Kiến thức được truyền tải qua E-learning để nâng cao chất lượng bài giảng

Học kiến thức thông qua E-learning, tăng cường ý thức thông qua đào tạo tập trung, đồng thời nâng cao năng lực nhân sự tại các cửa hàng thông qua đào tạo thực tế.
  • Dịch vụ sử dụng: Learning Ware
  • Kinh doanh: Nhà hàng
  • Phạm vi áp dụng: Khoảng 3000 cửa hàng

Công ty cổ phần Plenus

Với ý tưởng “Giới thiệu với người dùng”, nhằm thực hiện một cuộc sống thịnh vượng và thỏa mãn thông qua kinh doanh thực phẩm, cửa hàng bento với tên gọi “HottoMotto (Hottato)” ra đời, Chúng tôi có 3.007 cửa hàng (1.038 cửa hàng trực tiếp quản lý, 1.438 cửa hàng, 1.569 cửa hàng thương mại) (tính đến cuối tháng 7 năm 2017) mở thêm nhà hàng “Yaoya”.

PROSEEDS (P) : Xin cho biết lý do tại sao Quý công ty sử dụng dịch vụ E – learning?

Đại diện Plenus (PL) : Trước khi sử dụng dịch vụ E-learning, chúng tôi đã tổ chức đào tạo cho các cấp quản lý của từng cửa hàng ở ba quận Tokyo, Osaka và Fukuoka. Tuy nhiên, nội dung đào tạo của chúng tôi lúc đó mới chú trọng vào các kiến thức giao tiếp, rất khó để nâng cao kỹ năng chuyên môn cũng như thúc đẩy sự trao đổi hiệu quả giữa các cấp quản lý. Làm việc trong cửa hàng, tôi nhận thấy đây là vấn đề cần phải được khắc phục sớm. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định chọn và sửa đổi nội dung đào tạo, và thiết kế lại cách thức giảng dạy, kết hợp nhiều mảng kiến thức khác nhau để giúp người học trau dồi về năng lực, kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết trong công việc.

Học kiến thức thông qua E-learning, tăng cường ý thức thông qua đào tạo tập trung, đồng thời nâng cao năng lực nhân sự tại các cửa hàng thông qua đào tạo thực tế. Thông qua E – learning, tôi có thể xem xét lại những vấn đề này.

Nhờ sự kết hợp này, chúng tôi có thể cắt giảm được chi phí đào tạo một cách đáng kể. Học trực tuyến rất phù hợp đối với nhân viên của công ty chúng tôi

P : Ông vui lòng cho biết điểm nào cần nhấn mạnh khi giới thiệu về LMS (Hệ thống quản lý học tập)?

PL : Đầu tiên là thiết kế hệ thống và khả năng hoạt động. Để tạo điều kiện cho các học viên không có thói quen tự học, có thể bắt nhịp tốt với lượng kiến thức mới, đa dạng như vậy, bài giảng cần được thiết kế dễ hiểu, đơn giản. Chúng tôi rất quan tâm đến cảm nhận của nhân viên cũng như những quản lý của các cửa hàng Franchise.

Thứ hai là chi phí giới thiệu. Khi giới thiệu LMS, chúng tôi đã kiểm tra khoảng 5 công ty, nhưng chúng tôi đã chia ra các chức năng cần thiết để quản lý đào tạo và so sánh theo chức năng. Và xét theo khía cạnh chi phí, tôi nghĩ rằng đó là một mức giá thuyết phục

P : Vì sao ông quyết định chọn LMS trong quy trình này, thưa ông?

PL : Đây là lần đầu tiên tôi giới thiệu e-learning và tôi đã rất quan tâm đến mảng này. Vì các tài liệu giáo dục được lên kế hoạch cho sản xuất nội bộ, nên chúng tôi vừa phải vận hành hệ thống cũng như vừa phải tạo ra nội dung trong một thời gian giới hạn. Nhưng chúng tôi cũng có phản ứng tích cực với yêu cầu và tham vấn này. Còn lý do tại sao tôi quyết định giới thiệu là tôi vì tôi cảm thấy tin tưởng.Tôi nhận thấy rằng nó dễ sử dụng hơn với việc nâng cấp phiên bản thông thường.

PS : Ông mong đợi gì về quy trình này trong thời gian sắp tới?

PL : Chúng tôi rất mong được nâng cấp phiên bản PL LMS. Vì việc nâng cấp phiên bản được thực hiện thường xuyên, tôi nhận ra rằng việc quản lý dễ dàng hơn so với thời gian ban đầu tôi đã ký hợp đồng. Tôi rất trông chờ vào sự thay đổi & cải tiến trong tương lai.

PS : Cảm ơn rất nhiều.