Các đối tác của PROSEEDS VIETNAM

Đối tác của chúng tôi là những doanh nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong ngành E-learning.

Chúng tôi tin rằng dịch vụ mà họ mang lại sẽ giúp khách hàng có thể tìm ra các giải pháp phù hợp cho vấn đề của mình.

Các đối tác của PROSEEDS VIETNAM

Đối tác của chúng tôi là những doanh nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong ngành E-learning.

Chúng tôi tin rằng dịch vụ mà họ mang lại sẽ giúp khách hàng có thể tìm ra các giải pháp phù hợp cho vấn đề của mình.

Amber Academy

Phát triển nội dung E-learning 

Amber Academy có thế mạnh trong việc phát triển các dạng nội dung đào tạo trực tuyến tương tác, đây là hình thức nội dung mới mẻ, hấp dẫn và thu hút hơn các hình thức truyền thống.