Tel 0379996087

Thông báo cập nhật phần mềm

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 29/04/2020)

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds. Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh như sau: Có thể chọn định dạng dữ liệu nhập vào của mục tự do trong hồ sơ của người dùng [Giao diện] Màn hình quản …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 29/04/2020)Read More »

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 01/04/2020)

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds. Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh như sau: Tăng số lượng điều kiện có thể được chỉ định trong thiết lập mail tự động [Giao diện] Màn hình quản trị> Quản lý …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 01/04/2020)Read More »

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 02/03/2020)

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds. Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh như sau: Đăng ký và thay đổi thuộc tính của ngươi dùng hàng loạt [Giao diện] Màn hình quản trị > Quản lý người dùng > …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 02/03/2020)Read More »

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 06/02/2020)

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds. Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh như sau: Tính năng mới “Quản lý điều tra” được phát hành Màn hình quản trị: Quản lý điều tra Chức năng này được tạo ra …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 06/02/2020)Read More »