Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 01/04/2020)

Phần mềm LMS - LMS Learning Ware

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds.

Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh như sau:

Tăng số lượng điều kiện có thể được chỉ định trong thiết lập mail tự động

[Giao diện]

Màn hình quản trị> Quản lý liên lạc> Tạo cài đặt mail tự động

[Đối tượng sử dụng]

Quản trị chung, Quản trị khóa học (* Quản lý khóa học bị hạn chế)

Với bản cập nhật lần này, Quản trị viên của phần mềm sẽ có nhiều điều kiện chi tiết hơn để thao tác khi sử dụng tính năng tạo Mail tự động như:

 • Cài đặt gởi mail theo tuần hoặc tháng.
 • Cài đặt gởi mail theo trạng thái đăng nhập của người dùng.
 • Cài đặt gởi mail loại trừ các Học viên tham gia khóa học.
 • etc
Cải thiện chức năng gởi email tự động của phần mềm LMS LearningWare

Tệp đính kèm được trình bày ở chức năng báo cáo có thể được tải xuống hàng loạt

[Giao diện]

Màn hình quản trị> Xem và đánh giá báo cáo> Đánh giá báo cáo

[Đối tượng sử dụng]

Quản trị chung, Quản trị khóa học

Các tệp đính kèm được trình bày ở chức năng báo cáo có thể tải xuống cùng nhau rồi kiểm tra. Trong khi kiểm tra các báo cáo, bạn có thể đánh giá báo cáo bằng CSV, nên bạn có thể đánh giá báo cáo một cách hiệu quả hơn.

Ngoài ra, nếu mất nhiều thời gian để tải xuống tệp đính kèm, chức năng thông báo bằng e-mail sẽ báo cho bạn ngay các tệp đính kèm được tải xuống.

Trong màn hình "(Khóa học) Trạng thái kết thúc theo người dùng", thêm mục "Ngày và giờ bắt đầu"

[Giao diện]

Màn hình quản trị> Kết quả tham gia> (Khóa học) Trạng thái kết thúc theo người dùng

[Đối tượng sử dụng]

Quản trị chung, Quản trị khóa học, Quản trị nhóm

Trên màn hình “(Khóa học) Trạng thái kết thúc theo người dùng”, thêm mục “Ngày và giờ bắt đầu học”.

Bạn sẽ có thể biết ngày giờ bắt đầu của các sinh viên cho mỗi khóa học.

Hiển thị ngày và giờ khi bất kỳ bài học nào trong khóa học được bắt đầu lần đầu tiên.

Có thể cài đặt hiệu lực cho email thông báo hoàn thành đăng ký người dùng và email nhắc nhở thay đổi mật khẩu.

[Giao diện]

Không có

[Đối tượng sử dụng]

Không có

Theo như dưới đây, hiện tại với mỗi loại email , đã có thể cài đặt hiệu lực email cố định ở phía trang web của khách hàng:

Thời gian hiệu lực của email thông báo hoàn tất đăng ký người dùng: (số liệu ban đầu) 7 ngày 

Thời gian nhắc nhở thay đổi mật khẩu: (số liệu ban đầu) 30 phút 

Có thể đặt tối thiểu 1 phút đến tối đa 100 ngày.

Với điều này, có thể giải quyết hiệu lực của URL  gửi lần đầu tiên được mô tả trong email thông báo khi đăng ký người dùng hoàn tất và hiệu lực URL được mô tả trong email nhắc nhở thay đổi mật khẩu.

* Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt, vui lòng thông báo cho bên chăm sóc khách hàng của Proseeds. Chúng tôi không cung cấp một màn hình có thể được vận hành bởi khách hàng.

