Tel 0379996087

Uncategorized

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 27 tháng 10 năm 2021): 9 phiên bản nâng cấp, 9 cải tiến

Đối với quản trị viên chung có các hạn chế menu hiển thị, chúng tôi cải tiến để những người dùng có cùng các menu hạn chế hiển thị được đăng ký. [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Quản lý người dùng> Đăng ký người dùng [Người dùng mục tiêu] Quản trị viên …

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 27 tháng 10 năm 2021): 9 phiên bản nâng cấp, 9 cải tiếnRead More »