Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 29/05/2020)

Phần mềm LMS - LMS Learning Ware
Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds. Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh như sau:
Hỗ trợ TLS1.3
Hỗ trợ quy chế mã hóa phản hồi tín hiệu TLS1.3 So với hồi trước, môi trường bảo mật đã được nâng cấp cao hơn.
Đã có thể cài thời gian bắt đầu tiếp nhận đơn,thời gian hạn chót và thời gian kết thúc đăng đơn theo dạng dữ liệu lịch
Cho đến bây giờ, bạn phải nhập thời gian bắt đầu tiếp nhận đơn,thời gian hạn chót và thời gian kết thúc đăng đơn từ màn hình “Đăng ký / Quản lý chấp nhận đơn” . Tuy nhiên, vì có nhiều dữ liệu lịch trong 1 đơn đăng ký, nếu bạn muốn chỉ định thời gian bắt đầu / thời gian hết hạn / thời gian kết thúc / thời gian đăng, thì thật bất tiện khi nó được đặt cho mỗi đơn. Với sửa đổi này, khi đăng ký trên màn hình “Chi tiết tiếp nhận ứng dụng”, có thể đặt ngày bắt đầu / thời gian / ngày hết hạn / ngày kết thúc xuất bản cho mỗi mốc thời gian.
Thống nhất các dữ liệu tìm kiếm cho “Danh mục khóa học” trong mẫu tìm kiếm “Đăng ký / quản lý khóa học” theo thứ tự của màn hình “Đăng ký / quản lý danh mục khóa học”.
Cho đến thời điểm hiện tại, thứ tự của các ứng viên tìm kiếm cho “Danh mục khóa học” trong mẫu tìm kiếm “Đăng ký / quản lý khóa học” không khớp với thứ tự được chỉ định trên màn hình “Đăng ký / quản lý danh mục khóa học”, có người đã phàn nàn là nó bất tiện Bằng cách kết hợp các ứng viên tìm kiếm cho “Danh mục khóa học” trong biểu mẫu tìm kiếm “Đăng ký / quản lý khóa học” theo thứ tự của màn hình “Đăng ký / quản lý danh mục khóa học”, bạn có thể chỉ định điều kiện tìm kiếm một cách suôn sẻ.
Bạn có thể thay đổi thứ tự một cách tự do ngay cả khi bạn có hơn 20 câu hỏi tự do.
Khi đăng ký các câu hỏi, màn hình đăng ký thay đổi cứ sau 20 câu hỏi, vì vậy không thể chuyển các câu hỏi trên màn hình, như muốn câu hỏi thứ 31 là câu hỏi đầu tiên. Với phiên bản này, bạn có thể tự do thay đổi thứ tự ngay cả khi bạn đã đăng ký 20 câu hỏi trở lên.
Ngay cả khi bạn đang sử dụng ngôn ngữ không phải là tiếng nhật, bạn có thể mở CSV mà không bị cắt xén các ký tự trong Excel
Nếu bạn đặt ngôn ngữ không phải tiếng Nhật trên màn hình quản lý và tải xuống CSV và sau đó nhấp đúp để mở CSV từ Excel, các ký tự bị cắt xén sẽ xảy ra. Với bản phát hành này, ngay cả khi bạn mở CSV từ Excel bằng cách nhấp đúp, bạn có thể mở nó mà không bị cắt xén các ký tự.
Chức năng nhận diện khuôn mặt khi làm bài kiểm tra trên điện thoại thông minh làm cho dễ sử dụng hơn
Cho đến bây giờ, khi tôi làm bài kiểm tra từ điện thoại thông minh, camera nhận dạng khuôn mặt đã được kích hoạt trong một tab khác, do đó, khuôn mặt của học viên không thể được hiển thị chính xác và không thể xác thực. Với phiên bản này, màn hình chụp sẽ được hiển thị nhỏ hơn để nhận dạng khuôn mặt trong khi thực hiện kiểm tra trên điện thoại thông minh.
Giải quyết vấn đề với việc dán văn bản khi sử dụng Internet Explorer 11
Khi sử dụng Internet Explorer 11, khi dán văn bản từ menu chuột phải trong trường nhập cho câu hỏi kiểm tra mô tả và câu hỏi báo cáo, có 1 lỗi đã xảy ra và không thể dán bình thường. Chúng tôi sẽ cải thiện để bạn có thể dán chính xác ngay cả khi sử dụng Internet Explorer 11.
Khi thay đổi trạng thái hoàn thành bài học của từng người dùng, cải thiện để nó phản ánh được trạng thái hoàn thành của từng bài học
Khi quản lý chung hoặc quản lý khóa học thay đổi trạng thái hoàn thành bài học (chưa hoàn thành / hoàn thành) cho mỗi người dùng, các thay đổi không được phản ánh trạng thái hoàn thành khóa học trên màn hình kết quả khóa học > (Bài học) Trạng thái kết thúc theo người dùng Với cải tiến này, các thay đổi sẽ được phản ánh trên màn hình kết quả khóa học > (Bài học) Trạng thái kết thúc theo người dùng
Chức năng thư viện được phát hành!

Chức năng thư viện là gì?

Tính đến thời điểm hiện tại, các file tài liệu gốc chỉ có thể được sắp xếp theo khóa học, đồng thời tạo ra một môi trường nơi các file cần thiết có thể được cung cấp một cách thuận tiện cho sinh viên ở bất kỳ khóa học nào. Bạn có thể sử dụng nó một cách thuận tiện khi cung cấp các thủ tục kinh doanh, hướng dẫn sử dụng, vv, không phải là nội dung được học theo thứ tự. Định dạng tệp có thể được tải lên là word, excel, powerpoint, pdf, jpg, gif, png. Cũng có thể tải lên tất cả chúng ở định dạng ZIP. (Nó sẽ tự động được mở rộng vào một thư mục sau khi tải lên.

Điểm mạnh của chức năng thư viện

Bạn có thể đặt phạm vi công bố
Bạn có thể đặt phạm vi tiết lộ cho mỗi thư mục. Vì phạm vi công bố có thể được chỉ định theo nhóm, bạn có thể sắp xếp dữ liệu được phân phối cho từng bộ phận, chẳng hạn như bộ phận bán hàng và bộ phận mua hàng.
Dễ dàng tìm thấy các tập tin cần thiết trên màn hình khóa học
Chúng tôi đang giúp sinh viên dễ dàng tìm kiếm các tệp hơn, chẳng hạn như tìm kiếm các loại tệp và mô tả tệp.
Bạn có thể thấy việc sử dụng từng tệp
Lịch sử tải xuống cho mỗi tệp trên màn hình sinh viên có thể được tải xuống dưới dạng CSV. Bằng cách sử dụng dữ liệu này, bạn có thể xác định các tệp mà sinh viên thường xem để cập nhật và cải thiện. Đây là tất cả những thông tin mới nhất cho lần cập nhật phần mềm này. Nếu Quý khách hàng có bất kì yêu cầu hay phản hồi nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: customer@pro-seeds.com.vn Những chi tiết về các tính năng được liệt kê bên trên (bao gồm câu chữ, thiết kế, v.v) sẽ có thể được thay đổi, chúng tôi mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách hàng. elearning lms learningware