Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 02/03/2020)

Phần mềm LMS - LMS Learning Ware

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds.

Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh như sau:

Đăng ký và thay đổi thuộc tính của ngươi dùng hàng loạt

[Giao diện]

Màn hình quản trị > Quản lý người dùng > Đăng ký/Quản lý thuộc tính

[Đối tượng sử dụng]

Quản trị chung

Trước lần cập nhật này, Quản trị viên hiện chỉ có thể đăng ký lần lượt từng thuộc tính một; bây giờ, Quản trị viên đã có thể thực hiện việc thay đổi hay đăng ký thuộc tính hàng loạt bằng tệp CSV.

Thay đổi cách hiển thị menu ngôn ngữ

[Giao diện]

Màn hình quản trị > Cài đặt cá nhân

[Đối tượng sử dụng]

Tất cả người dùng

Hiện nay, do hệ thống càng ngày càng hỗ trợ nhiều loại ngôn ngữ hơn nữa, cách hiển thị menu ngôn ngữ cho trang có 6 loại ngoại ngữ sẽ được thay đổi.

Cho đến thời điểm hiện tại, việc chọn ngôn ngữ khi sử dụng phần mềm được cài đặt theo 2 cách thông thường sau:

  • Chọn khi đăng nhập vào phần mềm
  • Chọn vào tên người dùng ở góc phải > chọn ngôn ngữ ở menu được sổ xuống

Trong lần cập nhật này, việc hiện thị ngôn  ngữ sẽ có thay đổi khi có 6 loại ngôn ngữ được chọn:

Màn hình quản trị:

Tên của user (ở góc phải) > Cài đặt cá nhân

Màn hình người dùng:

Tên của user (ở góc phải) > Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân

Nếu ngôn ngữ được chọn là 5 hoặc ít hơn, menu ngôn ngữ sẽ được hiển thị như thông thường 

Cải thiện lỗi khi chọn ngôn ngữ không phải tiếng Nhật

[Giao diện]

Màn hình quản trị > Quản lý liên lạc > Mail tự động > Tạo cài đặt mail tự động

Màn hình quản trị > Quản lý khóa học > Phát hành quyền tham gia học

Màn hình quản trị > Quản lý khóa học > Trạng thái cấp quyền tham gia học

[Đối tượng sử dụng]

Quản trị chung

Admin của khóa học

Khi Quản trị viên chọn ngôn ngữ không phải tiếng Nhật ở Màn hình quản trị, có xuất hiện một số lỗi liên quan đến ngày/ giờ dẫn đến việc thực hiện lệnh Đăng ký/Thay đổi của một số chức năng không thể thục hiện.

Ở lần cập nhật này, lỗi liên quan đến ngày/ giờ khi chọn ngôn ngữ khác tiếng Nhật đã được khắc phục.

Cải thiện việc quay trở lại trang ở Màn hình quản lý người dùng

[Giao diện]

Màn hình quản trị > Quản lý người dùng > Quản lý người dùng

[Đối tượng sử dụng]

Quản trị chung/ Admin của khóa học/ Quản trị nhóm 

Ở màn hình Giao diện được nêu ở trên, bản cập nhật này sẽ cải thiện việc các mục sẽ được chọn tất cả khi trở lại trang.

Thông tin về môi trường hoạt động của phần mềm LearningWare sẽ được thay đổi từ PDF sang trang dạng html

Thông tin chi tiết về môi trường hoạt động của phần mềm LearningWare hiện đang được hiển thị ở dạng tệp PDF sẽ được chuyển sang trang html, để giúp hỗ trợ khi thực hiện các cập nhật về nội dung

Đây là tất cả những thông tin mới nhất cho lần cập nhật phần mềm này. Nếu Quý khách hàng có bất kì yêu cầu hay phản hồi nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: customer@pro-seeds.com.vn

Những chi tiết về các tính năng được liệt kê bên trên (bao gồm câu chữ, thiết kế, v.v) sẽ có thể được thay đổi, chúng tôi mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách hàng.

 

elearning lms learningware