Hỗ trợ thiết lập khóa học eLearning tự chọn

Tạo sự thuận lợi cho người học. Thúc đẩy tinh thần ham học hỏi của nhân viên bạn.

Nâng cao tinh thần học hỏi của người học với tính năng cho phép tạo và phát hành khóa học eLearning tùy chọn

Với sự phát triển của hoạt động nhân sự hiện nay, việc đào tạo nói chung và lộ trình đào tạo cho nhân viên của doanh nghiệp nói riêng càng ngày càng có thêm nhiều sự cải tiến.

Ngoài lộ trình đào tạo bắt buộc cho từng vị trí của doanh nghiệp ra người học giờ đây đã được nhiều doanh nghiệp ủng hộ, hỗ trợ trong việc chủ động đăng ký khóa ngoài lộ trình đào tạo bắt buộc; với mong muốn thúc đẩy tinh thần học tập của nhân viên của mình. Đồng thời, ProSeeds cũng đã nhận được nhiều yêu cầu trong việc phát triển tính năng để đáp ứng nhu cầu này. 

Hãy cùng ProSeeds tham khảo qua tính năng mà chúng tôi đã phát triển để có thể đáp ứng cho nhu cầu trên cho hoạt động đào tạo eLearning của doanh nghiệp nhé.

Đối với góc độ của người học, bây giờ ngoài các khóa học đã được phát hành bởi Quản trị viên từ trước dựa trên lộ trình đào tạo của vị trí của mình. 

Người học là nhân viên của doanh nghiệp/ tổ chức có thể chủ động chọn lựa các khóa học eLearning trong thư viện khóa học tùy chọn đã được cài đặt bởi Quản trị viên. 

Ngay sau khi đã lựa chọn để học, quy trình phát hành khóa học sẽ được hệ thống tự động  mà không cần đến sự can thiệp của Quản trị viên. Vì thế, người học thể lập tức được tham gia khóa học mà họ mong muốn, song đó, thúc đẩy tinh thần ham học của họ.

Ngoài ra, Quản trị viên có thể cài đặt việc người học phải nhận được Phê duyệt từ cấp quản lý trước khi được phép tham gia vào các khóa học eLearning tự chọn. Từ đó, hỗ trợ Quản trị viên trong việc giám sát chặt chẽ quá trình này của nhân viên.

Trên đây là tổng quan về tính năng của phần mềm LMS LearningWare được phát triển bởi ProSeeds. Để có thêm thông tin chi tiết, bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0379996087 hoặc email customer@pro-seeds.com.vn

PROSEEDS VIETNAM cung cấp giải pháp về phần mềm E-learning và phát triển nội dung đào tạo trực tuyến cho hơn 2000 công ty, tập đoàn.

HOẶC LIÊN HỆ HOTLINE 0379996087