2020

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 06/02/2020)

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds. Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh như sau: Tính năng mới “Quản lý điều tra” được phát hành Màn hình quản trị: Quản lý điều tra Chức năng này được tạo ra …

Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 06/02/2020)Read More »