Thông báo cập nhật phần mềm

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 28 tháng 1 năm 2022)

Thêm ngày bằng tiếng Anh (kiểu Anh) vào chuỗi thay thế của chứng chỉ [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Quản lý khóa học> Đăng ký / quản lý chứng chỉ> đăng ký chứng chỉ Màn hình quản lý> Quản lý chấp nhận đơn đăng ký> Đăng ký / quản lý chứng chỉ> …

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 28 tháng 1 năm 2022)Read More »

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 23 tháng 12 năm 2021)

Thay đổi ký hiệu của mục đặt hiển thị thẻ bắt buộc của khóa học [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Quản lý khóa học> Cấp quyền tham dự Màn hình quản lý> Quản lý khóa học> Thay đổi quyền tham dự Màn hình quản lý> Quản lý khóa học> Trạng thái cấp …

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 23 tháng 12 năm 2021)Read More »

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 24 tháng 11 năm 2021): 4 nâng cấp, 7 chỉnh sửa

Chỉnh sửa thao tác khi tìm kiếm theo tên khóa học [Màn hình thực hiện] Tất cả các màn hình nơi bạn có thể tìm kiếm các khóa học trên màn hình quản lý [Tài khoản thực hiện] Người quản lý chung, người quản lý nhóm, người quản lý khóa học Khi tìm kiếm bằng …

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 24 tháng 11 năm 2021): 4 nâng cấp, 7 chỉnh sửaRead More »

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 27 tháng 10 năm 2021): 9 phiên bản nâng cấp, 9 cải tiến

Đối với quản trị viên chung có các hạn chế menu hiển thị, chúng tôi cải tiến để những người dùng có cùng các menu hạn chế hiển thị được đăng ký. [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Quản lý người dùng> Đăng ký người dùng [Người dùng mục tiêu] Quản trị viên …

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 27 tháng 10 năm 2021): 9 phiên bản nâng cấp, 9 cải tiếnRead More »

Hướng dẫn thiết lập tích hợp phần mềm Zoom

Hướng dẫn về tính năng Live trực tiếp kết hợp từ phần mềm Zoom trên hệ thống LMS của Pro-Seeds Giải thích các chức năng Mục Chức năng Công dụng Live Cấu hình API thu phóng Cài đặt liên kết API giữa Learning Ware và Zoom Cài đặt kết nối ban đầu giữa 2 hệ …

Hướng dẫn thiết lập tích hợp phần mềm ZoomRead More »

Thông tin phát hành LearningWare (28 tháng 7 năm 2021)

Ngăn quản trị viên nhóm thay đổi “ID đăng nhập”, “Quyền đăng nhập”, “Ngày và giờ bắt đầu đăng nhập” và “Ngày và giờ kết thúc đăng nhập” [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Quản lý người dùng> Quản lý người dùng Màn hình quản lý> Quản lý người dùng> Đăng ký / …

Thông tin phát hành LearningWare (28 tháng 7 năm 2021)Read More »

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 30 tháng 6 năm 2021)

ID đăng nhập của người hỏi có thể được đưa vào email gửi cho quản trị viên khi có thông báo từ chức năng hỏi đáp. [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Cài đặt trang web> Chỉnh sửa văn bản của email thông báo [Tài khoản thực hiện] Quản trị viên chung [Dành …

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 30 tháng 6 năm 2021)Read More »

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 26 tháng 5 năm 2021)

Hỗ trợ tích hợp Google Analytics [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Cài đặt trang web> Màn hình liên kết Google Analytics Với GoogleAnalytics, bạn sẽ có thể phân tích quyền truy cập của từng màn hình của LearningWare. Bạn có thể kiểm tra chi tiết số lần truy cập và chuyển trang …

Thông tin phát hành LearningWare (ngày 26 tháng 5 năm 2021)Read More »

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 05/05/2021)

Bản cập nhật Bạn sẽ có thể in chứng chỉ hoàn thành cho mỗi khóa học từ màn hình quản lý. [Màn hình thực hiện] Màn hình quản lý> Quản lý người dùng> Quản lý người dùng> Chi tiết người dùng Sau khi hết thời gian khóa học, học viên sẽ không thể in chứng …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 05/05/2021)Read More »

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 01/04/2021)

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds. Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh/ cải thiện như sau: Cấp chứng chỉ hoàn thành dành cho tài liệu giảng dạy của ProSeeds Với bản cập nhật này, người học tham gia …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 01/04/2021)Read More »