Quản lý Bài Học của Learning Ware​

Hỗ trợ đa dạng nội dung giúp tăng tính sinh động và hiệu quả cho khoá học. Nhanh chóng, dễ dàng tạo và quản lý khoá học.

LMS LearningWare hỗ trợ đa dạng nội dung

Hỗ trợ đa dạng nội dung

Tận dụng tối đa ưu điểm của hình thức đào tạo Elearning, phần mềm Learning Ware hỗ trợ đa dạng các hình thức về nội dung (video, slide, word, excel, powerpoint, mp4, mp3) nhằm nâng cao độ hấp dẫn của khoá đào tạo với người học.

Quản lý các khoá học dễ dàng

Hệ thống quản lý học tập Learning Ware hỗ trợ người dùng tạo ra các nhóm để có thể dễ dàng kiểm soát các khóa đào tạo trực tuyến của mình. Ví dụ, khách hàng có thể tạo ra các nhóm như Khoá đào tạo dành cho nhân viên mới, và thêm vào đây các khoá học thuộc danh mục này

Tạo khoá đào tạo dễ dàng, nhanh chóng

Người dùng có thể dễ dàng tạo ra các khóa đào tạo trực tuyến với chỉ với vài thao tác nhanh chóng.  Nhiều chọn lựa để tạo ra các khóa học với các lệnh như Chặn, Bài giảng, Bài kiểm tra, Phiếu khảo sát, Báo cáo, Tài liệu đính kèm . Thêm vào đó còn thể tạo ra lộ trình cho khóa học bằng cách đặt các điều kiện cho các bài học trong khóa đó.

LMS LearningWare hỗ trợ đa dạng nội dung

Hỗ trợ đa dạng nội dung

Tận dụng tối đa ưu điểm của hình thức đào tạo Elearning, phần mềm Learning Ware hỗ trợ đa dạng các hình thức về nội dung (video, slide, word, excel, powerpoint, mp4, mp3) nhằm nâng cao độ hấp dẫn của khoá đào tạo với người học.

Quản lý các khoá học dễ dàng

Hệ thống quản lý học tập Learning Ware hỗ trợ người dùng tạo ra các nhóm để có thể dễ dàng kiểm soát các khóa đào tạo trực tuyến của mình. Ví dụ, khách hàng có thể tạo ra các nhóm như Khoá đào tạo dành cho nhân viên mới, và thêm vào đây các khoá học thuộc danh mục này

Tạo khoá đào tạo dễ dàng, nhanh chóng

Người dùng có thể dễ dàng tạo ra các khóa đào tạo trực tuyến với chỉ với vài thao tác nhanh chóng.  Nhiều chọn lựa để tạo ra các khóa học với các lệnh như Chặn, Bài giảng, Bài kiểm tra, Phiếu khảo sát, Báo cáo, Tài liệu đính kèm . Thêm vào đó còn thể tạo ra lộ trình cho khóa học bằng cách đặt các điều kiện cho các bài học trong khóa đó.

PROSEEDS VIETNAM cung cấp giải pháp về phần mềm E-learning và phát triển nội dung đào tạo trực tuyến cho hơn 2000 công ty, tập đoàn.

HOẶC LIÊN HỆ HOTLINE 0379996087