* Sau khi xác nhận chính sách điều hành và bảo mật trang web, chỉ khi sự thay đổi của các thiết lập trên là cần thiết, hãy liên hệ với  bên chăm sóc khách hàng của Proseeds để giải quyết

Hiển thị số lượt thích và bài đăng cho mỗi bảng thảo luận và có chức năng thay đổi thứ tự hiển thị

[Giao diện]

Màn hình người dùng > Màn hình danh sách bảng thảo luận

Hiển thị tổng số lượt thích, hiển thị  tổng số bài viết trên bảng thảo luận 

Chức năng thay đổi thứ tự (Bài viết, lượt thích, Ngày bắt đầu đăng bài (Mới nhất), Ngày bắt đầu đăng bài (Cũ nhất), Thứ tự đăng bài mới nhất)

* Với thứ tự đăng bài mới nhất ,bảng thảo luận với bài viết mới sẽ được hiển thị ở trên cùng.

[Giao diện]

Màn hình người dùng > Màn hình danh sách bảng thảo luận> Màn hình chi tiết bảng thảo luận

Hiển thị tổng số lượt thích và tổng số bài đăng trên bảng thảo luận

Chức năng hiển thị chức năng thay đổi thứ tự (tổng số lượt thích, ngày và thời gian tạo bài đăng)

* Tổng số lượt thích là tổng số lượt thích của bài đăng và số lượt thích cho tất cả các bài đăng nằm dưới bài đăng.

[Giao diện]

Màn hình quản trị> Quản lý cộng đồng> Tạo và quản lý bảng thảo luận

[Đối tượng sử dụng]

Quản trị chung, Quản trị nhóm

Mục “Tổng số lượt thích” được thêm vào giao diện.

“Tổng số bài đăng” và “Tổng số lượt thích” có thể được hiển thị theo thứ tự tăng dần và giảm dần – Mục “Tổng số lượt thích” đã được thêm vào CSV và có thể được lưu từ tải xuống CSV.

[Giao diện]

Màn hình quản trị> Quản lý cộng đồng> Danh sách bình luận trên bảng thảo luận

[Đối tượng sử dụng]

Quản trị chung, Quản trị nhóm

Mục “Tổng số lượt thích” được thêm vào màn hình.

Hiển thị theo thứ tự tăng dần và giảm dần theo “Tổng số lượt thích”.

Khi tải xuống CSV, bạn có thể chọn tải xuống “Danh sách nhận xét” hoặc “Danh sách số lượt thích”.

Tính năng đếm số lượt thích của bình luận ở bảng tin ở phần mềm lms learningware

Tăng số lượng ký tự tối đa có thể được sử dụng khi tạo câu hỏi kiểm tra

[Giao diện]

Màn hình quản trị> Đăng ký khóa học> Cài đặt bài học học> Cài đặt ra đề> Đăng ký câu hỏi kiểm tra

[Đối tượng sử dụng]

Quản trị chung, Quản trị khóa học

Tăng số lượng ký tự tối đa có thể được sử dụng cho các mục đầu vào khi tạo câu hỏi kiểm tra.

Đối tượng thay đổi là các mục sau đây.

Trước khi phát hành:

 • Nội dung câu hỏi: 3000 ký tự
 • Nội dung các lựa chọn: 500 ký tự
 • Nội dung mô tả cho câu trả lời chính xác: 50 ký tự
 • Nội dung lý giải , giải thích: 2000 ký tự 

Sau khi phát hành:

 • Nội dung câu hỏi: 5000 ký tự
 • Nội dung các lựa chọn ký tự
 • Nội dung mô tả cho câu trả lời chính xác: 500 ký tự
 • Nội dung lý giải , giải thích: 10000 ký tự

Sửa lỗi hiển thị của chứng chỉ

[Giao diện]

Màn hình người dùng> Khóa học> Chứng chỉ hoàn thành

[Đối tượng sử dụng]

Học viên

Trong một số điều kiện nhất định, đã có trường hợp hiển thị tên nhóm trùng lặp trên chứng chỉ hoàn thành.

Trong bản cập nhật này, tên nhóm sẽ được hiển thị chính xác.

Đây là tất cả những thông tin mới nhất cho lần cập nhật phần mềm này. Nếu Quý khách hàng có bất kì yêu cầu hay phản hồi nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: customer@pro-seeds.com.vn

Những chi tiết về các tính năng được liệt kê bên trên (bao gồm câu chữ, thiết kế, v.v) sẽ có thể được thay đổi, chúng tôi mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách hàng.