Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 06/02/2020)

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds.

Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh như sau:

Tính năng mới “Quản lý điều tra” được phát hành

Màn hình quản trị: Quản lý điều tra

Chức năng này được tạo ra nhằm giúp Quản trị viên phản hổi, quản lý các yêu cầu từ người dùng. Do đó, việc xử lý các yêu cầu, thắc mắc từ người dùng của Quản trị viên sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Màn hình người dùng:

Người dùng có thể trực tiếp đặt câu hỏi cho Quản trị viên ở màn hình của mình (vd: đặt câu hỏi về cách sử dụng các chức năng). Thêm vào đó, khi Quản trị viên trả lời, phản hồi đó sẽ được hiển thị ở Màn hình của người dùng để người dùng có thể dễ dàng tìm thấy.

elearning lms learningware

Màn hình quản trị:

Quản trị viên có thể quản lý và phản hồi các yêu cầu/ thắc mắc của người ở từ màn hình quản trị. Ở đây, ngoài nội dung của các yêu cầu được gởi về Quản trị viên còn thể xem được các thông tin như Ngày nhận, Ngày trả lời mới nhất.

elearning lms learningware

Quản lý các yêu cầu của người dùng dễ dàng bằng việc tạo ra các danh mục quản lý phù hợp.

Việc tạo danh mục để phân loại yêu cầu được gởi từ người dùng, giúp cho người dùng có thể chủ động chọn, phân loại chủ đề của yêu cầu mà mình muốn gởi đến Quản trị viên.  

Nếu quản trị viên đăng ký địa chỉ email đích cho từng danh mục dùng để phân loại các yêu cầu từ màn hình quản trị, hệ thống sẽ thông báo trực tiếp địa chỉ email của người phụ trách,  khi người dùng gởi yêu cầu có liên quan đến danh mục đó. Điều này giúp loại bỏ công việc phân bổ nhân sự để giải quyết các yêu cầu và giúp phản hồi hiệu quả hơn.

elearning lms learningware

[P-Movie - Tính năng ngăn chặn việc lướt khi xem video] - Cho phép việc dịch chuyển thanh SeekBar tới điểm Video được xem lần trước.

[Giao diện]

Màn hình người dùng > Chi tiết khóa học > Bài học

[Đối tượng sử dụng]

Tất cả người dùng

Thời điểm trước, khi sử dụng các tài liệu ở định dạng video được lưu trữ ở Máy chủ phân phối video P-Movie, trong lần đầu tiên xem video, khi được sử dụng tính năng ngăn chặn việc lướt khi xem video; người dùng nếu mở, xem video và thoát ra giữa chừng, sẽ không thể tiếp tục xem ở điểm đã thoát ra vào lần kế tiếp, do thanh SeekBar chỉ có thể được điều chỉnh sau khi lần xem đầu tiên được hoàn tất.

Với điều chỉnh ở lần cập nhật này, trong lần xem video đầu tiên, nếu thoát ra giữa chừng khi chưa hoàn thành video, người dùng có thể tiếp tục ở điểm mà mình đã thoát ra vào lần xem tiếp theo.

Thêm hai lựa chọn để giới hạn số lần thực bài kiểm tra của người dùng

[Giao diện]

Màn hình quản trị > Đăng ký/ Quản lý khóa học >  Cài đặt bài học > Chi tiết bài kiểm tra > Cài đặt lựa chọn

[Đối tượng sử dụng]

Quản trị chung, Admin của khóa học

Khi thực hiện giới hạn số lần thực hiện bài kiểm tra của người dùng, thông thường chúng tôi sẽ tính vào số lần người dùng chọn nút “Bắt đầu làm bài kiểm tra”, tuy nhiên chúng tôi cũng nhận được một số phản hồi về việc đếm số lần thực hiện bài kiểm tra dựa trên việc người dùng chọn nút “Nộp bài”.

Vì thế, tùy vào cách tính mong muốn, Quản trị viên có 2 lựa chọn như dưới đây: 

Nếu Quản trị viên, muốn tính số lần thực hiện bài kiểm tra, qua việc chọn nút “Bắt đầu làm bài kiểm tra” => chọn “Giới hạn số lượng bài thi bắt đầu

Nếu Quản trị viên, muốn tính số lần thực hiện bài kiểm tra, qua việc chọn nút “Nộp bài” => chọn “Giới hạn về số lượng nộp hồ sơ

Thêm vào trường thông tin “ID thuộc tính” khi tạo Thuộc tính

[Giao diện]

Màn hình quản trị > Đăng ký/ Quản lý thuộc tính

[Đối tượng sử dụng]

Quản trị chung

Đến thời điểm hiện tại, khi Quản trị viên đăng ký thuộc tính ở phần mềm, sẽ chỉ có 2 trường thông tin là Tên thuộc tính Giải thích.

Trong lần thay đổi này, sẽ có một trường thông tin nữa được thêm vào là ID thuộc tính. Bất cứ dãy ký tự nào, mà Quản trị viên muốn dùng để quản lý các thuộc tính có thể được nhập vào đây.

Lựa chọn “Phiếu điều tra ẩn danh” sẽ được thêm vào chức năng Đăng thông báo (Phiếu điều tra)

[Giao diện]

Màn hình quản trị > Quản lý liên lạc > Đăng thông báo (Phiếu điều tra)

Màn hình quản trị > Quản lý khóa học > Cài đặt bài học> Bài học (Phiếu điều tra)

[Đối tượng sử dụng]

Quản trị chung, Quản trị nhóm, Admin khóa học

Chúng tôi nhận được nhiều yêu cầu từ khách hàng rằng “Tôi muốn có chức năng  ẩn danh người làm các cuộc khảo sát”. Trong chức năng khảo sát thông thường, khi người dùng thực hiện khảo sát (thông báo và khóa học), Quản trị viên có thể thấy được các thông tin như thông tin cá nhân do được liên kết với kết quả khảo sát.  

Khi tính năng này được phát hành, [ID đăng nhập] [Tên] sẽ không còn được hiển thị trong thông tin kết quả cho các cuộc khảo sát bằng cách sử dụng cài đặt “Phiếu điều tra ẩn danh”.

Dễ dàng hơn trong việc truy cập cửa sổ dùng để xóa lịch sử làm bài kiểm tra của người dùng

[Giao diện]

Màn hình quản trị > Kết quả tham gia > Kết quả làm bài kiểm tra

[Đối tượng sử dụng]

Quản trị chung

Thông thường, để có thể xóa các lịch sử thực hiện bài kiểm tra của người dùng, Quản trị viên truy cập Quản lý người dùng > Chi tiết người dùng > Kết quả làm bài kiểm tra > Hiển thị toàn bộ. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra việc truy cập tính năng này theo cách trên chưa mang lại một trải nghiệm tối ưu cho người dùng. 

Do đó, với điều chỉnh lần này, chức năng này sẽ được thay đổi vị trí, Quản trị viên sẽ truy cập như sau để thực hiện thao tác Màn hình quản trị > Kết quả tham gia > Kết quả làm bài kiểm tra; đây là chức năng thường được đa số các khách hàng dùng để xem lại kết quả thực hiện bài kiểm tra của người dùng.

elearning lms learningware

Đây là tất cả những thông tin mới nhất cho lần cập nhật phần mềm này. Nếu Quý khách hàng có bất kì yêu cầu hay phản hồi nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: customer@pro-seeds.com.vn

Những chi tiết về các tính năng được liệt kê bên trên (bao gồm câu chữ, thiết kế, v.v) sẽ có thể được thay đổi, chúng tôi mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách hàng.

 

elearning lms learningware