Tel 0379996087

Thông báo cập nhật phần mềm

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 25/12/2020)

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds. Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh/ cải thiện như sau: Khi tham gia lớp học bằng trình duyệt Safari người dùng sẽ nhận được thông báo để tắt cài đặt “Ngăn chặn …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 25/12/2020)Read More »

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 26/11/2020)

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds. Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh/ cải thiện như sau: Có thể bấm thích bài báo cáo của người dùng khác Sau bản cập nhật này, ở báo cáo được nộp của …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 26/11/2020)Read More »

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 30/10/2020)

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds. Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh/ cải thiện như sau: Số lượng người mới đến trên bảng thảo luận / thông báo được hiển thị bằng icon số. Cho đến hiện tại, …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 30/10/2020)Read More »

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 01/10/2020)

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds. Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh/ cải thiện như sau: Nhận diện khuôn mặt nay có thể sử dụng trong khi người dùng xem bài giảng Tính năng Nhận diện khuôn mặt …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 01/10/2020)Read More »

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 03/09/2020)

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds. Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh như sau: Chức năng liên hệ có thể ghi lại nhiều lần Với chức năng hỏi đáp được phát hành vào tháng 1, chúng tôi chỉ …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 03/09/2020)Read More »

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 03/08/2020)

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds. Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh như sau: Bạn sẽ có thể tạo một bài học theo đơn đăng ký cho khóa học Học viên có thể hoàn thành một loạt các …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 03/08/2020)Read More »

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 01/07/2020)

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds. Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh như sau: Bạn có thể tải xuống danh sách hạn chế các menu hiển thị Có thể tải xuống CSV về danh sách hạn chế các …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 01/07/2020)Read More »

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 29/05/2020)

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds. Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh như sau: Hỗ trợ TLS1.3 Hỗ trợ quy chế mã hóa phản hồi tín hiệu TLS1.3 So với hồi trước, môi trường bảo mật đã được …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 29/05/2020)Read More »

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 29/04/2020)

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds. Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh như sau: Có thể chọn định dạng dữ liệu nhập vào của mục tự do trong hồ sơ của người dùng [Giao diện] Màn hình quản …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 29/04/2020)Read More »

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 01/04/2020)

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds. Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh như sau: Tăng số lượng điều kiện có thể được chỉ định trong thiết lập mail tự động [Giao diện] Màn hình quản trị> Quản lý …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 01/04/2020)Read More »