Khoá đào tạo elearning Phát triển bản thân

Danh sách khoá học

Danh mục khoá học​

Khoá học phổ biến

phần mềm lms
Learning Ware

Giải pháp đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp

Nội dung E-Learning

Sản xuất nội dung đào tạo sinh động, cuốn hút

Máy chủ phân phối Video

Phân phối nội dung video ổn định với số lượng lớn người xem cùng P-Movie

Ba con đường hướng tới giao tiếp tốt

Ba con đường để giao tiếp tốt

Hoàn thành học phần này, bạn sẽ biết cách sử dụng giao tiếp phi ngôn ngữ một cách hiệu quả. Bạn sẽ sử dụng giao tiếp trực tiếp, trung thực trong các mối quan hệ của mình và sẽ có thể nhìn xa hơn những gì mình nói.

Ba đòn bẩy để hình thành hợp tác thành công

Ba đòn bẩy để hợp tác thành công

Bạn sẽ hiểu được lợi ích lâu dài của việc hợp tác so với đối đầu bằng cách áp dụng hành vi phù hợp. Bạn sẽ có thể xác định các yếu tố chính trong chiến lược hợp tác của mình và thiết lập các phản xạ chính.

Hiểu rõ biết bản thân để giao tiếp tốt hơn - Phần A

Hiểu bản thân để giao tiếp tốt - Phần A

Học phần này sẽ giúp bạn hạn chế các hành vi không hiệu quả và sử dụng các phản xạ đơn giản để giao tiếp một cách bình tĩnh, quyết đoán.

Hiểu rõ biết bản thân để giao tiếp tốt hơn - Phần B

Hiểu bản thân để giao tiếp tốt - Phần B

Học phần này sẽ giúp bạn học cách rút ra các giá trị của mình để giao tiếp hiệu quả hơn. Xây dựng các mối quan hệ lâu dài, dựa trên niềm tin.

Phát triển chiến lược giao tiếp giữa các cá nhân

Phát triển chiến lược giao tiếp cá nhân

Trong học phần này, bạn sẽ học cách xây dựng các chiến lược giao tiếp và quan hệ giữa các cá nhân để hỗ trợ bạn trong vai trò của mình. Bạn sẽ hành động ở mức độ ảnh hưởng phù hợp và sẽ đặt ra các mục tiêu phù hợp trước khi hành động.

Ba điều cốt lõi tạo nên sự xuất sắc giữa các cá nhân

Ba điều cốt lõi tạo nên sự xuất sắc giữa các cá nhân

Hoàn thành học phần này, bạn sẽ có thể xây dựng các mối quan hệ làm việc thành công bằng cách sử dụng ba yếu tố để thành công trong ứng xử. Bạn sẽ phát triển một chiến lược kết nối cho các mối quan hệ của mình. Bạn sẽ có thể sử dụng tốt các phẩm chất cá nhân của mình để áp dụng phương pháp xây dựng mối quan hệ hiệu quả.

Bộ công cụ quyết đoán - Phần A

Bộ công cụ quyết đoán - Phần A

Bạn sẽ khám phá khả năng quyết đoán của mình. Sau khi học cách nêu tình huống của bạn một cách bình tĩnh và quyết đoán, bạn sẽ có thể viết lại lời phê bình theo cách xây dựng.

Bộ công cụ quyết đoán - Phần B

Bộ công cụ quyết đoán - Phần B

Bạn sẽ có đủ can đảm để thể hiện ý tưởng của mình một cách bình tĩnh và quyết đoán. Bạn sẽ học cách nói không trong khi duy trì các mối quan hệ tốt. Bạn sẽ hiểu làm thế nào để yêu cầu mọi thứ một cách xây dựng và hiệu quả.

Kiểm soát cảm xúc bản thân

Kiểm soát cảm xúc bản thân

Học phần này sẽ giúp bạn thiết lập các cách thiết thực để quản lý cảm xúc theo thời gian. Bằng cách sử dụng suy nghĩ tích cực để đối phó với căng thẳng, bạn sẽ có thể kiểm soát cảm xúc tốt hơn.

