Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 25/02/2021)

Phần mềm LMS - LMS Learning Ware

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds.

Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh/ cải thiện như sau:

Thông tin về thời gian thực tế tại thời điểm hoàn thành của khóa học sẽ được in vào chứng chỉ hoàn thành

Cho đến thời điểm hiện tại, phần mềm LMS LearningWare đang hỗ trợ bạn trong việc in thời gian học thực tế của học viên lên giấy chứng nhận hoàn thành (được cấp khi học viên đạt được tỉ lệ 100% hoàn thành của khóa học), điểm cần lưu ý chính là thời gian học này còn sẽ được cộng thêm khi người học tham gia khóa học sau khi đã hoàn thành và đạt tỉ lệ 100% hoàn thành.

Với bản cập nhật lần này, phần mềm sẽ cho phép bạn in thời gian hoàn thành thực tế tại thời điểm giấy chứng nhận được cấp lên Giấy chứng nhận hoàn thành của khóa học. Tính năng này sẽ giúp bạn trong tình huống bạn không muốn thời gian học bị thay đổi khi in Giấy chứng nhận.

Cảnh báo và chú thích của chức năng nhận dạng khuôn mặt sẽ được hiển thị với đơn vị bài giảng

Trước bản cập nhật này, các thông báo về tỷ lệ nhận dạng thấp khi người học tham gia các Bài học hiện đang được bỏ trống. Khi áp dụng bản cập nhật này thông tin kể trên sẽ bắt đầu được hiển thị.

Quản trị viên có thể đặt giới hạn cho số lượng ký tự của câu hỏi tự do trong Báo cáo

Trong bản cập nhật mới này, bạn có thể đặt các câu hỏi có các giói hạn ký tự như sau:

  • 100 ký tự trở xuống
  • 300 ký tự trở lên
  • 200 ký tự trở lên và 400 ký tự trở xuống

Quản trị viên có thể thay đổi các điều kiện để mọi người có thể xem báo cáo của mình

Với bản cập nhật mới này, Quản trị viên sẽ có các công cụ trong tay để điều chỉnh quyền và phạm vi xem báo cáo của mọi người. Bạn có thể lựa chọn giữa:

  • Bạn có thể xem báo cáo của mọi người ngay cả trước khi gửi báo cáo
  • Bạn có thể xem báo cáo của mọi người sau khi gửi báo cáo theo thiết kế học tập của bạn 

Cải thiện hiển thị trên màn hình người dùng khi P-MOVIE được đăng ký cho một bài giảng

Cách hiển thị của Video khi được sử dụng qua dịch P-Movie sẽ được cải thiện ở Màn hình của người dùng.
Phần trên và dưới của phim kích thước 4: 3 của P-MOVIE đã bị cắt. Điều này cho phép bạn xem phần đầu và phần cuối của video giống như cách xem video kích thước 16: 9.

Đây là tất cả những thông tin mới nhất cho lần cập nhật phần mềm này. Nếu Quý khách hàng có bất kì yêu cầu hay phản hồi nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: customer@pro-seeds.com.vn.

Những chi tiết về các tính năng được liệt kê bên trên (bao gồm câu chữ, thiết kế, v.v) sẽ có thể được thay đổi, chúng tôi mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách hàng.


elearning lms learningware