Khoá đào tạo elearning: Bán hàng

Các khoá học được thiết kế theo định dạng hoạt hình, lồng vào đó các tình huống thực tế, nhằm giúp người học dễ hình dung và tiếp thu kiến thức hiệu quả.

Danh mục khoá học​

Khoá học phổ biến

phần mềm lms
Learning Ware

Giải pháp đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp

Nội dung E-Learning

Sản xuất nội dung đào tạo sinh động, cuốn hút

P-MOVIE. elearning
Máy chủ phân phối Video

Phân phối nội dung video ổn định với số lượng lớn người xem cùng P-Movie

Customer_relationship:_building_trust_Cegos
Quan hệ khách hàng: xây dựng niềm tin

Đến cuối học phần này, bạn sẽ có thể áp dụng tốt bài học để có được lòng tin từ khách hàng. Bạn sẽ biết cách nâng cao hình ảnh của công ty, thiết lập liên lạc chặt chẽ với khách hàng và xác định cách quản lý các tình huống nhạy cảm.

Customer_relationship:_practicing_active_listening_Cegos
Quan hệ khách hàng: luyện nghe tích cực

Hoàn thành học phần này, bạn sẽ có thể thiết lập liên hệ đầu tiên thành công với khách hàng của mình và thu thập thông tin bạn cần bằng cách đặt câu hỏi đúng.

Developing_loyalty_through_customer_relationships_Cegos
Phát triển lòng trung thành thông qua các mối quan hệ khách hàng

Hoàn thành học phần này, bạn sẽ có thể xây dựng lòng trung thành của từng khách hàng, bán chéo hiệu quả và giải quyết các khiếu nại tiềm tiềm ẩn.