Case study:

The General Insurance Institute of Japan – Viện nghiên cứu đào tạo nhân sự cho các doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ ứng dụng phần mềm LMS để số hóa hoạt động đào tạo của mình; góp phần nâng cao kết quả, chất lượng.

Thách thức doanh nghiệp gặp phải

Viện nghiên cứu đảm nhiệm vai trò đào tạo nhân sự cho các doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân nhân thọ (Non-life insurance).

Đối tượng của trung tâm là nhân viên trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ và cũng như các lĩnh vực kinh doanh liên quan khác.

Viện nghiên cứu đã ứng dụng hệ thống Đào tạo trực tuyến của ProSeeds để phục vụ cho việc cung cấp và quản lý chương trình đào tạo của mình trên trực tuyến để thế cho các hoạt động đào tạo thường trên giấy, và cũng như hỗ trợ số hóa các khóa đào tạo đã có của viện.

"Bởi vì chúng tôi thấy ProSeeds có thể linh hoạt trong việc cung cấp dịch vụ, chúng tôi cảm thấy yên tâm để triển khai các khóa học trong suốt hơn 40 năm qua.

Sau khi trao đổi, chúng tôi cảm thấy ProSeeds có thể đáp ứng nhu cầu của mình. Những yêu cầu của chúng tôi đều được giải đáp phù hợp, thỏa đáng."

- The General Insurance Institute of Japan

Giải pháp eLearning linh động và phù hợp với cách thức hoạt động của chúng tôi

P - Thưa ông, ông biết về phần mềm quản lý Đào tạo trực tuyến như thế nào (LMS)?

Z – Chúng tôi đã thực hiện đào tạo theo phương thức thông thường hơn 40 năm qua. Các buổi đào tạo thường sẽ được tổ chức 1 lần mỗi năm, các học viên sẽ tụ họp lại để học và thực hiện bài kiểm tra, báo cáo cần thiết.

Song song trong lúc duy trì hoạt động đào tạo này, chúng tôi đi tìm kiếm giải pháp eLearning cho hoạt động đào tạo của mình.

Do đó, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm các lựa chọn về phần mềm LMS, khi đó chúng tôi tìm thấy ProSeeds.

P - Có phải đầu Viện của mình đã có ý định tìm một hệ thống eLearning không những giúp quản lý hoạt động đào tạo và cũng như là quản lý người học thông qua các báo cáo?

Z – Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là chuyển hóa hoạt động đào tạo hiện tại thành eLearning. Hiện tại, tôi muốn việc đào tạo eLearning không chỉ gói gọn ở việc người học nộp báo cáo lên các hệ thống, mà còn có thể giúp người học xem được các khóa đào tạo trực tuyến eLearning.

Chúng tôi mong muốn các hệ thống hỗ trợ chúng tôi làm việc này. Tại thời điểm đó, ProSeeds là 1 trong 2 công ty có thể đáp ứng được nhu cầu của chúng tôi.

P - Thưa ông, vậy thì đâu là lý do quyết định mà Viện đã lựa chọn ProSeeds?

Z – Bởi vì chúng tôi thấy ProSeeds có thể linh hoạt trong việc cung cấp dịch vụ, chúng tôi cảm thấy yên tâm để triển khai các khóa học trong suốt hơn 40 năm qua.

Sau khi, chúng tôi trao đổi với ProSeeds, và cảm thấy tin tưởng rằng ProSeeds có thể đáp ứng nhu cầu của mình. Những yêu cầu của chúng tôi cho ProSeeds đều giải đáp phù hợp, thỏa đáng.

Hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS) giúp doanh nghiệp quản lý thông tin đào tạo tại 1 hệ thống, qua đó giúp tối ưu thời gian và công sức

P - Vậy hiện tại Viện của mình đang ứng dụng 14 khóa học đang quản lý bằng phần mềm quản lý học tập trực tuyến (LMS) phải không?

Z – Đúng vậy, eLearning giúp chúng tôi triển khai 14 khóa này nhanh chóng, quản lý người học bằng các tính năng báo cáo và cũng như thực hiện bài kiểm tra trực tuyến. Những điều mà trước đây tôi phải triển khai trên giấy hoàn toàn.

P - Ông cảm nhận như thế nào về việc triển khai phần mềm LMS trong Viện của mình?

Z – Trước kia, nhân viên của tôi thường phải thu thập dữ liệu, tổng hợp và gửi mail cho từng học viên; điều này thực sự rất mất thời gian. Cho đến khi triển khai phần mềm LMS, thời gian dành cho việc này được giảm đáng kể, chúng tôi rất hài lòng về điều này.

Thêm vào đó, phần mềm LMS, giúp chúng tôi tổng hợp tất cả dữ liệu học tập của học viên tại một nguồn, nhân viên của tôi không còn phải dành nhiều thời gian tìm kiếm dữ liệu.

P -Thưa ông, ông có thể chia sẻ ông đánh giá về dịch vụ của ProSeeds cho đến hiện tại?

Z – Đến hiện tại, chúng tôi rất hài lòng những sự hỗ trợ và giải pháp mà ProSeeds mang lại.

Tôi rất mừng vì thông qua dịch vụ ProSeeds, chúng tôi có thể triển khai eLearning cho Viện của mình một cách hiệu quả

P - Cảm ơn thời gian của ông dành cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay!

Giải pháp eLearning tổng hợp cho doanh nghiệp
Đào tạo trực tuyến dễ dàng và hiệu quả cao