Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 03/08/2020)

Phần mềm LMS - LMS Learning Ware

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds.

Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh như sau:

Bạn sẽ có thể tạo một bài học theo đơn đăng ký cho khóa học

Học viên có thể hoàn thành một loạt các hoạt động học tập trong một khoá học, điển hình như tham gia vào nhóm đào tạo mỗi khi hoàn thành những bài tập được giao và nộp lại.

Đặc biệt, điều này phù hợp nhất cho chương trình học kết hợp

Cho phép bạn ẩn navigation ở trong kiểm tra và báo cáo

Màn hình navigation có thể được BẬT / TẮT cho bài học kiểm tra và bài học báo cáo.

Khách hàng đã sử dụng các tính năng kiểm tra và báo cáo sẽ có thể thấy navigation sau khi phát hành.

(Nó không thay đổi gì từ cài đặt)

* Lưu ý:

Trong trường hợp sử dụng các chức năng (chức năng lưu tạm thời của báo cáo, chức năng mức độ tập trung) được vận hành bởi các nút trong navigation, navigation không thể bị ẩn đi. Vì vậy vui lòng kiểm tra hướng dẫn trước khi cài đặt.

Danh mục đăng ký đơn có thể được hiển thị trên trang đầu dưới dạng bảng.

Khi số lượng đơn đăng ký được hiển thị lớn, rất khó tìm thấy tiêu đề đơn đăng ký mà người dùng muốn tham dự. Do đó, có thể cải thiện khả năng sử dụng bằng cách cho phép lựa chọn danh mục đơn đăng ký.

Học viên sử dụng trong đơn đăng ký cũng có thể tải chứng chỉ từ màn hình người dùng.

Việc đăng ký đơn và chức năng chứng chỉ sẽ được liên kết.

Nếu “Đánh giá đào tạo (chấp nhận ứng dụng)” được thay đổi thành “Hoàn thành”, sinh viên sẽ có thể tải xuống chứng chỉ hoàn thành trên màn hình người dùng.

Nó có thể được sử dụng khi bạn cần bằng chứng rằng việc đào tạo đã được hoàn thành.

Bạn sẽ có thể phân phối URL khóa học qua email

Cho đến bây giờ, ngay cả khi URL của trang chi tiết khóa học được gửi cho sinh viên qua email. Vì các sinh viên đã đăng xuất sẽ luôn được chuyển hướng đến trang TOP của màn hình khóa học sau khi đăng nhập từ màn hình đăng nhập, nên sẽ mất thời gian và công sức để tìm một khóa học khi số lượng khóa học lớn.

Với sửa đổi này, sinh viên đã đăng xuất sẽ có thể truy cập trực tiếp vào trang chi tiết khóa học có liên quan sau khi đăng nhập từ màn hình đăng nhập.

Bạn có thể tải xuống hàng loạt tệp đính kèm được gửi trong thông báo

Cho đến bây giờ, bạn phải tải xuống từng tệp đính kèm của thông báo do người dùng gửi, nhưng bây giờ bạn có thể tải xuống tất cả cùng một lúc.

Bạn sẽ có thể đăng ký và thay đổi phạm vi phụ trách của người quản lý khóa học cùng một lúc

Cho đến bây giờ, khi thiết lập hoặc thay đổi phạm vi quản lý của quản trị viên khóa học, cần phải thực hiện thao tác thay đổi riêng lẻ.

Với việc nâng cấp này, người quản lý khóa học có thể thay đổi khóa học phụ trách, nhóm và các thuộc tính.

Nếu bạn cần thay đổi quản trị viên khóa học do thay đổi nhân sự, bạn có thể dễ dàng thực hiện thao tác thay đổi ở giao diện này.

Giới hạn số lượng ký tự trong trường ID đăng nhập khi tìm kiếm nhiều người dùng là 15.000.

Cho đến hiện tại, trường ID đăng nhập được giới hạn ở 1.500 ký tự. Từ bây giờ bạn có thể nhập tối đa 15.000 ký tự. 

