Thông báo cập nhật phần mềm

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 7 tháng 9 năm 2022)

Chúng tôi sẽ sửa đổi màn hình tìm kiếm để giúp bạn lựa chọn các khóa học dễ dàng hơn. [Màn hình thực hiện]  Màn hình quản lý> Kết quả điểm danh> (Khóa học) Tất cả các màn hình có thể được tìm kiếm theo khóa học, bao gồm cả biểu mẫu tìm kiếm trạng …

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 7 tháng 9 năm 2022)Read More »

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 3 tháng 8 năm 2022)

Các chức năng thư viện hiện có thể được quản lý bởi quản trị viên nhóm [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Quản lý thư viện> Đăng ký / quản lý thư viện [Người dùng thực hiện] Quản trị viên chung, quản trị viên nhóm Chức năng thư viện chỉ có thể được …

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 3 tháng 8 năm 2022)Read More »

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 30 tháng 6 năm 2022)

Với chức năng liên kết dữ liệu, người dùng và nhóm có thể được đăng ký, cập nhật và mua lại ngay lập tức. [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Cài đặt trang web> Liên kết dữ liệu [Người dùng thực hiện] Tất cả khách hàng sử dụng tùy chọn liên kết dữ …

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 30 tháng 6 năm 2022)Read More »

Thông tin phát hành Learning Ware (ngày 26 tháng 5 năm 2022)

Người quản lý khóa học sẽ có thể sử dụng chức năng tiếp nhận ứng dụng [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Quản lý tiếp nhận đơn [Tài khoản thực hiện] Quản trị viên khóa học Từ trước đến nay, người quản lý khóa học không thể sử dụng chức năng tiếp nhận …

Thông tin phát hành Learning Ware (ngày 26 tháng 5 năm 2022)Read More »

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 27 tháng 4 năm 2022): 4 nâng cấp, 5 cải tiến

Cho phép bạn tìm kiếm những người dùng bị khóa [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Quản lý người dùng> Quản lý người dùng [Tài khoản thực hiện] Quản trị viên tổng thể, quản trị viên nhóm Thêm mục “Người dùng bị khóa” vào mục tìm kiếm “Tính khả dụng khi đăng nhập”. …

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 27 tháng 4 năm 2022): 4 nâng cấp, 5 cải tiếnRead More »

THÔNG TIN PHÁT HÀNH LEARNINGWARE (ngày 30, tháng 3, năm 2022)

Cho phép bạn tổ chức nhiều cuộc họp Zoom cùng một lúc [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Trực tiếp> Đăng ký / quản lý cuộc họp Zoom [Tài khoản thực hiện] Quản trị viên chung Để các cuộc họp của Zoom có ​​thể được tổ chức cùng một lúc, chúng tôi đã …

THÔNG TIN PHÁT HÀNH LEARNINGWARE (ngày 30, tháng 3, năm 2022)Read More »

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 28 tháng 2 năm 2022)

Windows 11 tham gia môi trường điều hành [Màn hình thực hiện] Tất cả màn hình người dùng [Tài khoản thực hiện] Tất cả người dùng Vì LearningWare được đảm bảo hoạt động bình thường trên Windows 11 được phát hành vào tháng 10 năm 2021, Windows 11 sẽ được thêm vào môi trường điều …

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 28 tháng 2 năm 2022)Read More »

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 28 tháng 1 năm 2022)

Thêm ngày bằng tiếng Anh (kiểu Anh) vào chuỗi thay thế của chứng chỉ [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Quản lý khóa học> Đăng ký / quản lý chứng chỉ> đăng ký chứng chỉ Màn hình quản lý> Quản lý chấp nhận đơn đăng ký> Đăng ký / quản lý chứng chỉ> …

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 28 tháng 1 năm 2022)Read More »

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 23 tháng 12 năm 2021)

Thay đổi ký hiệu của mục đặt hiển thị thẻ bắt buộc của khóa học [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Quản lý khóa học> Cấp quyền tham dự Màn hình quản lý> Quản lý khóa học> Thay đổi quyền tham dự Màn hình quản lý> Quản lý khóa học> Trạng thái cấp …

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 23 tháng 12 năm 2021)Read More »

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 24 tháng 11 năm 2021): 4 nâng cấp, 7 chỉnh sửa

Chỉnh sửa thao tác khi tìm kiếm theo tên khóa học [Màn hình thực hiện] Tất cả các màn hình nơi bạn có thể tìm kiếm các khóa học trên màn hình quản lý [Tài khoản thực hiện] Người quản lý chung, người quản lý nhóm, người quản lý khóa học Khi tìm kiếm bằng …

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 24 tháng 11 năm 2021): 4 nâng cấp, 7 chỉnh sửaRead More »