Tel 0379996087

Thông báo cập nhật phần mềm

Hướng dẫn thiết lập tích hợp phần mềm Zoom

Hướng dẫn về tính năng Live trực tiếp kết hợp từ phần mềm Zoom trên hệ thống LMS của Pro-Seeds Giải thích các chức năng Mục Chức năng Công dụng Live Cấu hình API thu phóng Cài đặt liên kết API giữa Learning Ware và Zoom Cài đặt kết nối ban đầu giữa 2 hệ …

Hướng dẫn thiết lập tích hợp phần mềm ZoomRead More »

Thông tin phát hành LearningWare (28 tháng 7 năm 2021)

Ngăn quản trị viên nhóm thay đổi “ID đăng nhập”, “Quyền đăng nhập”, “Ngày và giờ bắt đầu đăng nhập” và “Ngày và giờ kết thúc đăng nhập” [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Quản lý người dùng> Quản lý người dùng Màn hình quản lý> Quản lý người dùng> Đăng ký / …

Thông tin phát hành LearningWare (28 tháng 7 năm 2021)Read More »

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 30 tháng 6 năm 2021)

ID đăng nhập của người hỏi có thể được đưa vào email gửi cho quản trị viên khi có thông báo từ chức năng hỏi đáp. [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Cài đặt trang web> Chỉnh sửa văn bản của email thông báo [Tài khoản thực hiện] Quản trị viên chung [Dành …

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 30 tháng 6 năm 2021)Read More »

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 26 tháng 5 năm 2021)

Hỗ trợ tích hợp Google Analytics [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Cài đặt trang web> Màn hình liên kết Google Analytics Với GoogleAnalytics, bạn sẽ có thể phân tích quyền truy cập của từng màn hình của LearningWare. Bạn có thể kiểm tra chi tiết số lần truy cập và chuyển trang …

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 26 tháng 5 năm 2021)Read More »

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 05/05/2021)

Bản cập nhật Bạn sẽ có thể in chứng chỉ hoàn thành cho mỗi khóa học từ màn hình quản lý. [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Quản lý người dùng> Quản lý người dùng> Chi tiết người dùng Sau khi hết thời gian khóa học, học viên sẽ không thể in chứng …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 05/05/2021)Read More »

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 01/04/2021)

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds. Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh/ cải thiện như sau: Cấp chứng chỉ hoàn thành dành cho tài liệu giảng dạy của ProSeeds Với bản cập nhật này, người học tham gia …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 01/04/2021)Read More »

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 25/02/2021)

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds. Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh/ cải thiện như sau: Thông tin về thời gian thực tế tại thời điểm hoàn thành của khóa học sẽ được in vào chứng chỉ hoàn …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 25/02/2021)Read More »

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 29/01/2021)

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds. Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh/ cải thiện như sau: Chức năng nhận dạng khuôn mặt và chức năng đăng nhập một lần có thể được sử dụng cùng nhau Chức năng …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 29/01/2021)Read More »

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 25/12/2020)

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds. Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh/ cải thiện như sau: Khi tham gia lớp học bằng trình duyệt Safari người dùng sẽ nhận được thông báo để tắt cài đặt “Ngăn chặn …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 25/12/2020)Read More »

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 26/11/2020)

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds. Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh/ cải thiện như sau: Có thể bấm thích bài báo cáo của người dùng khác Sau bản cập nhật này, ở báo cáo được nộp của …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 26/11/2020)Read More »