Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 01/10/2020)

Phần mềm LMS - LMS Learning Ware

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds.

Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh/ cải thiện như sau:

Nhận diện khuôn mặt nay có thể sử dụng trong khi người dùng xem bài giảng

Tính năng Nhận diện khuôn mặt trước đây chỉ có thể sử dụng cho 2 việc đăng nhập vào phần mềm và khi làm bài kiểm tra. Với lần cập nhật này, tính năng có thể sử dụng trong lúc tham gia học bài giảng.

Tương tự với  khi làm bài kiểm tra, khuôn mặt của người dùng sẽ được chup và được ghi nhận từ màn hình quản lý.

Kết quả ở tệp CSV tải xuống ở chức năng báo cáo dành cho bài kiểm tra được cải thiện

Ở chức năng báo cáo dành cho bài kiểm tra, khi chọn lựa số lượng kết quả từ màn hình Quản trị viên bằng cách chọn các hộp, đôi khi có trường hợp xảy ra dữ liệu ở tệp CSV khi tải về không khớp với số lượng kết quả đã chọn.

Thao tác xóa người dùng đăng ký tham gia đào tạo (chấp nhận đơn) đã được cải thiện để thực hiện chính xác hơn

Trong phiên bản gần đây, sẽ có lỗi khi bạn chọn xóa tất cả người dùng đăng ký tham gia đào tạo cùng với 1 trường điều kiện, kết quả là bạn sẽ không thực hiện được việc xóa người dùng đấy. Tuy nhiên, điều này đã được cải thiện.

Chức năng tạo tài liệu giảng dạy đã được phát hành!

Tài liệu  đào tạo dạng PowerPoint đã có thể được sử dụng

Tới thời điểm hiện tại để sử dụng tài liệu dạng PowerPoint, Quản trị viên sẽ cần chuyển đổi thành tài liệu dạng PDF và sau đó mới có thể đăng ký để sử dụng ở phần mềm LMS LearningWare. 

Với chức năng mới này, tài liệu PowerPoint có thể được sử dụng mà không cần chuyển đổi sang PDF.

Hiển thị ở màn hình người học

Hiển thị của tài liệu dạng PowerPoint ở màn hình của người học sẽ được điều chỉnh tự động phù hợp với thiết bị mà người học sử dụng như Máy tính PC, Laptop, Máy tính bảng (Tablet) hay Điện thoại thông minh (Smartphone).

Người học có thể dễ dàng nhận ra mình đang học đến đâu 

Quản trị viên có thể thực hiện cài đặt để phần mềm ghi nhận việc hoàn thành Bài học khi người học xem đến slide cuối của tài liệu. Từ phía Người học có thể thấy được slide mà họ đang học.

Đây là tất cả những thông tin mới nhất cho lần cập nhật phần mềm này. Nếu Quý khách hàng có bất kì yêu cầu hay phản hồi nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: customer@pro-seeds.com.vn.

Những chi tiết về các tính năng được liệt kê bên trên (bao gồm câu chữ, thiết kế, v.v) sẽ có thể được thay đổi, chúng tôi mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách hàng.


elearning lms learningware