Tạo giáo án cho khóa học eLearning

Đạt được mục tiêu đào tạo với giáo án phù hợp.

Linh động trong việc tạo nên giáo án phù hợp cho khóa học trực tuyến của doanh nghiệp

Đối với các khóa học đào tạo trực tuyến (eLearning) của doanh nghiệp, không chỉ dừng lại ở việc người học xem đơn lẻ từng Bài giảng (Video, tài liệu PDF, etc) Hay là làm Bài kiểm tra trực tuyến.

Trong thực tế, các khóa học eLearning luôn cần có một giáo được sắp xếp một cách phù hợp, có mục tiêu, chiêu lược nhằm giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu đào tạo đề ra cho khóa học đó.

Do đó, phần mềm LMS LearningWare đem đến cho Quản trị viên của doanh nghiệp nhiều công cụ trong tay để cấu trúc nên một giáo án mong muốn.

Với mỗi khóa học, Quản trị viên sẽ có đa dạng các lựa chọn để tạo nên các Bài học trong Khóa học như Bài giảng, Bài giảng dạng SCORM, Kiểm tra, etc

phần mềm lms learningware phần mềm elearning xây dựng giáo án khóa học elearning

Các bài học mà Quản trị viên có chọn khi tạo khóa học

Sau khi đã xác định được các Bài học nào phù hợp với khóa học của mình, Quản trị viên có thể dần hình thành và sắp xếp chúng thành theo 1 cấu trúc mong muốn.

Cấu trúc khóa học ở màn hình Quản trị và Người dùng

Thông qua hình bên trên, bạn sẽ thấy được 1 khóa học mẫu với cấu trúc mà Quản trị viên có thể tạo. Và bạn sẽ thấy được, cấu trúc của khóa học mà Quản trị viên sẽ thấy và cấu trúc khóa học tương tự mà Người học sẽ thấy.

Thêm vào đó, với cấu trúc khóa học vừa tạo Quản trị viên còn có thể tạo ra một quy định dành cho người học khi tham gia khóa học. Bằng cách tạo ra các Bài học tiền đề/ Bài học được miễn.

Một ví dụ như, Quản trị viên hoàn toàn có thể cài đặt một quy như sau, Người học sau khi xem bài giảng Video mới được phép thực hiện bài kiểm tra.

phần mềm lms learningware phần mềm elearning xây dựng giáo án khóa học elearning

Ví dụ về việc cài đặt bài học tiền đề ở khóa học eLearning

Để có thêm thông tin chi tiết, bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0379996087 hoặc email customer@pro-seeds.com.vn