Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 29/01/2021)

Phần mềm LMS - LMS Learning Ware

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds.

Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh/ cải thiện như sau:

Chức năng nhận dạng khuôn mặt và chức năng đăng nhập một lần có thể được sử dụng cùng nhau

Chức năng nhận dạng khuôn mặt sẽ khả dụng khi cài đặt đăng nhập một lần được bật.

Sau khi đăng nhập bằng chức năng đăng nhập một lần đăng nhập, màn hình nhận dạng khuôn mặt sẽ được hiển thị.

* Để sử dụng nhận dạng khuôn mặt, bạn cần đăng ký riêng một chức năng tùy chọn trả phí.

Có thể ghi lại thời gian học thực tế ngay cả khi điều hướng không được hiển thị trong bài học diễn thuyết

Cho đến bây giờ, khi “Cài đặt hiển thị điều hướng” được đặt thành “Không sử dụng”, không thể ghi lại thời gian học thực tế.

Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, sẽ có thể ghi lại thời gian học thực tế ngay cả trong các bài giảng mà bạn muốn đặt “Cài đặt hiển thị điều hướng” thành “Ẩn”.

Bạn sẽ có thể bình luận và thích báo cáo của mọi người

Bạn sẽ có thể bình luận và thích các báo cáo do người dùng khác gửi.

Bằng cách xem báo cáo từ nhiều góc độ khác nhau và các học viên thảo luận với nhau, học viên có thể có một môi trường mà học viên có thể đạt được những kiến thức mới và học hỏi lẫn nhau.

Nếu bạn đang sử dụng tính năng nhận dạng khuôn mặt, video sẽ không phát trừ khi bạn cấp phép máy ảnh thành công

Khi người dùng sử dụng chức năng nhận dạng khuôn mặt để tham gia một khóa học, nếu cài đặt trên trình duyệt được đặt thành “Yêu cầu xác nhận sử dụng máy ảnh”, hộp thoại yêu cầu quyền truy cập máy ảnh sẽ được hiển thị.

Từ trước đến nay, có thể tham gia lớp học mà khi không cho phép truy cập vào máy ảnh trên hộp thoại yêu cầu quyền truy cập, nhưng bây giờ chúng tôi đã chỉnh sửa để bạn không thể tham gia khóa học cho đến khi bạn chưa chọn [Cho phép] hoặc [Chặn] máy ảnh để đảm bảo nhận dạng khuôn mặt.

* Để sử dụng nhận dạng khuôn mặt, bạn cần đăng ký riêng một chức năng tùy chọn trả phí.

Cải thiện bài học khảo sát

-Bằng cách áp dụng công nghệ tương tự như bài học kiểm tra và bài học báo cáo trong hiển thị của bài học khảo sát, tốc độ hiển thị khi màn hình được thay đổi được tăng lên và cảm giác hoạt động được thống nhất.

– Thống nhất chức năng tạm dừng trong bài học khảo sát vào nút “Lưu tạm thời”.

・ Tăng số ký tự tối đa có thể nhập từ 4000 ký tự lên 10000 ký tự đối với câu hỏi của bài học khảo sát,.

Cải thiện tối ưu màn hình tạo / chỉnh sửa tài liệu giảng dạy

Chức năng tạo tài liệu giảng dạy sẽ được cải thiện như sau:

– Hiển thị số trang (1/24, v.v.)

– Di chuyển trang bằng thao tác bàn phím

– Sử dụng nút [<] [>] để di chuyển trang Đồng thời, chức năng tạo tài liệu giảng dạy sẽ được thêm vào phạm vi có thể bị ẩn bởi giới hạn menu hiển thị.

▼ Giao diện xem từ màn hình quản lý

Cải thiện tối ưu màn hình tạo / chỉnh sửa tài liệu giảng dạy

Chức năng tạo tài liệu giảng dạy sẽ được cải thiện như sau:

– Hiển thị số trang (1/24, v.v.)

– Di chuyển trang bằng thao tác bàn phím

– Sử dụng nút [<] [>] để di chuyển trang Đồng thời, chức năng tạo tài liệu giảng dạy sẽ được thêm vào phạm vi có thể bị ẩn bởi giới hạn menu hiển thị.

Cải thiện sự hiển thị của tài liệu giảng dạy trên màn hình ngang của điện thoại thông minh khi sử dụng chức năng tạo tài liệu giảng dạy

Khi xem tài liệu giảng dạy bằng cách sử dụng chức năng tạo ra các tài liệu giảng dạy trên màn hình theo chiều ngang của một chiếc điện thoại thông minh, nút chuyển trang đã bị bóp trên màn hình.

Chúng tôi đã đặt các nút chuyển trang ở bên trái và bên phải với hình ảnh để có thể hiện thị lớn hơn

Cải thiện quy tắc hiển thị số lượng tin tức mới đến trên biểu tượng menu thông báo

Cho đến thời điểm hiện tại, trong kiểu đăng thông báo, số lượng tin tức mới đến hiển thị trên biểu tượng menu không giảm trừ khi người dùng trả lời thông báo bất kể trả lời là bắt buộc hay tùy chọn, nhưng nếu người dùng mở thông báo, số lượng tin tức mới đến giảm.

Cải thiện cho dễ hiểu hơn khi biết bảng thảo luận nào có bài viết / bình luận mới

Trên màn hình danh sách bảng thảo luận, thông báo “Có một bình luận mới!” Sẽ hiển thị trên bảng thảo luận với các bài viết / bình luận mới.

Điều này giúp bạn dễ dàng xem bảng thảo luận nào có bài đăng / nhận xét mới.

(Khi các bài đăng / nhận xét mới được đánh dấu là đã đọc, màn hình thông báo sẽ biến mất.)

Đây là tất cả những thông tin mới nhất cho lần cập nhật phần mềm này. Nếu Quý khách hàng có bất kì yêu cầu hay phản hồi nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: customer@pro-seeds.com.vn.

Những chi tiết về các tính năng được liệt kê bên trên (bao gồm câu chữ, thiết kế, v.v) sẽ có thể được thay đổi, chúng tôi mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách hàng.


elearning lms learningware