Thông tin phát hành LearningWare (30/11/2022)

Bạn sẽ có thể tìm kiếm những người dùng không thuộc bất kỳ nhóm nào

[Màn hình thực hiện]

Màn hình quản lý > Quản lý người dùng > Quản lýngười dùng 

[Người dùng thực hiện]

Quản trị viên chung, quản trị viên nhóm, quản trị viên khóa học

Trước đây, không thể tìm kiếm người dùng không thuộc nhóm, nhưng với sửa đổi này, có thể tìm kiếm người dùng không thuộc nhóm.

Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm những người dùng có liên kết nhóm đã bị bỏ qua.

Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm người dùng không thuộc nhóm duy nhất trên màn hình quản lý người dùng.

Bạn sẽ có thể chọn hiển thị hoặc ẩn “tab đào tạo” và “tab e-learning” được hiển thị trong danh sách tiếp nhận ứng dụng.

[Màn hình thực hiện] 

Màn hình quản lý > Màn hình người dùng cài đặt trang web > Tiếp nhận ứng dụng > Danh sách tiếp nhận ứng dụng

[Người dùng thực hiện]

Quản trị viên chung, quản trị viên khóa học

Bạn sẽ có thể chuyển đổi giữa hiển thị và ẩn “tab đào tạo” và “tab e-learning” được hiển thị trong danh sách tiếp nhận ứng dụng trong chức năng tiếp nhận ứng dụng.

Bạn sẽ chỉ có thể hiển thị một trong các tab.

Do đó, bằng cách ẩn tab đào tạo, chỉ có thể đăng ký đào tạo từ bài học tiếp nhận đơn của khóa học.

Ngoài ra, nếu tab đào tạo bị ẩn, chỉ những người dùng có quyền tham gia khóa học tương ứng mới có thể đăng ký.

Cải thiện tốc độ hiển thị của màn hình tải lên tệp khóa học

[Màn hình thực hiện]

Màn hình quản lý > Quản lý khóa học > Tải lên tệp khóa học

[Người dùng thực hiện]

Quản trị viên chung, quản trị viên khóa học

Trên màn hình tải lên tệp khóa học, nếu nhiều khóa học được chỉ định trong thư mục lớp đầu tiên, sẽ xảy ra sự cố khiến màn hình hiển thị mất thời gian.

Trong sửa đổi này, ngay cả khi một số lượng lớn các khóa học được chỉ định, các cải tiến sẽ được thực hiện để chúng hiển thị mà không gặp sự cố.