Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 01/04/2021)

Phần mềm LMS - LMS Learning Ware

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds.

Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh/ cải thiện như sau:

Cấp chứng chỉ hoàn thành dành cho tài liệu giảng dạy của ProSeeds

Với bản cập nhật này, người học tham gia học vào các tài liệu giảng dạy của ProSeeds có thể nhận được giấy chứng nhận hoàn thành.

Thêm chú thích vào môi trường hoạt động

Chúng tôi đã quyết định thêm thông tin sau vào tài liệu về môi trường hoạt động của phần mềm LMS LearningWare
“Việc tham dự từ môi trường máy tính người dùng có cấu hình tối thiểu, môi trường máy tính ảo, v.v. không được bảo đảm hoạt động.”

Thêm vào đó, chúng tôi đang phát triển các dạng biểu mẫu để cập nhật tài liệu này thủ công. Bạn có thể tải xuống các biểu mẫu này bằng cách truy cập Cài đặt site > Cài đặt hiển thị màn hình đăng nhập.

Thông tin về lịch sử gửi báo cáo sẽ được ẩn ở màn hình người dùng

Trước bản cập nhật này, người dùng có thể xem được thông tin về lịch sử gửi báo cáo ở màn hình danh sách khóa học.

Với bản cập nhật này, các báo cáo mà Quản trị viên đã cài đặt ẩn hiển thị sẽ không còn xuất hiện ở “Danh sách lịch sự gửi báo cáo” ở màn hình người dùng và nút “Xem lịch sử gửi báo cáo” sẽ không hiển thị trên màn hình gửi báo cáo nữa.

Cho phép thay đổi tên “Báo cáo của mọi người”

Tên của Báo cáo hiện thị ở màn hình chi tiết ở mỗi báo cáo đã có thể thay đổi

“Tỷ lệ trả lời đúng” sẽ được thay đổi thành “Tỷ lệ điểm”

Cột có nội dung “Tỷ lệ trả lời đúng” được thấy ở các báo cáo CSV có tải về tính năng báo cáo bài kiểm tra như:
– Danh sách và điểm lần đầu tiên, điểm cao nhất, số lần kiểm tra
– Lịch sử kiểm tra

sẽ được thay đổi thành “Tỷ lệ điểm”

Trạng thái hoàn thành của khóa học chỉ được tính cho khóa học trong khoảng thời khóa học

Cho đến trước đây trạng thái học tập khóa học được phát hành cho người học sẽ được thống kê và hiển thị trạng thái hoàn thành.

Với bản cập nhật này, chỉ những khóa học trong thời gian được tham gia học mới được đưa vào thông kê, tính toán và hiển thị.

Việc đăng nhập thông qua cách đăng nhập một lần

Cho đến hiện nay khi cài đặt cài lại mật khẩu sau một khoản thời gian hiệu lực, màn hình cài đặt lại mật khẩu sẽ tự động hiển thị để người dùng thay đổi mật khẩu.
Nguyên tắc này được áp dụng cho tất cả hình thức đăng nhập vào phần mềm. Nhưng với bản cập nhật hiện tại nguyên tắc đăng nhập này sẽ không áp dụng cho hệ thống sử dụng hình thức đăng nhập xác thực một lần.

Phát hiện người dùng tham gia học có tỉ lệ nhận dạng khuôn mặt thấp

Với bản cập nhật này, sẽ kết hợp quy trình nhận dạng khuôn mặt trước khi tham gia học, sẽ giúp ngăn chặn người học tham gia có tỷ lệ nhận dạng thấp.

Cải thiện việc hiển thị tỉ lệ tiến độ 100% cho các tài liệu giảng dạy SCORM

Chúng tôi đang thực hiện các giải cải tiến để cải thiện trường hợp tham gia khóa học SCORM nhưng bạn vừa mở một tab ở trình duyệt và làm việc song song sẽ dẫn tới một vài trường hợp tỉ lệ hoàn thành không cập nhật đúng 100% dù đã hoàn thành khóa học.

Cải thiện bố cụ hiển thị khi thêm URL vào nội dung của Bảng tin

Bản cập nhật này đã cải thiện việc hiển thị URL khi thêm vào nội dung của Bảng tin.

Cải thiện việc hiển thị danh sách lịch sử của chức năng nhận dạng khuôn mặt

Trước bản cập nhật này đối với các đơn vị tham gia học là Bài giảng sẽ không hiển thị khi có tỷ lệ nhận dạng thấp, nhưng sau khi sửa đổi thông tin sẽ được cập nhật cho đơn vị Bài giảng.

Đây là tất cả những thông tin mới nhất cho lần cập nhật phần mềm này. Nếu Quý khách hàng có bất kì yêu cầu hay phản hồi nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: customer@pro-seeds.com.vn.

Những chi tiết về các tính năng được liệt kê bên trên (bao gồm câu chữ, thiết kế, v.v) sẽ có thể được thay đổi, chúng tôi mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách hàng.


elearning lms learningware