Quản lý đào tạo trực tuyến

Huấn luyện nhân sự. Đo lường hiệu quả. Thúc đẩy tăng trưởng.

Quản lý chương trình đào tạo hiệu quả

Cho dù bạn đang quản lý việc đào tạo cho 100, 1000 hay 10000 người, Learning Ware sẽ hỗ trợ doanh nghiệp của bạn quản lý việc đào tạo trực tuyến hiệu quả. Ngoài khả năng tạo và phân phối các khóa đào tạo trực tuyến cho nhân viên của doanh nghiệp, phần mềm Learning Ware còn giúp doanh nghiệp thống kê và tổng hợp các dữ liệu đào tạo tự động và tiện lợi.

Bằng cách tổng hợp và giúp bạn  truy cập nhanh chóng vào các thống kê về tiến trình học, điểm số làm bài kiểm tra, etc, doanh nghiệp sẽ có một góc nhìn tổng quan về độ hiệu quả của chương trình đào tạo của mình. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng xem được báo cáo tổng quan theo từng khoá học, bài học, nhóm, thuộc tính hay theo từng cá nhân một.

Quản lý chương trình đào tạo hiệu quả

Cho dù bạn đang quản lý việc đào tạo cho 100, 1000 hay 10000 người, Learning Ware sẽ hỗ trợ doanh nghiệp của bạn quản lý việc đào tạo trực tuyến hiệu quả. Ngoài khả năng tạo và phân phối các khóa đào tạo trực tuyến cho nhân viên của doanh nghiệp, phần mềm Learning Ware còn giúp doanh nghiệp thống kê và tổng hợp các dữ liệu đào tạo tự động và tiện lợi.

Bằng cách tổng hợp và giúp bạn  truy cập nhanh chóng vào các thống kê về tiến trình học, điểm số làm bài kiểm tra, etc, doanh nghiệp sẽ có một góc nhìn tổng quan về độ hiệu quả của chương trình đào tạo của mình. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng xem được báo cáo tổng quan theo từng khoá học, bài học, nhóm, thuộc tính hay theo từng cá nhân một.

PROSEEDS VIETNAM cung cấp giải pháp về phần mềm E-learning và phát triển nội dung đào tạo trực tuyến cho hơn 2000 công ty, tập đoàn.

HOẶC LIÊN HỆ HOTLINE 0379996087