Khoá đào tạo elearning Phát triển bản thân

Danh sách khoá học

Danh mục khoá học​

Khoá học phổ biến

phần mềm lms
Learning Ware

Giải pháp đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp

Nội dung E-Learning

Sản xuất nội dung đào tạo sinh động, cuốn hút

Máy chủ phân phối Video

Phân phối nội dung video ổn định với số lượng lớn người xem cùng P-Movie

Three_routes_to_good_communication_Cegos

Ba cách để giao tiếp tốt

Hoàn thành học phần này, bạn sẽ biết cách sử dụng giao tiếp phi ngôn ngữ một cách hiệu quả. Bạn sẽ sử dụng giao tiếp trực tiếp, trung thực trong các mối quan hệ của mình và sẽ có thể nhìn xa hơn những gì mình nói.

Three_levers_for_building_winning_cooperation_Cegos

Ba đòn bẩy để hợp tác thành công

Bạn sẽ hiểu được lợi ích lâu dài của việc hợp tác so với đối đầu bằng cách áp dụng hành vi phù hợp. Bạn sẽ có thể xác định các yếu tố chính trong chiến lược hợp tác của mình và thiết lập các phản xạ chính.

Knowing_yourself_better_to_communicate_better_Cegos

Hiểu bản thân để giao tiếp tốt - Phần A

Học phần này sẽ giúp bạn hạn chế các hành vi không hiệu quả và sử dụng các phản xạ đơn giản để giao tiếp một cách bình tĩnh, quyết đoán.

Knowing yourself better to communicate better Part B

Hiểu bản thân để giao tiếp tốt - Phần B

Học phần này sẽ giúp bạn học cách rút ra các giá trị của mình để giao tiếp hiệu quả hơn. Xây dựng các mối quan hệ lâu dài, dựa trên niềm tin.

Developing_an_interpersonal_communication_strategy_Cegos

Phát triển chiến lược giao tiếp cá nhân

Trong học phần này, bạn sẽ học cách xây dựng các chiến lược giao tiếp và quan hệ giữa các cá nhân để hỗ trợ bạn trong vai trò của mình. Bạn sẽ hành động ở mức độ ảnh hưởng phù hợp và sẽ đặt ra các mục tiêu phù hợp trước khi hành động.

The_three_pillars_of_interpersonal_excellence_Cegos

Ba yếu tổ để thành công trong ứng xử

Hoàn thành học phần này, bạn sẽ có thể xây dựng các mối quan hệ làm việc thành công bằng cách sử dụng ba yếu tố để thành công trong ứng xử. Bạn sẽ phát triển một chiến lược kết nối cho các mối quan hệ của mình. Bạn sẽ có thể sử dụng tốt các phẩm chất cá nhân của mình để áp dụng phương pháp xây dựng mối quan hệ hiệu quả.

Assertiveness:_toolkit_Cegos

Quyết đoán: các công cụ - Phần A

Bạn sẽ khám phá khả năng quyết đoán của mình. Sau khi học cách nêu tình huống của bạn một cách bình tĩnh và quyết đoán, bạn sẽ có thể viết lại lời phê bình theo cách xây dựng.

Assertiveness : toolkit Part B

Quyết đoán: các công cụ - Phần B

Bạn sẽ có đủ can đảm để thể hiện ý tưởng của mình một cách bình tĩnh và quyết đoán. Bạn sẽ học cách nói không trong khi duy trì các mối quan hệ tốt. Bạn sẽ hiểu làm thế nào để yêu cầu mọi thứ một cách xây dựng và hiệu quả.

Controlling_your_emotions_Cegos

Kiểm soát cảm xúc

Học phần này sẽ giúp bạn thiết lập các cách thiết thực để quản lý cảm xúc theo thời gian. Bằng cách sử dụng suy nghĩ tích cực để đối phó với căng thẳng, bạn sẽ có thể kiểm soát cảm xúc tốt hơn.

Handling_stress_Cegos

Xử lý căng thẳng

Sử dụng các phương pháp quản lý căng thẳng hiệu quả hàng ngày. Khi kết thúc học phần này, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để quản lý căng thẳng. Bạn cũng sẽ biết các loại tình huống khiến bạn căng thẳng và sự căng thẳng này ảnh hưởng đến bạn như thế nào. Quan trọng nhất, bạn sẽ có thể phát hiện và quản lý căng thẳng hiệu quả hơn trong tương lai.

Assertiveness_know_your_profile_Cegos

Quyết đoán: Hiểu rõ về bản thân - Phần A

Bạn sẽ học cách phản ứng trong những tình huống căng thẳng bằng cách nêu rõ tình huống của mình một cách quyết đoán mà không gây hấn. Bạn sẽ nhận thức được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Trong học phần này này, bạn sẽ học cách quản lý điểm mạnh, điểm yếu của mình quả hơn. Bạn sẽ tìm ra những cách thiết thực để phân tích hành vi của mọi người xung quanh.

Assertiveness : know your profile Part B
Quyết đoán: Hiểu rõ về bản thân - Phần B

Bạn sẽ học cách phản ứng trong những tình huống căng thẳng bằng cách nêu rõ tình huống của mình một cách quyết đoán mà không gây hấn. Bạn sẽ nhận thức được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Trong học phần này này, bạn sẽ học cách quản lý điểm mạnh, điểm yếu của mình quả hơn. Bạn sẽ tìm ra những cách thiết thực để phân tích hành vi của mọi người xung quanh.

Đăng ký ngay hôm nay