Thông tin phát hành LearningWare (28 tháng 9 năm 2022)

Thay đổi nội dung đã chọn trong cài đặt ban đầu của điều kiện hoàn thành trong cài đặt đơn vị bài giảng

[Màn hình thực hiện]  

Màn hình quản lý> Đăng ký và quản lý khóa học> Cài đặt bài học> Đăng ký bài giảng

[Người dùng thực hiện]

Quản trị viên chung, quản trị viên khóa học

Trước đây, trong trường hợp “Chỉ định đường dẫn tệp” và “Sử dụng tài liệu giảng dạy của chức năng tạo tài liệu giảng dạy”, “khi trang đầu tiên được hiển thị” là thiết lập ban đầu của điều kiện hoàn thành.

Với sửa đổi lần này, “Chỉ định đường dẫn tệp” và “Sử dụng tài liệu giảng dạy của chức năng tạo tài liệu giảng dạy”, “Khi trang cuối cùng được hiển thị” sẽ là thiết lập ban đầu của điều kiện hoàn thành.

Chúng tôi sẽ có thể cung cấp một CSV cho phép bạn kiểm tra lịch sử xem của các bài học dạng bài giảng

[Màn hình thực hiện]  

Màn hình quản lý> Kết quả điểm danh> (Bài học) Trạng thái hoàn thành của người dùng 

[Người dùng thực hiện]

Quản trị viên chung, quản trị viên nhóm, quản trị viên khóa học

Cho đến nay, đó là một thông số kỹ thuật mà bạn có thể kiểm tra “lịch sử nghe của đơn vị bài giảng” chỉ trong chi tiết người dùng.

Trong trường hợp đó, cần phải tìm kiếm từng người dùng, và rất khó để phân tích dựa trên lịch sử xem vì không thể hiển thị danh sách theo khóa học hoặc đơn vị.

Với sửa đổi này, bạn sẽ có thể kiểm tra lịch sử xem của tất cả các đơn vị bài giảng trong một danh sách.

Các mục được thêm vào CSV có thể được tải xuống từ màn hình danh sách khóa học

[Màn hình thực hiện] 

Màn hình quản lý> Đăng ký và quản lý các khóa học

[Người dùng thực hiện]

Quản trị viên chung, quản trị viên khóa học

Trước đây, thông tin sau được hiển thị dưới dạng các mục trong CSV của “Trạng thái Hoàn thành Đơn vị” có thể được tải xuống trên màn hình danh sách khóa học.

・ Mã khóa học 

・ Tên khóa học 

・ Tên danh mục khóa học 

・ URL khóa học

・ Cài đặt công khai

3 mục sau sẽ được bổ sung trong bản cập nhật này.

・ Chứng chỉ hoàn thành

・ Thời gian xuất bản

・ Hiển thị trên danh sách tiếp nhận đơn đăng ký

Cùng với đó, chúng tôi sẽ thêm “Hiển thị trong danh sách tiếp nhận ứng dụng” vào các mục tìm kiếm trên màn hình danh sách khóa học.

Chúng tôi sẽ xem xét môi trường hoạt động của Learning Ware

[Màn hình thực hiện]  

Màn hình người dùng> Màn hình đăng nhập> Môi trường hoạt động

[Người dùng thực hiện]

Tất cả người dùng

Chúng tôi sẽ xem xét môi trường hoạt động để phiên bản được sử dụng trong tỷ lệ chia sẻ hệ điều hành chung từ 5% trở lên là môi trường hoạt động.

Môi trường hoạt động mới như sau.

Chúng tôi sẽ thay đổi một số mục có thể được đặt bằng cách thay đổi gói giá và đặt giới hạn trên.

[Màn hình thực hiện] 

Màn hình quản lý> Cài đặt trang web> Gói giá / cài đặt giới hạn trên

[Người dùng thực hiện]

Quản trị viên chung

Bạn có thể thay đổi gói giá và giới hạn trên từ màn hình quản lý, nhưng với sửa đổi này, nếu các điều kiện sau áp dụng, bạn sẽ không thể chọn thời gian ứng dụng “ngay lập tức”.

・ Thay đổi gói giá

・ Giảm phạm vi số lượng người dùng

・ Giảm giới hạn trên của số lượng truy cập đồng thời

Cải thiện sự cố không thể tải xuống nhật ký tương tác SCORM dưới dạng CSV

[Màn hình thực hiện] 

 Màn hình quản lý> Kết quả điểm danh> Nhật ký tương tác SCORM

[Người dùng thực hiện]

Quản trị viên chung, quản trị viên nhóm, quản trị viên khóa học

Trên màn hình nhật ký tương tác SCORM, dữ liệu mục tiêu tìm kiếm có thể được tải xuống dưới dạng CSV, nhưng nếu dữ liệu mục tiêu tìm kiếm nhỏ hơn 1000, thì không thể tải xuống CSV.

Với sửa đổi này, ngay cả khi dữ liệu được tìm kiếm dưới 1000, chúng tôi chỉnh sửa nó để có thể tải xuống CSV.

Cải thiện vấn đề mà người dùng đăng ký không thể thực hiện được

[Màn hình thực hiện] 

Màn hình quản lý> Cài đặt trang web> Gói giá / cài đặt giới hạn trên

[Người dùng thực hiện]

Quản trị viên chung

Nếu các điều kiện sau được đáp ứng, có một vấn đề là không thể đăng ký người dùng có thời gian đăng nhập bao gồm tháng này qua tháng sau.

Trong lần sửa đổi này, chúng tôi đã chỉnh sửa để việc đăng ký của người dùng có thể được thực hiện bình thường.

【các điều kiện】

  1. Chọn thời gian áp dụng thành “từ tháng tiếp theo” và tăng số lượng người dùng
  2. Đăng ký người dùng có thời gian đăng nhập bao gồm tháng này qua tháng sau