Tel 0379996087

Tuyển dụng

Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí: UX/UI Designer (Full-time)

Lương: 18,000,000 VND ~ /tháng (lương Net)

Địa điểm làm việc: 384 Hoàng Diệu, phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Vị trí: Kỹ sư hệ thống (Full-time)

Lương: 18,000,000 VND ~ /tháng (lương Net)

Địa điểm làm việc: 384 Hoàng Diệu, phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh