Tel 0379996087

Uncategorized

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 03/09/2020)

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds. Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh như sau: Chức năng liên hệ có thể ghi lại nhiều lần Với chức năng hỏi đáp được phát hành vào tháng 1, chúng tôi chỉ …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 03/09/2020)Read More »