Case study:

Công ty TNHH Sun lady’s – Ứng dụng phần mềm LMS trong việc triển khai nhanh chóng, hiệu quả hoạt động đào tạo về kiến thức luật lao động cho nhân viên của mình.

Thách thức doanh nghiệp gặp phải

case study về giải pháp elearning
case study về giải pháp elearning

Công ty TNHH Sunlady là công ty chuyên về lĩnh vực cung cấp giải pháp nhân sự cho doanh nghiệp bao gồm giải pháp nhân sư tạm thời, tuyển dụng, v,v.

Để thuận tiện và giúp cho nhân viên và các đối tác kinh doanh của mình học về Đạo luật công văn và Luật tiêu chuẩn Lao động, Sunlady đã ứng dụng giải pháp eLearning đặc biệt là phần mềm LMS LearningWare của ProSeeds để giải quyết vấn đề này.

Trong buổi phỏng vấn, này chúng ta sẽ trò chuyện với CEO của Sunlady, ông Tsujishiro và ông Tanikawa – trưởng bộ nội vụ của Sunlady về trải nghiệm của họ khi triển khai giải pháp eLearning vào hoạt động đào tạo của mình

"Trước khi triển khai eLearning, chúng tôi thường tổ chức đào tạo như thế này tập trung ở một địa điểm, tuy nhiên rất tốn kém về chi phí, thời gian để tâp trung mọi người lại. Ngoài ra, khi tổ chức offline ở nhiều nơi khác nhau, sẽ dẫn đến việc kiến thức bị tam sao thất bản, mỗi vùng cùng một chủ đề có thể được truyển tải một cách khác nhau; đó là điều mà chúng tôi không mong muốn. Với eLearning, chúng tôi có thể tiêu chuẩn hóa nội dung đào tạo và giảm đi các chi phí không cần thiết."

- Đại diện Sun lady's

ProSeeds (P): Thưa ông, ông có thể chia sẻ cho chúng tôi về yêu cầu của công ty khi triển khai giải pháp eLearning?

ProSeeds (P): Thưa ông, ông có thể chia sẻ cho chúng tôi về yêu cầu của công ty khi triển khai giải pháp eLearning?

Sun lady’s (S): Khi đề xuất sửa đổi Đạo luật công nhân được ban hành vào 2014, đã trở thành đề tài được bàn luận rất nhiều. Và với các điều chỉnh này, các nhân sự là nhân viên thời vụ, được quy định phải nhận được những sự hỗ trợ từ công ty về phát triển nghề nghiệp, kể từ tháng 2 2015.

Do số lượng nhân viên thời vụ của công ty chúng tôi chiếm rất nhiều, chúng tôi cần tìm ra một giải pháp đào tạo để vừa thuận tiện mà còn có thể giúp họ nâng cao kĩ năng và thăng tiến trong sự nghiệp. Vì thế chúng tôi quyết định ứng dụng giải pháp đào tạo eLearning vào doanh nghiệp của mình.

Sun lady’s (S): Khi đề xuất sửa đổi Đạo luật công nhân được ban hành vào 2014, đã trở thành đề tài được bàn luận rất nhiều. Và với các điều chỉnh này, các nhân sự là nhân viên thời vụ, được quy định phải nhận được những sự hỗ trợ từ công ty về phát triển nghề nghiệp, kể từ tháng 2 2015.

Do số lượng nhân viên thời vụ của công ty chúng tôi chiếm rất nhiều, chúng tôi cần tìm ra một giải pháp đào tạo để vừa thuận tiện mà còn có thể giúp họ nâng cao kĩ năng và thăng tiến trong sự nghiệp. Vì thế chúng tôi quyết định ứng dụng giải pháp đào tạo eLearning vào doanh nghiệp của mình.

Hiểu biết và tuân thủ tốt luật về lao động, giúp công ty tạo ra dịch vụ và giải pháp nhân sự chất lượng.

ProSeeds (P): Thưa ông, ông đã triển khai việc học trực tuyến ở phần mềm LMS như thế nào?

ProSeeds (P): Thưa ông, ông đã triển khai việc học trực tuyến ở phần mềm LMS như thế nào?

