Case study:

Good Life Co., Ltd – công ty bất động sản công nghệ ứng dụng phần mềm LMS LearningWare nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy văn hóa học tập của doanh nghiệp.

Thách thức doanh nghiệp gặp phải

Good Life Co., Ltd. công ty được thành lập bởi thành viên của Goldman Sachs, được biết đến như là ”công ty bất động sản công nghệ” sử dụng công nghệ thông tin, như ứng dụng điện toán đám mây vào việc phát triển và xây dựng hệ thống tiếp thị cho thị trường bất động sản.

Với sứ mệnh nâng cao thị trường bất động sản với tiềm lực của công nghệ thông tin, họ muốn thay đổi thế giới bất động sản với “Real Estate Tech”.

Trong cuộc trò chuyện lần này, chúng tôi sẽ trao đổi với ông Shiokawa là CFO của tập đoàn, người có trách nhiệm trong việc thiết kế và thực hiện hoạt động đào tạo cho nhân sự của tập đoàn và cũng như lắng nghe những trải nghiệm của ông khi triển khai giải pháp đào tạo eLearning.

goodlife - khách hàng sử dụng giải pháp elearning - phần mềm lms của Proseeds

"Một trong những yếu tố quan trọng để đưa ra quyết định đó chính là sự cân bằng giữa chi phí và tính năng. Bản thân chúng tôi cũng đã đánh giá qua nhiều công ty với nhiều phần mềm khác nhau. Tuy nhiên chúng tôi nhận ra rằng phần mềm LMS LearningWare, lại đạt được cái sự cân bằng như chúng tôi mong muốn.

Và khi trải nghiệm thử phần mềm của các bạn, chúng tôi cảm thấy nó phù hợp với triết lý đào tạo của công ty. Do đó, chúng tôi đã quyết định sử dụng phần mềm LMS LearningWare."

- Good Life Co., Ltd.

PROSEEDS: Chúng tôi được biết rằng công ty của ông đã từng sử dụng hệ thống LMS, đâu là lý do khiến công ty thay đổi và lựa chọn phần mềm LMS LearningWare?

Good Life (E): Trước khi sử dụng phần mềm LMS LearningWare, chúng tôi đã từng sử dụng một phần mềm miễn phí để thực hiện các khóa đào tạo tuân thủ. Tuy nhiên chúng tôi nhận ra rằng phần mềm đó không phù hợp với nhu cầu sử dụng của chúng tôi, khi sử dụng phần mềm đó chúng tôi gặp một số vấn đề liên quan đến tính năng báo cáo của phần mềm.

Thêm vào đó chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo nội bộ dành cho nhân viên mới vào công ty và nhân viên đã làm công ty một thời gian dài; các tài liệu đào tạo lại thường không được lưu tập trung một chỗ, mà lại được rải rác ở khắp nơi. Do đó việc quản lý trở nên rất khó khăn và vì thế tôi cảm thấy đã tới lúc công ty cần một phần mềm khác tốt và phù hợp hơn với nhu cầu của mình.

Ngoài ra tôi còn gặp một số các vấn đề khác như việc quản lý nội dung đào tạo, làm bài kiểm tra do đó tôi cảm thấy phần mềm này không phải là nơi phù hợp để nhân viên của tôi tham gia học và đào tạo.

goodlife - khách hàng sử dụng giải pháp elearning - phần mềm lms của Proseeds

PROSEEDS: Cảm ơn câu trả lời của ông, vậy đâu là những yếu tố quan trọng khi quyết định sử dụng phần mềm LMS đối với công ty của ông?

Good Life (E): Ở công ty chúng tôi chú trọng vào việc tự học của mỗi thành viên hơn là việc học bị động hay còn gọi là “đào tạo”, những hoạt động chỉ có thể thực hiện khi có quản lý, đào tạo viên.

Vì vậy rất quan trọng đối với chúng tôi để tìm ra một phần mềm có thể khuyến khích nhân viên của mình chủ động hơn trong việc nâng cao kiến thức, song song đó các chức năng quản lý của phần mềm cũng rất quan trọng.

Thêm vào đó phần mềm cần ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, để chúng tôi có thể giảm thiểu chi phí quản lý và bảo trì phần mềm. Ngoài ra, phần mềm cần hỗ trợ tốt các nội dung đào tạo video vì chúng tôi có rất nhiều nội dung đào tạo ở định dạng này và cần phải tận dụng chúng.

PROSEEDS: Thưa ông, đâu là những yếu tố chủ chốt để đưa ra lựa chọn phần mềm LMS LearningWare?

Good Life (E): Một trong những yếu tố quan trọng để đưa ra quyết định đó chính là sự cân bằng giữa chi phí và tính năng. Bản thân chúng tôi cũng đã đánh giá qua nhiều công ty với nhiều phần mềm khác nhau. Tuy nhiên chúng tôi nhận ra rằng phần mềm LMS LearningWare, lại đạt được cái sự cân bằng như chúng tôi mong muốn.

Và khi trải nghiệm thử phần mềm của các bạn, chúng tôi cảm thấy nó phù hợp với triết lý đào tạo của công ty. Do đó, chúng tôi đã quyết định sử dụng phần mềm LMS LearningWare.

PROSEEDS: Cảm ơn câu trả lời của ông vậy ông có những mong đợi nào đối với phần mềm LMS LearningWare trong tương lai?

Good Life (E): Trước khi sử dụng phần mềm LMS LearningWare, chúng tôi đã từng sử dụng một phần mềm miễn phí để thực hiện các khóa đào tạo tuân thủ. Tuy nhiên chúng tôi nhận ra rằng phần mềm đó không phù hợp với nhu cầu sử dụng của chúng tôi, khi sử dụng phần mềm đó chúng tôi gặp một số vấn đề liên quan đến tính năng báo cáo của phần mềm.

Thêm vào đó chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo nội bộ dành cho nhân viên mới vào công ty và nhân viên đã làm công ty một thời gian dài; các tài liệu đào tạo lại thường không được lưu tập trung một chỗ, mà lại được rải rác ở khắp nơi. Do đó việc quản lý trở nên rất khó khăn và vì thế tôi cảm thấy đã tới lúc công ty cần một phần mềm khác tốt và phù hợp hơn với nhu cầu của mình.

Ngoài ra tôi còn gặp một số các vấn đề khác như việc quản lý nội dung đào tạo, làm bài kiểm tra do đó tôi cảm thấy phần mềm này không phải là nơi phù hợp để nhân viên của tôi tham gia học và đào tạo.

goodlife - khách hàng sử dụng giải pháp elearning - phần mềm lms của Proseeds

Giải pháp eLearning tổng hợp cho doanh nghiệp
Đào tạo trực tuyến dễ dàng và hiệu quả cao