Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 25/12/2020)

Phần mềm LMS - LMS Learning Ware

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds.

Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh/ cải thiện như sau:

Khi tham gia lớp học bằng trình duyệt Safari người dùng sẽ nhận được thông báo để tắt cài đặt “Ngăn chặn chức năng theo dõi cross-site”

Chức năng nhận dạng khuôn mặt sẽ khả dụng khi cài đặt đăng nhập một lần được bật. Sau khi đăng nhập bằng chức năng đăng nhập một lần đăng nhập, màn hình nhận dạng khuôn mặt sẽ được hiển thị.

Ngày và giờ hoàn thành khi bài học được xóa sẽ được lưu trữ chính xác

Thông thường, khi Quản trị viên xóa đi một bài học chưa hoàn thành ở khóa học đang được tham gia học, nếu việc xóa đi này làm cho tỉ lệ hoàn thành khóa học của người dùng đạt 100%; thì ngày và giờ bài học bị xóa sẽ được tính là ngày người dùng hoàn thành khóa học.

Với bản cập nhật lần này, ngày và giờ hoàn thành gần nhất của Bài học cuối giúp cho tỉ lệ đạt 100% khi thực hiện thao tác xóa sẽ được thay đổi trở thành ngày và giờ hoàn thành của khóa học.

Sự cố không tải thành công tệp CSV khi thời gian vượt quá 1 phút được khắc phục

Trước đây, khi thời lượng tải về CSV vượt quá 1 phút sẽ xảy ra sự cố không tải được tất cả các tệp CSV đã chọn. Vì thế, sự trên đã được khắc phục ở bản cập nhật lần này.

Đây là tất cả những thông tin mới nhất cho lần cập nhật phần mềm này. Nếu Quý khách hàng có bất kì yêu cầu hay phản hồi nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: customer@pro-seeds.com.vn.

Những chi tiết về các tính năng được liệt kê bên trên (bao gồm câu chữ, thiết kế, v.v) sẽ có thể được thay đổi, chúng tôi mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách hàng.


elearning lms learningware