cegos về đào tạo nâng cao kỹ năng mềm kinh doanh. Khóa học e-learning kỹ năng mềm kinh doanh Thông …

PROSEEDS bắt đầu phân phối các khóa học e-learning của Cegos về đào tạo nâng cao kỹ năng mềm kinh doanhRead More »