Hồ sơ công ty

Chi nhánh tại Việt Nam

Tên công tyCÔNG TY TNHH PROSEEDS VIỆT NAM
Địa chỉTrụ Sở Chính
Phòng 6D, Tầng 6, số 559 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
MST0108058982

Trụ sở chính tại Nhật Bản

Tên công tyCông ty cổ phần PROSEEDS
Địa chỉToà nhà số 2 ike1F, 10-25 Hirobacho, Tp Suitashi, Osaka, Japan
Số điện thoại 0661906276
URLhttps://www.pro-seeds.co.jp

Chi nhánh tại Việt Nam

Tên công tyCÔNG TY TNHH PROSEEDS VIỆT NAM
Địa chỉTrụ Sở Chính
Phòng 6D, Tầng 6, số 559 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
MST0108058982

Trụ sở chính tại Nhật Bản

Tên công tyCÔNG TY CỔ PHẦN PROSEEDS
Địa chỉToà nhà số 2 ike1F, 10-25 Hirobacho, Tp Suitashi, Osaka, Japan
Số điện thoại 0661906276
URLhttps://www.pro-seeds.co.jp
Trụ Sở Chính: Phòng 6D, Tầng 6, số 559 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội