• Hệ thống quản lý học tập (LMS): đang sử dụng
  • Lập giáo trình: đang sử dụng
  • Lập giáo trình: đang sử dụng

Tổng quan dịch vụ

ECC – Luyện thi TOEIC trực tuyến

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục

・Tối ưu hoá chất lượng âm thanh
・Tư vấn học tập dựa trên kết quả của bài kiểm tra đầu vào (chức năng hiển thị “Đào tạo đặc biệt”)
・Hỗ trợ trên Web (Chức năng “Lắng nghe giảng viên”)
・Chế độ học tăng cường

BtoC(Dễ sử dụng)

・Thiết kế
・Có thể lựa chọn cho băng thông hẹp và băng rộng

・Đếm ngược đến ngày thi

・Viết bình luận hoặc gửi email tới message board theo tiến trình (số ngày còn lại tính tới thời điểm thi)

Phương pháp chứng nhận(TOEIC)

・Cách thức tương tự như kiểm tra thực tế

Sơ đồ tổ chức trình độ chuyên môn
(Organization chart Qualification Countermeasure)

Kết quả khách hàng

Điểm đánh giá trước và sau khi tham gia học tại công ty

 Số lượng đăng nhậpTrước khi tham giaSau khi tham giaSố điểm tăng lên
TN22 lần420 điểm660 điểmTăng 240 điểm
TH36 lần425 điểm640 điểmTăng 215 điểm
SM4 lần325 điểm400 điểmTăng 75 điểm
Trung bình20.6 lần390 điểm566.6 điểmTăng 176.6 điểm

Giải pháp eLearning tổng hợp cho doanh nghiệp
Đào tạo trực tuyến dễ dàng và hiệu quả cao