Kiểm tra Online của Learning Ware

Triển khai kiểm tra nhanh chóng, dễ dàng. Tự động hóa thao tác chấm điểm.

Kiểm soát chất lượng đào tạo trực tuyến

Để có thể quản lý tốt chất lượng đào tạo của doanh nghiệp, việc để nhân viên của mình thực hiện các bài kiểm tra là một phần không thể thiếu. Phần mềm Learning Ware giúp doanh nghiệp tạo ra các bài kiểm tra trực tuyến với đa dạng các hình thức câu hỏi, và sau khi làm bài kiểm tra phần mềm sẽ tự động chấm và trả về kết quả.

Đối với người dùng là Quản trị viên, có thể dễ dàng xem được kết quả làm bài kiểm tra tổng quan, và cũng như có thể tải và dữ liệu bằng các file CSV.

Kiểm soát chất lượng đào tạo trực tuyến​

Để có thể quản lý tốt chất lượng đào tạo của doanh nghiệp, việc để nhân viên của mình thực hiện các bài kiểm tra là một phần không thể thiếu. Phần mềm Learning Ware giúp doanh nghiệp tạo ra các bài kiểm tra trực tuyến với đa dạng các hình thức câu hỏi, và sau khi làm bài kiểm tra phần mềm sẽ tự động chấm và trả về kết quả.

Đối với người dùng là Quản trị viên, có thể dễ dàng xem được kết quả làm bài kiểm tra tổng quan, và cũng như có thể tải và dữ liệu bằng các file CSV.