Thông báo cập nhật phần mềm

Thông tin phát hành LearningWare (30/11/2022)

Bạn sẽ có thể tìm kiếm những người dùng không thuộc bất kỳ nhóm nào [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý > Quản lý người dùng > Quản lýngười dùng  [Người dùng thực hiện] Quản trị viên chung, quản trị viên nhóm, quản trị viên khóa học Trước đây, không thể tìm kiếm …

Thông tin phát hành LearningWare (30/11/2022)Read More »

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 26 tháng 10 năm 2022)

ID khóa học có thể được chỉ định khi có được lịch sử học tập bằng API [Màn hình thực hiện]  Màn hình quản lý> Cài đặt trang web> Liên kết dữ liệu [Người dùng thực hiện] Quản trị viên chung Trước đây, khi có được lịch sử học tập bằng API thu thập lịch …

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 26 tháng 10 năm 2022)Read More »

Thông tin phát hành LearningWare (28 tháng 9 năm 2022)

Thay đổi nội dung đã chọn trong cài đặt ban đầu của điều kiện hoàn thành trong cài đặt đơn vị bài giảng [Màn hình thực hiện]   Màn hình quản lý> Đăng ký và quản lý khóa học> Cài đặt bài học> Đăng ký bài giảng [Người dùng thực hiện] Quản trị viên chung, quản …

Thông tin phát hành LearningWare (28 tháng 9 năm 2022)Read More »

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 7 tháng 9 năm 2022)

Chúng tôi sẽ sửa đổi màn hình tìm kiếm để giúp bạn lựa chọn các khóa học dễ dàng hơn. [Màn hình thực hiện]  Màn hình quản lý> Kết quả điểm danh> (Khóa học) Tất cả các màn hình có thể được tìm kiếm theo khóa học, bao gồm cả biểu mẫu tìm kiếm trạng …

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 7 tháng 9 năm 2022)Read More »

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 3 tháng 8 năm 2022)

Các chức năng thư viện hiện có thể được quản lý bởi quản trị viên nhóm [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Quản lý thư viện> Đăng ký / quản lý thư viện [Người dùng thực hiện] Quản trị viên chung, quản trị viên nhóm Chức năng thư viện chỉ có thể được …

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 3 tháng 8 năm 2022)Read More »

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 30 tháng 6 năm 2022)

Với chức năng liên kết dữ liệu, người dùng và nhóm có thể được đăng ký, cập nhật và mua lại ngay lập tức. [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Cài đặt trang web> Liên kết dữ liệu [Người dùng thực hiện] Tất cả khách hàng sử dụng tùy chọn liên kết dữ …

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 30 tháng 6 năm 2022)Read More »

Thông tin phát hành Learning Ware (ngày 26 tháng 5 năm 2022)

Người quản lý khóa học sẽ có thể sử dụng chức năng tiếp nhận ứng dụng [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Quản lý tiếp nhận đơn [Tài khoản thực hiện] Quản trị viên khóa học Từ trước đến nay, người quản lý khóa học không thể sử dụng chức năng tiếp nhận …

Thông tin phát hành Learning Ware (ngày 26 tháng 5 năm 2022)Read More »

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 27 tháng 4 năm 2022): 4 nâng cấp, 5 cải tiến

Cho phép bạn tìm kiếm những người dùng bị khóa [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Quản lý người dùng> Quản lý người dùng [Tài khoản thực hiện] Quản trị viên tổng thể, quản trị viên nhóm Thêm mục “Người dùng bị khóa” vào mục tìm kiếm “Tính khả dụng khi đăng nhập”. …

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 27 tháng 4 năm 2022): 4 nâng cấp, 5 cải tiếnRead More »

THÔNG TIN PHÁT HÀNH LEARNINGWARE (ngày 30, tháng 3, năm 2022)

Cho phép bạn tổ chức nhiều cuộc họp Zoom cùng một lúc [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Trực tiếp> Đăng ký / quản lý cuộc họp Zoom [Tài khoản thực hiện] Quản trị viên chung Để các cuộc họp của Zoom có ​​thể được tổ chức cùng một lúc, chúng tôi đã …

THÔNG TIN PHÁT HÀNH LEARNINGWARE (ngày 30, tháng 3, năm 2022)Read More »

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 28 tháng 2 năm 2022)

Windows 11 tham gia môi trường điều hành [Màn hình thực hiện] Tất cả màn hình người dùng [Tài khoản thực hiện] Tất cả người dùng Vì LearningWare được đảm bảo hoạt động bình thường trên Windows 11 được phát hành vào tháng 10 năm 2021, Windows 11 sẽ được thêm vào môi trường điều …

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 28 tháng 2 năm 2022)Read More »