Hồ sơ công ty

Chi nhánh tại Việt Nam

Tên công tyCÔNG TY TNHH PROSEEDS VIỆT NAM
Địa chỉTrụ Sở Chính
Phòng 6D, Tầng 6, số 559 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 1, 384 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh (Cao ốc H3)
Số điện thoại 0379996087 / customer@pro-seeds.com.vn
MST0108058982

Trụ sở chính tại Nhật Bản

Tên công tyCông ty cổ phần PROSEEDS
Địa chỉToà nhà số 2 ike1F, 10-25 Hirobacho, Tp Suitashi, Osaka, Japan
Số điện thoại 0661906276
URLhttps://www.pro-seeds.co.jp

Chi nhánh tại Việt Nam

Tên công tyCÔNG TY TNHH PROSEEDS VIỆT NAM
Địa chỉTrụ Sở Chính
Phòng 6D, Tầng 6, số 559 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 1, 384 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh (Cao ốc H3)
Số điện thoại  0379996087 / customer@pro-seeds.com.vn
MST0108058982

Trụ sở chính tại Nhật Bản

Tên công tyCÔNG TY CỔ PHẦN PROSEEDS
Địa chỉToà nhà số 2 ike1F, 10-25 Hirobacho, Tp Suitashi, Osaka, Japan
Số điện thoại 0661906276
URLhttps://www.pro-seeds.co.jp
Trụ Sở Chính: Phòng 6D, Tầng 6, số 559 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Chi Nhánh Hồ Chí Minh:
Tầng 1, 384 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh (Cao ốc H3)