Ca nhân hoá giao diện của Learning Ware​

Dễ dàng tùy chỉnh giao diện phần mềm để phù hợp với nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp

Cá nhân hoá giao diện dễ dàng

Khi sử dụng phần mềm Learning Ware, người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh giao diện sử dụng của mình để khiến phần mềm trở nên thân thuộc hơn với doanh nghiệp của mình. 

Người dùng sẽ có nhiều lựa chọn để có thể tùy chỉnh phần mềm của mình, một số lựa chọn tiêu biểu như thay đổi chủ đề Website (màu sắc, hình ảnh nền), thay đổi Logo.

Cá nhân hoá giao diện dễ dàng

Khi sử dụng phần mềm Learning Ware, người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh giao diện sử dụng của mình để khiến phần mềm trở nên thân thuộc hơn với doanh nghiệp của mình. 

Người dùng sẽ có nhiều lựa chọn để có thể tùy chỉnh phần mềm của mình, một số lựa chọn tiêu biểu như thay đổi chủ đề Website (màu sắc, hình ảnh nền), thay đổi Logo.

PROSEEDS VIETNAM cung cấp giải pháp về phần mềm E-learning và phát triển nội dung đào tạo trực tuyến cho hơn 2000 công ty, tập đoàn.

HOẶC LIÊN HỆ HOTLINE 0379996087