Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 26/11/2020)

Phần mềm LMS - LMS Learning Ware

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds.

Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh/ cải thiện như sau:

Có thể bấm thích bài báo cáo của người dùng khác

Sau bản cập nhật này, ở báo cáo được nộp của người dùng, đã được thêm vào nút “Thích”.

Do đó, Quản trị viên có thể thấy được số lượng thích từ màn hình quản lý của mình.

Phạm vi đăng bài báo cáo có thể được giới hạn

Từ nay, Quản trị viên có thể giới hạn đối tượng nhìn thấy các báo cáo được đăng.

Đối với bài giảng Video, có thể hạn chế việc thay đổi tốc độ phát lại

Cho đến hiện nay, khi phát lại người học có thể thoải mái tùy chỉnh tốc độ mong muốn điển hình nhu 1x, 0.75x.

Với bản cập nhật này, Quản trị viên sẽ có lựa chọn để cho phép hoặc không đối với việc thay đổi tốc độ phát lại của Video, nhằm đảm bảo thời lượng học.

*Cần sử dụng P-Movie để thực hiện chức năng này

Điều hướng của bài học sẽ luôn bật đối với trường hợp sử dụng nhận diện khuôn mặt cho bài giảng

Với bản cập nhật lần này, khi bạn chọn mở chức năng Nhận diện khuôn mặt cho Bài học, Điều hướng của bài học sẽ không thể tắt và luôn được bật.

Tỷ lệ nhận diện khuôn mặt sẽ có giá trị trung bình hoặc tối thiểu

Việc xét mức độ gian lận thông qua chức năng Nhận diện khuôn mặt từ nay sẽ được đối chiếu thêm với tỷ lệ nhận diện trung bình và tối thiểu.

Chức năng nộp đơn tham dự đào tạo offline, được tối ưu hơn

Việc hiển thị ngày giờ và trích xuất thông tin của chức năng này đã được cập nhật để tối ưu hơn.

Đây là tất cả những thông tin mới nhất cho lần cập nhật phần mềm này. Nếu Quý khách hàng có bất kì yêu cầu hay phản hồi nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: customer@pro-seeds.com.vn.

Những chi tiết về các tính năng được liệt kê bên trên (bao gồm câu chữ, thiết kế, v.v) sẽ có thể được thay đổi, chúng tôi mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách hàng.


elearning lms learningware