ProSeeds đạt được chứng nhận ISMS (ISO27001)

Vào ngày 16/10/2020, ProSeeds đã chính thức nhận được chứng chỉ về Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (ISMS).

Chứng nhận ISMS (27001)

Thông tin cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO / IEC 27001: 2013 (JIS Q 27001: 2014)
Đơn vị đăng ký kinh doanh: Proseeds Co., Ltd.
Văn phòng: Trụ sở chính tại Osaka
Văn phòng liên quan: Trụ sở chính tại Tokyo
Hoạt động đăng ký kinh doanh: Lập kế hoạch, phát triển và cung cấp nội dung và hệ thống e-learning
Số đăng ký: JQA-IM1729
Ngày đăng ký: 16/10/2020
Cơ quan công nhận: Tổ chức đảm bảo chất lượng Nhật Bản (JQA)

Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến và nâng cao việc quản lý an ninh thông tin dựa trên các tiêu chuẩn chứng nhận và cũng như nâng cao nhận thức của nhân viên;  để có thể đồng thời cố gắng cung cấp các dịch vụ an toàn và đáng tin cậy hơn.