Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

  • Hệ thống quản lý học tập (LMS): chưa sử dụng
  • Lập giáo trình: đang sử dụng
  • Cung cấp giáo trình: chưa sử dụng

Bối cảnh chung

Dự án “Nâng cao hiệu quả kinh tế thông tin (Khuyến khích e-Learning châu Á)” do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đề xuất được Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Hiranuma đề xuất (sau đó) tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN + Nhật Bản – Trung Quốc được tổ chức tại Tháng 5 năm 2001, nhằm mục đích thúc đẩy và thực hiện “khái niệm E-learning Châu Á”. Chúng tôi sẽ dẫn đầu hệ thống E-learning Nhật Bản tại trường đại học châu Á do Nhật Bản đứng đầu, hỗ trợ hệ thống học trực tuyến tại trường đại học châu Á, thúc đẩy tiêu chuẩn hóa nội dung, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có thể tạo ra nội dung chất lượng cao, v.v. thị trường E-learning, chúng tôi sẽ thực hiện phát triển cơ sở hạ tầng để mở rộng thị trường.

Cho đến bây giờ, trong cùng một dự án, tiêu chuẩn SCORM (Mô hình tham chiếu đối tượng nội dung có thể chia sẻ), là một công nghệ tiêu chuẩn để đảm bảo khả năng tương tác của nội dung dạy học, vv, các loại e-learning liên quan đến học trực tuyến là cơ sở của môi trường mua sắm nguồn nhân lực ở Nhật Bản và các nước châu Á. Chúng tôi đã thực hiện nhiều phát triển công nghệ và thí nghiệm trình diễn, vv nhằm xây dựng mô hình tham chiếu. Để phổ biến hơn nữa việc học trực tuyến, điều quan trọng là thúc đẩy phân phối bằng cách tăng loại và số lượng nội dung giảng dạy được phân phối và giảm giá. Theo quan điểm kỹ thuật, điều quan trọng là phải phát triển hệ thống quản lý học tập (LMS … Hệ thống quản lý học tập). Điều cần thiết là đảm bảo khả năng tương tác bằng công nghệ tiêu chuẩn, nhưng có một nền tảng cho tình hình hiện tại ở Nhật Bản và các nước châu Á khác không phải lúc nào cũng đủ.

Trong những trường hợp này, e-Learning Consortium (eLC), một tổ chức phi lợi nhuận đã thiết lập “Hệ thống kiểm định SCORM ASSESSOR” để đảm bảo khả năng tương tác giữa Hệ thống quản lý học tập (LMS) và nội dung giảng dạy. SCORM ASSESSOR là một kỹ sư phát triển nội dung tài liệu giảng dạy thúc đẩy sự phát triển và phân phối nội dung tài liệu giảng dạy phù hợp với SCORM cho sự phát triển của e-learning.

Dự án này nhằm mục đích mở rộng các nhân viên có trình độ SCORM ASSESSOR, phát triển hệ thống chứng nhận chất lượng của SCORM ASSESSOR cho các nước châu Á, vv với mục đích mở rộng các kỹ sư phát triển nội dung dạy học tuân theo tiêu chuẩn SCORM, SCORM dựa trên hệ thống chứng nhận chứng nhận SCORM ASSESSOR phát triển nội dung tài liệu giảng dạy trực tuyến cho đào tạo ASSESSOR. Để truyền bá e-learning sang Nhật Bản và các nước khác ở châu Á, mong muốn tăng số lượng người có trình độ của SCORM ASSESSOR.

Giới thiệu bối cảnh

 Viện nghiên cứu thông tin Mizuho được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp giao phó, và đã có chào bán công khai vào tháng 12 năm 2004, với sáu đơn được đệ trình,  nhận được lệnh đặt Quy trình. 

Tóm lược sản phẩm

Văn bản giáo trình SCORM ASSESSOR cho E-learning

Chúng tôi đã đưa đến các văn bản giảng dạy của SCORM ASSESSOR được tạo ra bởi eLC như một giáo trình E-learning và các nội dung phát triển phù hợp.

Đặc điểm:

· Nội dung đa ngôn ngữ
· Vì nội dung được phát triển trong dự án này phù hợp với “khái niệm E-Learning châu Á” cũng phải được phổ biến ở châu Á, nên việc chuyển sang các ngôn ngữ khác là có thể mà không mất chi phí và thời gian. Nó được phát triển như một nội dung đa ngôn ngữ.
· Tương ứng với SCORM 1.2
· Phát triển nội dung bằng cách sử dụng bản thiết kế hướng dẫn

Sơ đồ tổ chức