Tích hợp và Mở rộng thông qua API

Tích hợp với các phần mềm trong hệ thống của doanh nghiệp thuận tiện giúp tự động cập nhật các dữ liệu nhân sự thông qua các API được phát triển bởi Proseeds.

elearning, phần mềm LMS, API

Tích hợp và Mở rộng thông qua API

Nắm được nhu cầu mở rộng và tạo nên hệ sinh thái giữa các nền tảng trong doanh nghiệp, ProSeeds đã phát triển các API đặc trưng dành cho phần mềm LMS LearningWare của mình.

Với các API này, doanh nghiệp có thể dễ dàng mở rộng hệ thống LMS để kết nối với các hệ thống LOB và cũng như các hệ thống quản lý nhân sự của doanh nghiệp này.

Việc sử dụng API sẽ giúp gia tăng được giá trị mà phần mềm LMS có thể mang lại cho doanh nghiệp, cũng như làm giúp giảm được công sức, thời gian trong việc quản lý phần mềm này vì các tác vụ đã được tối ưu và tự động hóa.

Một số ứng dụng điển hình của việc kết nối dữ liệu sử dụng API:

  • Khi được kết nối với hệ thống nhân sự của doanh nghiệp, nếu như có bất kỳ sự thay đổi lớn nào ở doanh nghiệp, các dữ liệu của nhân viên sẽ được tự động cập nhật ở phần mềm LMS thay vì việc phải làm thủ công.
  • Khi nhân viên của bạn gia nhập công ty hay nghỉ việc, tài khoản của nhân viên ở phần mềm LMS sẽ được tự động cập nhật theo trạng thái của nhân viên đó, Quản trị viên sẽ không cần thao tác thủ công.
  • Bạn có thể gửi đi các dữ liệu về Lịch sử học tập và Kết quả từ phần mềm LMS LearningWare đến các hệ thống khác của doanh nghiệp, để dễ dàng quản lý và phù hợp với cách thức hoạt động của doanh nghiệp.

PROSEEDS VIETNAM cung cấp giải pháp về phần mềm E-learning và phát triển nội dung đào tạo trực tuyến cho hơn 2000 công ty, tập đoàn.

HOẶC LIÊN HỆ HOTLINE 0379996087