Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 01/07/2020)

Phần mềm LMS - LMS Learning Ware

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds.

Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh như sau:

Bạn có thể tải xuống danh sách hạn chế các menu hiển thị

Có thể tải xuống CSV về danh sách hạn chế các menu hiển thị cho mỗi người dùng.

Bạn có thể kiểm tra lịch sử của các khóa học bạn đã tham gia cho đến nay

Một mục đã được thêm vào cho phép bạn kiểm tra trạng thái hoàn thành của tất cả các khóa học bạn đã tham gia.

Xem tình trạng hoàn thành khóa học của người dùng

Số lượng các khóa học đã hoàn thành và tỷ lệ hoàn thành có thể được chuyển đổi giữa các khóa học bắt buộc và tất cả các khóa học.

Ngoài ra, bạn có thể hiển thị các khóa học mà bạn đã tham gia trên màn hình danh sách bằng cách tìm kiếm.

Bạn cũng có thể kiểm tra những bài học bạn đã học từ màn hình chi tiết.

Bạn sẽ không thể chỉ định ngày và thời gian gửi email trong quá khứ

Trước đây khi soạn email, bạn có thể chọn ngày giờ gửi trước thời điểm hiện tại, nhưng từ giờ nếu bạn cố gửi bằng cách chọn ngày và giờ đã qua, thông báo lỗi sẽ được hiển thị và bạn sẽ không thể gửi thư.

Cải thiện hiển thị kết quả tìm kiếm của trạng thái hoàn thành khi thay đổi lịch sử khóa học

Nếu bạn thực hiện các thao tác sau, kết quả tìm kiếm của “Tìm kiếm theo trạng thái đơn vị: Hoàn thành” không được phản ánh chính xác trên màn hình trạng thái hoàn thành cho mỗi bài học.

Thay đổi trạng thái hoàn thành của bài học không có ngày bắt đầu từ chưa hoàn thành thành hoàn thành ở giao diện màn hình quản lý> Quản lý người dùng> Chi tiết người dùng> Thay đổi trạng thái hoàn thành bài học 

Với bản phát hành này, nó sẽ được phản ánh chính xác trong kết quả tìm kiếm.

Màn hình ứng dụng chức năng bán hàng tương thích với Internet Explorer 11.

Cải thiện sự sụp đổ bố cục xảy ra khi truy cập bằng Internet Explorer 11.

Đây là tất cả những thông tin mới nhất cho lần cập nhật phần mềm này. Nếu Quý khách hàng có bất kì yêu cầu hay phản hồi nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: customer@pro-seeds.com.vn

Những chi tiết về các tính năng được liệt kê bên trên (bao gồm câu chữ, thiết kế, v.v) sẽ có thể được thay đổi, chúng tôi mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách hàng.


elearning lms learningware