Điều này cho phép bạn tìm kiếm nhiều người dùng cùng một lúc.

Lựa chọn thuộc tính và nhóm sẽ dễ dàng hơn

Một màn hình nhỏ sẽ được mở khi nhập một nhóm / thuộc tính trong khi tìm kiếm hoặc đăng ký.

Trên màn hình phương thức, bạn có thể chọn nhóm / thuộc tính bằng cách tích vào nhóm / thuộc tính mong muốn.

Từ giờ thực hiện lựa chọn nhiều sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bạn có thể tải thư mục lên dưới dạng tệp zip tại giao diện thư viện

Nâng cấp chức năng thư viện đã được phát hành tháng trước.

Bạn có thể tải lên thư mục có định dạng zip.

Điều này thuận tiện khi bạn muốn tải lên trong khi duy trì cấu trúc phân cấp.

Thay đổi tên menu của giao diện cài đặt liên kết API

Liên kết dữ liệu với hệ thống bên ngoài bằng API được tích hợp trong menu “Liên kết dữ liệu”.

Bạn cũng có thể kiểm tra thông số kỹ thuật API trên màn hình.

Trong các bài kiểm tra giới hạn số lần, giải quyết các sự cố xảy ra do lỗi giao tiếp khi gửi câu trả lời

Nếu xảy ra lỗi giao tiếp khi bạn gửi câu trả lời trong bài kiểm tra đặt số lần bắt đầu kiểm tra hoặc số lần gửi, giải quyết được vấn đề gửi phản hồi kiểm tra nhiều lần và số lượng câu hỏi và số câu trả lời đúng sẽ được hiển thị một cách kỳ lạ. 

Nếu xảy ra lỗi giao tiếp trong khi gửi, bạn có thể gửi lại từ màn hình lỗi.

Chức năng thiết lập khóa học đa ngôn ngữ được phát hành!

Chức năng này cho phép bạn quản lý nhiều khóa học bằng cách liên kết nhiều khóa học với một “bộ khóa học đa ngôn ngữ”.

* Đây không phải là một chức năng dịch đa ngôn ngữ.

Cho đến nay, điều này xảy ra khi tạo nhiều khóa học có cùng nội dung cho từng ngôn ngữ và đăng ký

Mặc dù cùng một nội dung, lịch sử khóa học được phân phối cho mỗi khóa học ngôn ngữ.

Rất khó để cấp thẩm quyền tuyển sinh khi không rõ ngôn ngữ nào nên được sử dụng bởi sinh viên nào.

Chức năng này để giải quyết các vấn đề trên

Học sinh có thể chọn khóa học với một ngôn ngữ để tham gia.

Ngay cả khi quản trị viên không biết ai sẽ tham gia khóa học bằng ngôn ngữ nào, khóa học có thể được lựa chọn bởi phía sinh viên, vì vậy ngay cả khi quản trị viên không biết ngôn ngữ tham gia đi chăng nữa, Bạn hãy tạo một “khóa học đa ngôn ngữ” và gán nó cho sinh viên, sau đó sinh viên có thể bắt đầu khóa học.

Có thể thống kê riêng tiến trình của khóa học mà sinh viên chọn.

Bằng cách tìm kiếm “Bộ khóa học đa ngôn ngữ”, bạn có thể thu hẹp trạng thái tiến trình của khóa học bằng ngôn ngữ hiện đang được lựa chọn bởi mỗi sinh viên.

Cái này để giải quyết vấn đề như “Tôi không biết liệu tôi chưa tham gia khóa học hay là t đã tham gia khóa học bằng ngôn ngữ khác, tôi không biết nên kiểm tra như nào!”

Đây là tất cả những thông tin mới nhất cho lần cập nhật phần mềm này. Nếu Quý khách hàng có bất kì yêu cầu hay phản hồi nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: customer@pro-seeds.com.vn

Những chi tiết về các tính năng được liệt kê bên trên (bao gồm câu chữ, thiết kế, v.v) sẽ có thể được thay đổi, chúng tôi mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách hàng.


elearning lms learningware