Khoá đào tạo elearning
Quản lý thời gian

Danh sách khoá học

Danh mục khoá học​

Khoá học phổ biến

phần mềm lms
Learning Ware

Giải pháp đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp

Nội dung E-Learning

Sản xuất nội dung đào tạo sinh động, cuốn hút

P-MOVIE. elearning
Máy chủ phân phối Video

Phân phối nội dung video ổn định với số lượng lớn người xem cùng P-Movie

Focusing_on_your_priorities_Cegos

Tập trung vào các ưu tiên

Học phần này sẽ giúp bạn lùi một bước khỏi các nhiệm vụ khẩn cấp và tập trung vào các ưu tiên của mình. Bạn sẽ học cách lập kế hoạch ưu tiên dài hạn, hàng tuần và hàng ngày một cách hiệu quả.

The_12_guidelines_of_effective_time_management_Cegos

12 hướng dẫn Quản lý thời gian hiệu quả

Trong học phần này, bạn sẽ phát triển các chiến lược để tiết kiệm thời gian trong giao dịch với người khác. Bạn sẽ học cách tối ưu hóa nhật ký, tổ chức cá nhân và không gian làm việc của bạn để tăng hiệu quả.

Managing_your_time_strategically_Cegos

Chiến lược Quản lý thời gian

Bạn sẽ có thể quản lý thời gian của mình theo cách phục vụ các mục tiêu của bạn mà không bị phân tâm bởi các trường hợp khẩn cấp. Khi kết thúc học phần này, bạn sẽ có thể phát hiện các cơ hội để cải thiện mối quan hệ giữa năng lượng và hiệu quả, tối ưu hóa thời gian của bạn để đạt được hiệu quả tối đa.

MH231- Lập kế hoạch tuần và danh sách ưu tiên - Khóa học eLearning

Lập kế hoạch tuần và danh sách ưu tiên

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách sắp xếp và lên kế hoạch các ưu tiên của bạn một cách hiệu quả.

Đăng ký ngay hôm nay