Quản lý liên lạc của Learning Ware​

Dễ dàng trao đổi thông tin với người dùng nhanh chóng, chính xác bằng các công cụ liên lạc của Learning Ware.

Trao đổi thông tin nhanh chóng và thuận tiện

Ngoài các tính năng về đào tạo như tạo bài giảng hay cung cấp các thông số về quá trình đào tạo, Learning Ware còn hỗ trợ doanh nghiệp các công cụ trong việc liên lạc và trao đổi thông tin ngay trên phần mềm mà không cần một ứng dụng thứ 3.

Phần mềm sẽ cho phép việc tạo và gửi các email, ngoài ra còn có thể tạo ra các email tự động để ứng dụng vào việc nhắc nhở việc học các khoá đào tạo.

Thêm vào đó là các công cụ như tạo ra các thông báo Pop-up, dùng để thông báo các thông tin quan trọng cần sự chú ý của người học. Hay chức năng bảng tin, giống như một newsfeed giúp người dùng với nhau, hoặc quản trị viên với người dùng có thể trao đổi các vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo.

Trao đổi thông tin nhanh chóng và thuận tiện

Ngoài các tính năng về đào tạo như tạo bài giảng hay cung cấp các thông số về quá trình đào tạo, Learning Ware còn hỗ trợ doanh nghiệp các công cụ trong việc liên lạc và trao đổi thông tin ngay trên phần mềm mà không cần một ứng dụng thứ 3.

Phần mềm sẽ cho phép việc tạo và gửi các email, ngoài ra còn có thể tạo ra các email tự động để ứng dụng vào việc nhắc nhở việc học các khoá đào tạo.

Thêm vào đó là các công cụ như tạo ra các thông báo Pop-up, dùng để thông báo các thông tin quan trọng cần sự chú ý của người học. Hay chức năng bảng tin, giống như một newsfeed giúp người dùng với nhau, hoặc quản trị viên với người dùng có thể trao đổi các vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo.

PROSEEDS VIETNAM cung cấp giải pháp về phần mềm E-learning và phát triển nội dung đào tạo trực tuyến cho hơn 2000 công ty, tập đoàn.

HOẶC LIÊN HỆ HOTLINE 0379996087