Quản lý người dùng​

Quản lý và truy cập thông thông tin người dùng nhanh chóng, dễ dàng, hiệu quả.

Dễ dàng đăng ký sử dụng

Người dùng có thể nhanh chóng đăng ký cho nhân viên của mình sử dụng hệ thống bằng các thao tác đơn giản. Có hai lựa chọn để có thể đăng ký cho nhân viên của mình sử dụng phần mềm; thứ nhất là đăng ký riêng lẻ cho từng nhân viên hoặc thứ 2 với số lượng lớn, có thể đăng ký bằng bằng file CSV.

Truy cập và quản lý thông tin nhanh chóng

Sau khi đã đăng ký thành công cho nhân viên của mình, người dùng là Quản trị viên có thể nhanh chóng truy cập để xem các thông tin của nhân viên như thông tin cá nhân, tình trạng tham gia các khóa đào tạo, kết quả kiểm tra, lịch sử học tập, etc. Ngoài ra, phần mềm còn cho phép sử dụng file CSV để có thể thay đổi thông tin của nhân viên thay vì chỉ làm riêng lẻ.

Dễ dàng quản lý nhân viên

Phần mềm Learning Ware cho phép tạo ra nhóm với cấu trúc hình cây với 7 cấp độ; người dùng có thể ứng dụng để quản lý nhân viên của mình như cấu trúc của doanh nghiệp; ví như các phòng ban (Marketing, Admin, HR, Sales, etc). Ngoài ra, còn có thể tự do  tạo ra các thuộc tính để phân loại nhân viên (vd: Nhân viên Full time, Nhân viên Part time,etc) Từ đó giúp việc quản lý quá trình đào tạo nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Dễ dàng đăng ký sử dụng

Người dùng có thể nhanh chóng đăng ký cho nhân viên của mình sử dụng hệ thống bằng các thao tác đơn giản. Có hai lựa chọn để có thể đăng ký cho nhân viên của mình sử dụng phần mềm; thứ nhất là đăng ký riêng lẻ cho từng nhân viên hoặc thứ 2 với số lượng lớn, có thể đăng ký bằng bằng file CSV.

Truy cập và quản lý thông tin nhanh chóng

Sau khi đã đăng ký thành công cho nhân viên của mình, người dùng là Quản trị viên có thể nhanh chóng truy cập để xem các thông tin của nhân viên như thông tin cá nhân, tình trạng tham gia các khóa đào tạo, kết quả kiểm tra, lịch sử học tập, etc. Ngoài ra, phần mềm còn cho phép sử dụng file CSV để có thể thay đổi thông tin của nhân viên thay vì chỉ làm riêng lẻ.

Dễ dàng quản lý nhân viên

Phần mềm Learning Ware cho phép tạo ra nhóm với cấu trúc hình cây với 7 cấp độ; người dùng có thể ứng dụng để quản lý nhân viên của mình như cấu trúc của doanh nghiệp; ví như các phòng ban (Marketing, Admin, HR, Sales, etc). Ngoài ra, còn có thể tự do  tạo ra các thuộc tính để phân loại nhân viên (vd: Nhân viên Full time, Nhân viên Part time,etc) Từ đó giúp việc quản lý quá trình đào tạo nhanh chóng và tiện lợi hơn.

PROSEEDS VIETNAM cung cấp giải pháp về phần mềm E-learning và phát triển nội dung đào tạo trực tuyến cho hơn 2000 công ty, tập đoàn.

HOẶC LIÊN HỆ HOTLINE 0379996087