A > Z những bước để thiết lập Single Sign-On (SSO) giữa phần mềm LMS LearningWare và tài khoản Microsoft (Azure) của doanh nghiệp

Thông qua bài viết này, hãy cùng ProSeeds đi qua từng bước để giúp bạn có thể thiết lập Đăng nhập một lần giữa phần mềm LMS LearningWare và tài khoản Microsoft (Azure) của doanh nghiệp.

A > Z những bước để thiết lập Single Sign-On (SSO) giữa phần mềm LMS LearningWare và tài khoản Microsoft của doanh nghiệp

Nếu doanh nghiệp của bạn đang sử dụng các dịch vụ của Microsoft và có băn khoăn rằng làm sao để thiết lập Đăng nhập một lần (SSO) với phần mềm LMS LearningWare. Thì đây là bài viết mà bạn không nên bỏ qua.

Một số điều kiện bạn cần nắm rõ trước khi thiết lập SSO này:

  • Từ phía của khách hàng cần phải chuẩn bị sẵn sàng Microsoft Azure Active Directory
  • Các tài khoản người dùng sẽ đăng nhập vào phần mềm LMS LearnignWare thông qua tài khoản Microsoft cần được đăng ký ở phần mềm LearningWare trước

Các bước để thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn cần đăng nhập và vào màn hình trang chủ của Microsoft Azure (https://portal.azure.com/).

Bước 2: Chọn “Azure Active Directory”.

Bước 3: Bạn sẽ được chuyển đến giao diện trang chủ của Azure Active Directory.

Bước 4: Bạn tiếp tục chọn “Enterprise application”.

Bước 5: Bạn chọn “New Application”.

Bước 6: Bạn chọn “Create your own application”.

Bước 7: Chọn “Integrate any other application you don’t find in the gallery” và điền vào tên cho ứng dụng của bạn, sau đó chọn “Create”.

Bước 8: Bạn sẽ được chuyển đến trang chủ có thông tin về cấu hình của ứng dụng vừa tạo.

Bước 9: Tiếp tục chọn “Single Sign-on” và chọn “SAML”.

Bước 10: Tiếp tục chọn “Edit” ở khu vực của “Basic SAML configuration”.

Bước 11: Bạn sẽ cần điền vào biểu mẫu (Form) cho cấu hình cơ bản của SAML.

Sẽ có 3 trường thông tin ở giao diện này mà bạn cần quan tâm Identifier (Entity ID), Reply URL (Assertion Consumer Service URL) và Sign on URL. 

Bạn hãy tham khảo qua những cách điền dành cho 3 trường này ở hình bên dưới.

Bước 12: Ví dụ mẫu về cấu hình SAML với phần mềm LearningWare, sau khi đã điền hoàn tất bạn hãy chọn nút “Save”.

Bước 13: Quay trở lại màn hình trang chủ về cấu hình bạn sẽ thấy các thông tin về cấu hình cơ bản của SAML vừa được điền.

Bước 14: Tiếp đến bạn sẽ cần tải về “Federation Metadata XML”.

Bước 15: Mở Metadata XML vừa tải về thiết bị và sao chép (copy) thông tin ở dòng Certificate đến tận cùng.

Lưu ý: Bạn cần lưu đoạn nội dung Certificate này để thực hiện thiết lập SSO trên phần mềm LMS LearningWare.

Bước 16: Bây giờ hãy đăng nhập vào phần mềm LMS LearningWare của bạn.

Bước 17: Đăng nhập và truy cập vào “Màn hình quản trị”.

Bước 18: Tiếp đến ở Màn hình quản trị bạn chọn “Đăng ký người dùng”.

Bước 19: Tạo tài khoản với ID đăng nhập vào phần mềm LMS LearningWare là Identifier của tài khoản Microsoft.

Lưu ý:

Phần mềm LMS LearningWare sử dụng ID Đăng nhập như các Identifier để xác thực việc đăng nhập vào phần mềm từ tài khoản Microsoft.

Trong trường hợp Login ID của Microsoft Azure (Mặc định là “User Principal Name” điển hình là [tên người dùng]@[tên miền của bạn]) là identifier ở Microsoft Azure thì tài khoản được đăng ký ở phần mềm LearningWare phải khớp với tài khoản Microsoft.

ProSeeds khuyến khích việc sử dụng và đăng ký ”User Principal Name” ([tên người dùng]@[tên miền của bạn] ở Microsoft Azure) là ID đăng nhập vào phần mềm LearningWare.

Bước 20: Quay lại màn hình Quản lý người dùng để kiểm tra tài khoản người dùng vừa được tạo.

Bước 21: Chọn “Cài đặt site” ở menu tay trái và chọn “Cài đặt xác thực một lần”.

Bước 22: Để kích hoạt việc cài đặt SSO dành cho tài khoản Microsoft ở phần mềm LMS LearningWare. Bạn hãy chọn “Hợp lệ”  “Cài đặt xác thực một lần” để tiến hành việc cài đặt SSO.

Bước 23: Sau đó giao diện sẽ thay đổi để bạn điền vào các tham số cần thiết. Các thông tin cần thiết như entity_id, cert hoặc fingerprint, sso_url.

Bước 24Sau khi bạn đã thu thập đủ thông tin của certificate, sso_url, entity_id; bạn hãy tiến hành dán các thông tin đã sao chép (copy) vào khu vực “Tham số cài đặt” (highlight màu đỏ).

Bạn hãy tham khảo cách và mẫu thông tin điền vào “Tham số cài đặt” ở hình bên dưới.

Bước 25Chọn “Thay đổi” để hoàn tất việc cài đặt SSO ở phần mềm LMS LearningWare.

Bước 26: Bây giờ hãy đăng xuất khỏi phần mềm LMS LearningWare.

Bước 27: Trở về trang cấu hình SAML ở Microsoft Azure và chọn “Users and groups”.

Bước 28: Chọn “Add user”.

Bước 29: Chọn “Users”.

Bước 30: Tìm kiếm và chọn người dùng mà bạn cho phép đăng nhập thông qua SSO và chọn “Select” để hoàn tất.

Bước 31: Kiểm tra lại các người dùng đã chọn và chọn “Assign” để hoàn tất.

Bước 32: Quay trở lại màn hình và kiểm tra một lần nữa các người dùng đã được cho phép.

Bước 33: Trở lại trang cấu hình của SAML ở Microsoft Azure và chọn “Test this application”.

Bước 34Chọn “ Sign in as current user”.

Bước 35: Khi thực hiện kiểm tra, nếu bạn truy cập được đến trang chủ của phần mềm LMS LearningWare với tài khoản người dùng đã được chọn ở các bước trên, nghĩa là việc thiết lập SSO đã được hoàn thành.

Vậy trên đây là các bước chi tiết, mà bạn cần biết và thực hiện để có thể thành công thiết lập Đăng nhập một lần (SSO) với phần mềm LMS LearningWare của ProSeeds từ tài khoản Microsoft của doanh nghiệp. Hi vọng các thông tin trên đây hữu ích với bạn, và xin hẹn gặp bạn vào bài viết tiếp theo.

Ngoài ra, để có thể nhận được các tư vấn chi tiết về các giải pháp eLearning phù hợp dành cho doanh nghiệp của bạn, bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0379996087 hoặc email customer@pro-seeds.com.vn.

PROSEEDS VIETNAM cung cấp giải pháp về phần mềm E-learning và phát triển nội dung đào tạo trực tuyến cho hơn 2000 công ty, tập đoàn.

HOẶC LIÊN HỆ HOTLINE 0379996087

Bài viết liên quan: