Thành công trong cương vị mới - Phần A

Thông qua khóa học này, bạn sẽ có được các kiến thức về:

  • Phân tích mạng lưới để giúp bạn hiểu môi trường mới.
  • Phương pháp thiết thực để giúp bạn xác định các mệnh lệnh của nhóm và đồng nghiệp.

Thời lượng: 15 phút
Hình thức nội dung: Bài giảng tương tác
Đối tượng: Bất cứ ai sắp trở thành nhà quản lý.
Khóa học tiền đề: Không có điều kiện tiên quyết. Để hoàn thành chương trình này, bạn cần làm việc qua phần B.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Học phí: 750,000 đ

Giới thiệu về khoá học

Qua khóa học này bạn sẽ được tìm hiểu về các kiến thức sau:

  • Mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào khi bạn trở thành nhà quản lý.
  • Chuẩn bị cho cuộc hẹn mới của bạn với sếp của bạn.

Mục tiêu của khóa học

  • Trong đơn vị học trình này, bạn sẽ tìm hiểu những thay đổi khi bạn trở thành người quản lý.
  • Bạn sẽ tìm hiểu về các yêu cầu của một bài đăng quản lý và các ưu tiên trung hạn của bạn, và cách chuẩn bị cho cuộc hẹn mới với sếp của bạn.

Nội dung chi tiết

Chương Tiêu đề
0 Giới thiệu phần A
1 Tìm hiểu những thay đổi sau khi bạn trở thành Nhà quản lý
2 Chuẩn bị cho cương vị mới với quản lý của bạn
3 Tổng kết phần A

Đơn vị phát triển nội dung

CEGOS - Doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển khóa học đào tạo kỹ năng

CEGOS là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển khóa học đào tạo kỹ năng mềm ở Châu Âu. Các khóa học của CEGOS đã được hơn 250,000 người tham gia học mỗi năm và tổng đã có hơn 1 triệu người tham gia các khóa học của CEGOS trên hơn 50 quốc gia

  • 250,000 người tham gia học mỗi năm
  • 50 quốc gia
  • +1 triệu người đã tham gia các khóa học
  • 1,000 khóa đào tạo E-learning

Quản lý đào tạo trực tuyến cùng Learning Ware LMS

Khi đăng ký các khoá học trực tuyến do PROSEEDS VIETNAM cung cấp, khách hàng có thể dễ dàng quản lý việc tham gia các khoá học bằng phần mềm Learning Ware.

Khách hàng có thể theo dõi các dữ liệu học tập của từng nhân viên thông qua các tính năng của Quản trị viên

Learning Ware là phần mềm elearning giúp quản lý hoạt động đào tạo trực tuyến nội bộ, tới nay đã được hơn 2000 tổ chức và doanh tin dùng.

Khoá học phổ biến

phần mềm lms
Learning Ware

Giải pháp đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp

Nội dung E-Learning

Sản xuất nội dung đào tạo sinh động, cuốn hút

P-MOVIE. elearning
Máy chủ phân phối Video

Phân phối nội dung video ổn định với số lượng lớn người xem cùng P-Movie