Xử lý căng thẳng

Xử lý căng thẳng

Sử dụng các phương pháp quản lý căng thẳng hiệu quả hàng ngày. Khi kết thúc học phần này, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để quản lý căng thẳng. Bạn cũng sẽ biết các loại tình huống khiến bạn căng thẳng và sự căng thẳng này ảnh hưởng đến bạn như thế nào. Quan trọng nhất, bạn sẽ có thể phát hiện và quản lý căng thẳng hiệu quả hơn trong tương lai.

Quyết đoán, hiểu rõ về bản thân - Phần A

Quyết đoán, hiểu rõ về bản thân - Phần A

Bạn sẽ học cách phản ứng trong những tình huống căng thẳng bằng cách nêu rõ tình huống của mình một cách quyết đoán mà không gây hấn. Bạn sẽ nhận thức được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Trong học phần này này, bạn sẽ học cách quản lý điểm mạnh, điểm yếu của mình quả hơn. Bạn sẽ tìm ra những cách thiết thực để phân tích hành vi của mọi người xung quanh.

Quyết đoán, hiểu rõ về bản thân - Phần B
Quyết đoán, hiểu rõ về bản thân - Phần B

Bạn sẽ học cách phản ứng trong những tình huống căng thẳng bằng cách nêu rõ tình huống của mình một cách quyết đoán mà không gây hấn. Bạn sẽ nhận thức được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Trong học phần này này, bạn sẽ học cách quản lý điểm mạnh, điểm yếu của mình quả hơn. Bạn sẽ tìm ra những cách thiết thực để phân tích hành vi của mọi người xung quanh.

MH211 - Xác định phong cách giao tiếp

Xác định phong cách giao tiếp

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách xác định phong cách giao tiếp của bạn thông qua một bài tập tự đánh giá. Bạn sẽ thực hành trở nên linh hoạt hơn trong phong cách của bạn thông qua một loạt các bài tập thực tế.

Thành công khi làm việc từ xa - MH234 - cover

Thành công khi làm việc từ xa

Đến cuối đơn vị học trình này, bạn sẽ biết cách làm việc từ xa hiệu quả. Biết được cách để vượt qua các thử thách khi làm việc từ xa, bố trí khu vực làm việc phù hợp.

Kiểm soát sự phản đối- Cấp 1-ME001-cover

Kiểm soát sự phản đối - Cấp 1

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách đối phó với sự phản đối của người đối thoại của bạn một cách linh hoạt bằng cách điều chỉnh lập luận của bạn.

Tiến hành quá trình đàm phán - Cấp 1 - ME002- cover

Tiến hành quá trình đàm phán - Cấp 1

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách đàm phán hàng ngày trong một mối quan hệ cùng có lợi (win-win).

Học cách luyện nghe tích cực

Học cách luyện nghe tích cực

Qua khóa học này, bạn học được cách thực hành đặt câu hỏi và khuyến khích nói để lắng nghe tốt hơn, để hiểu người đối thoại của bạn và để tạo điều kiện giao tiếp.

ME016-cover

Trở nên thoải mái tiếp nhận các lời phê bình

Qua khóa học này, bạn học được cách đối phó với sự phản đối của người đối thoại của bạn trong khi vẫn duy trì mối quan hệ, ngay cả khi bạn chiếm ít ưu thế.

MH190A - Tác động của cảm xúc nơi công sở - Phần A

Tác động của cảm xúc nơi công sở - Phần A

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách Khám phá cảm xúc và tác động của chúng đối với hiệu quả cá nhân và tập thể và trong quản lý xung đột. Tổng quan toàn diện ban đầu này cho phép bạn giải mã cảm xúc của chính mình và học cách nhận ra chúng.

MH190B - Tác động của cảm xúc nơi công sở - Phần B

Tác động của cảm xúc nơi công sở - Phần B

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách Khám phá cảm xúc của chính bạn, học cách nhận ra cảm xúc ở người khác và khi làm như vậy, quản lý căng thẳng và tránh xung đột hiệu quả hơn.

MH223A - Xử lý các công việc tốn thời gian.Phần A

Xử lý các công việc tốn thời gian - Phần A

Qua khóa học này, bạn sẽ hiểu được về vai trò của bạn là một huấn luyện viên, bạn được yêu cầu giúp nhân vật chính trong đơn vị học trình và học bài học từ tình huống cụ thể này. Ngoài ra, bạn sẽ hoàn thành việc tự đánh giá để giúp bạn xác định và phân loại các nhiệm vụ tốn thời gian của riêng bạn.

