Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 03/09/2020)

Phần mềm LMS - LMS Learning Ware

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds.

Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh như sau:

Chức năng liên hệ có thể ghi lại nhiều lần

Với chức năng hỏi đáp được phát hành vào tháng 1, chúng tôi chỉ có thể trả lời một câu hỏi một lần, nhưng chúng tôi không thể ghi lại nhiều lần.

Với bản phát hành này, bạn có thể ghi lại nhiều lần trả lời cùng 1 câu hỏi

Khi trả lời các câu hỏi từ người dùng, hãy trả lời từ màn hình quản lý.

Người dùng sẽ có thể thêm nhiều câu hỏi vào câu trả lời của quản trị viên.

Đồng thời, bạn sẽ có thể chỉnh sửa câu hỏi của riêng mình. Điều này hữu ích khi bạn đã nhập sai hoặc muốn nhập thông tin bổ sung.

Màn hình chi tiết liên hệ dễ nhìn hơn

Có nhiều mục hiển thị trên màn hình chi tiết câu hỏi, khiến bạn khó xem câu hỏi.

Các thông tin như thông tin của người hỏi và trạng thái của các câu hỏi được sắp xếp theo định dạng dễ đọc.

Bạn có thể kiểm tra lịch sử học tập của tiêu chuẩn SCORM

■ Màn hình 1. Kết quả bài giảng> Trạng thái học tập nội dung SCORM

Nội dung: Trạng thái học tập của mỗi mô-đun SCORM (SCO) có thể được hiển thị và tải xuống dưới dạng tệp CSV.

■ Màn hình 2. Kết quả khóa học> Nhật ký tương tác SCORM

Nội dung: Khi sử dụng loại câu hỏi trong mô-đun SCORM (SCO), mỗi nội dung câu trả lời có thể được hiển thị và tải xuống dưới dạng CSV.

Bạn sẽ có thể tìm kiếm những người dùng có thể tham gia khóa học trong khoảng thời gian áp dụng

“Thời gian khóa học” mới được thêm vào các mục tìm kiếm trên màn hình xác nhận trạng thái khóa học.

Nếu khoảng thời gian nghiên cứu trùng lặp với bất kỳ khoảng thời gian nào đã tìm kiếm, thời gian đó sẽ được hiển thị dưới dạng kết quả tìm kiếm.

(Ví dụ) Khi tìm kiếm từ 2019/06/01 đến 2019/06/03 

Thời gian tham gia của người dùng A: 2019/06/01 đến 2019/06/02 → Đối tượng tìm kiếm 

Thời gian tham gia của người dùng B: 2019/05/25 đến ngày kết thúc Chưa đặt → Đối tượng tìm kiếm 

Thời gian tham gia của người dùng C: 2019/06 / 03-2019 / 06/30 → Đối tượng tìm kiếm 

Thời gian tham gia Người dùng D: 2019/06 / 04-2019 / 06/30 → Không phải đối tượng tìm kiếm

Bạn sẽ kiểm tra được ảnh khuôn mặt đã đăng ký ở lần đăng nhập đầu tiên trên màn hình quản lý

Nếu sử dụng chức năng nhận dạng khuôn mặt, bạn có thể kiểm tra ảnh khuôn mặt đã đăng ký ở lần đăng nhập đầu tiên trên màn hình quản lý.

Điều này cho phép bạn kiểm tra xem người dùng có đúng hay không bằng cách đối sánh hình ảnh đăng ký xác thực khuôn mặt có thể được xác nhận trên màn hình quản lý với các giấy tờ tùy thân mà bạn có.

Nó có thể được sử dụng để cải thiện độ chính xác của việc ngăn chặn giả mạo.

Ngoài ra, các biện pháp phòng ngừa liên quan đến thu thập thông tin cá nhân sẽ được hiển thị trên màn hình xác thực khuôn mặt mỗi khi bạn đăng nhập.

Bạn có thể lấy “ngày và giờ bắt đầu đăng nhập” và “ngày và giờ kết thúc đăng nhập” với các ký tự thay thế khi tạo email

Cho đến nay, khi soạn mail cho học sinh, “ngày giờ bắt đầu đăng nhập” và “ngày giờ kết thúc đăng nhập” không thể thay thế được và cần phải viết trực tiếp chúng trong mỗi mail.

Với sửa đổi này, bạn có thể sử dụng các ký tự thay thế và bạn có thể nhận được “ngày và giờ bắt đầu đăng nhập” và “ngày và giờ kết thúc đăng nhập” theo người nhận email.

Flash Player sẽ không còn bị chặn trên màn hình xem P-movie

Do mức độ bảo mật của trình duyệt được nâng cao, khi mở bài giảng bằng P-movie, một cảnh báo đã hiển thị rằng Flash Player đã bị chặn mặc dù Flash Player không được sử dụng. Do đó, chỉnh sửa này để làm cho cảnh báo đó không xuất hiện nữa.

Báo cáo của bạn sẽ có sẵn cho các người dùng khác!

LearningWare cho phép bạn tạo một bài học gửi báo cáo cho một khóa học, nhưng trong bản phát hành này, bạn có thể xem phản hồi của những người dùng khác đã gửi cùng một báo cáo sau khi gửi nộp báo cáo.

Đây là một chức năng cho phép người học chia sẻ thông tin và học hỏi lẫn nhau một cách hiệu quả, chẳng hạn như ấn tượng sau khi được đào tạo và ví dụ về những gì họ đã thực hành trong lĩnh vực này.

Bạn có thể chọn những báo cáo để đưa ra

Bạn có thể đưa ra báo cáo của tất cả các người dùng đã nộp, nhưng bạn cũng có thể chọn và chỉ đưa ra các bản báo cáo bạn muốn đưa ra từ màn hình quản lý. Tên người dùng đã gửi có thể được công khai với biệt hiệu hoặc có thể được giữ kín.

Bạn cũng có thể đưa ra điểm số và nhận xét đánh giá

Bằng cách đưa ra báo cáo đã nộp, bao gồm điểm số và nhận xét đánh giá do quản trị viên đưa ra, bạn có thể học sâu hơn từ các báo cáo do các người dùng khác gửi.

Trong các lần nâng cấp phiên bản trong tương lai, chúng tôi có kế hoạch phát triển như một chức năng thúc đẩy học tập lẫn nhau, chẳng hạn như có thể đưa ra các câu trả lời mô hình và cho phép sinh viên thích báo cáo của nhau.

 

Đây là tất cả những thông tin mới nhất cho lần cập nhật phần mềm này. Nếu Quý khách hàng có bất kì yêu cầu hay phản hồi nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: customer@pro-seeds.com.vn

Những chi tiết về các tính năng được liệt kê bên trên (bao gồm câu chữ, thiết kế, v.v) sẽ có thể được thay đổi, chúng tôi mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách hàng.


elearning lms learningware