MH223B - Xử lý các công việc tốn thời gian.Phần B

Xử lý các công việc tốn thời gian - Phần B

Qua khóa học này, bạn sẽ hiểu được về vai trò của bạn là một huấn luyện viên, bạn được yêu cầu giúp nhân vật chính trong đơn vị học trình và học bài học từ tình huống cụ thể này. Thêm vào đó, các phương pháp thiết thực để giúp bạn vượt xa các phương pháp quản lý thời gian truyền thống và sử dụng các chiến lược và hành vi hiệu quả phù hợp với môi trường và nhu cầu cá nhân của bạn.

MH225A - Làm rõ và quản lý các ưu tiên - Phần A

Làm rõ và quản lý các ưu tiên - Phần A

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách một nghiên cứu trường hợp thực tế sẽ cung cấp cho bạn các công cụ bạn cần để phân biệt giữa khẩn cấp thật và giả và ưu tiên thật và giả. Ngoài ra, cách tiếp cận thực tế và các công cụ sẽ giúp bạn đánh giá các ưu tiên chuyên môn và cá nhân của bạn.

MH225B - Làm rõ và quản lý các ưu tiên - Phần B

Làm rõ và quản lý các ưu tiên - Phần B

Qua khóa học này, bạn sẽ học được phương pháp từng bước được minh họa bằng các ví dụ thực tế để giúp bạn đặt mức độ ưu tiên của vai trò và các nhiệm vụ tương ứng. Đây sẽ là công cụ hiệu quả giúp bạn tập trung vào những gì cần thiết trong khi bảo tồn năng lượng và bảo vệ thời gian cá nhân của bạn.

MH226 - Tận dụng sự khác biệt để gia tăng sự hiệu quả trong công việc - khóa học eLearning

Tận dụng sự khác biệt để gia tăng sự hiệu quả trong công việc

Qua khóa học này, bạn sẽ được trải nghiệm hành trình của một nhóm làm việc đa văn hóa, đa kỹ năng. Thêm vào đó, tự đánh giá sẽ giúp bạn khám phá hồ sơ của riêng bạn (‘đơn sắc’ hoặc ‘đa sắc).

MH227 - Tăng năng suất trong một thế giới phát triển nhanh -Khóa học eLearning

Tăng năng suất trong một thế giới phát triển nhanh

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách tiếp cận ban đầu về thời gian phù hợp với các sự kiện không lường trước được, giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của các tình huống khẩn cấp và kết hợp việc ra quyết định như một yếu tố chính của quản lý thời gian. Thực hành tốt nhất và các công cụ thực tế cho mỗi trong số ba tài năng.

MH233-Chuẩn bị cho cuộc đàm phán có lợi-Khóa học eLearning

Chuẩn bị cho cuộc đàm phán có lợi

Qua khóa học này, bạn sẽ học được phương pháp từng bước được minh họa bằng một ví dụ cụ thể, cho phép bạn sở hữu phương pháp chuẩn bị đàm phán đôi bên cùng có lợi.

ME005 - Phát triển tính quyết đoán - Cấp 1 - Khóa học eLearning

Phát triển tính quyết đoán - Cấp 1

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách sử dụng chuyên môn để lựa chọn câu trả lời thích hợp cho từng tình huống. Và hiểu về cơ hội để đào tạo nâng tầm bản thân.

MH227 - Tăng năng suất trong một thế giới phát triển nhanh -Khóa học eLearning

Tiến hành quá trình đàm phán - Cấp độ 2

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách sử dụng chuyên môn để lựa chọn câu trả lời thích hợp cho từng tình huống.

MH212 - Thích ứng thành công thông điệp của bạn

Thích ứng thành công thông điệp của bạn

Qua khóa học này, bạn sẽ được khám phá một phương pháp ban đầu, thiết thực, giúp bạn điều chỉnh thông điệp của mình trong mọi hoàn cảnh. Bạn sẽ trở nên lão luyện hơn trong việc thích nghi với các bối cảnh khác nhau – một kỹ năng rất quan trọng đối với thành công của bạn.

Đăng ký ngay hôm nay