Sun lady’s (S): Do về bản chất các nội dung học tập liên quan nhiều đến luật lao động, và các kiến thức này thường được cập nhật nhanh chóng. Do đó, chúng tôi cần một công cụ để giúp truyền tải các kiến thức này một cách nhanh nhất đến nhân viên khi có sửa đổi.

Chúng tôi dùng eLearning như là một giải pháp bổ trợ cho các hoạt động đào tạo theo nhóm offline; nhân viên sẽ chủ động học trước ở khi được đào tạo và chuẩn bị trước các thắc mắc.

Việc đào tạo luật lao động cho nhân viên rất quan trọng đối với chúng tôi, vì chúng tôi hoạt động trong ngành dịch vụ cung cấp dịch nhân sự tạm thời cho doanh nghiệp. Khi kiến thức được truyền tải tốt, sẽ có thể tránh khỏi các lỗi vi phạm đến luật lao động không đáng có.

Việc đào tạo luật lao động cho nhân viên rất quan trọng đối với chúng tôi, vì chúng tôi hoạt động trong ngành dịch vụ cung cấp dịch nhân sự tạm thời cho doanh nghiệp. Khi kiến thức được truyền tải tốt, sẽ có thể tránh khỏi các lỗi vi phạm đến luật lao động không đáng có.

Cung cấp kiến thức một cách cô đọng, dễ hiểu và tránh tam sao thất bản thông tin với eLearning.

ProSeeds (P): Kể từ khi triển khai eLearning, ông đã nhận thấy có sự thay đổi nào trong hoạt động đào tạo của mình?

ProSeeds (P): Kể từ khi triển khai eLearning, ông đã nhận thấy có sự thay đổi nào trong hoạt động đào tạo của mình?

Sun lady’s (S): Đương nhiên là có rồi, bây giờ khi dùng eLearning chúng tôi có thể dễ dàng đào tạo cho số lượng lớn nhân viên dễ dàng hơn trước kia.

Trước khi triển khai eLearning, chúng tôi thường tổ chức đào tạo như thế này tập trung ở một địa điểm, tuy nhiên rất tốn kém về chi phí, thời gian để tâp trung mọi người lại. Ngoài ra, khi tổ chức offline ở nhiều nơi khác nhau, sẽ dẫn đến việc kiến thức bị tam sao thất bản, mỗi vùng cùng một chủ đề có thể được truyển tải một cách khác nhau; đó là điều mà chúng tôi không mong muốn. Với eLearning, chúng tôi có thể tiêu chuẩn hóa nội dung đào tạo và giảm đi các chi phí không cần thiết.

case study về giải pháp elearning

Dần, việc nắm rõ các kiến thức về luật trở nên quan trọng hơn khi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi siết chặt việc triển khai; và eLearning trở thành một công cụ tuyệt vời để nhân viên có thể tự mình xem lại luật và đảm bảo mình đã làm đúng.

Đối với trường hợp của chúng tôi, nhân viên của công ty chúng tôi thường xuyên đảm nhiệm việc quản lý cái hoạt động lao động của các nhân viên thời vụ. Do đó rất quan trọng với chúng tôi để đảm bảo tất cả nhân viên nắm vững các nội dungt trong luật lao động mới được bạn hành. Thông qua các hoạt động đào taoj thông thường và eLearning, chúng tôi có thể đảm bảo rằng nhân viên của mình đã nắm rõ các yêu cầu của luật lao động. Điều đó thật hữu ích có phải không?

Dần, việc nắm rõ các kiến thức về luật trở nên quan trọng hơn khi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi siết chặt việc triển khai; và eLearning trở thành một công cụ tuyệt vời để nhân viên có thể tự mình xem lại luật và đảm bảo mình đã làm đúng.

Đối với trường hợp của chúng tôi, nhân viên của công ty chúng tôi thường xuyên đảm nhiệm việc quản lý cái hoạt động lao động của các nhân viên thời vụ. Do đó rất quan trọng với chúng tôi để đảm bảo tất cả nhân viên nắm vững các nội dungt trong luật lao động mới được bạn hành. Thông qua các hoạt động đào taoj thông thường và eLearning, chúng tôi có thể đảm bảo rằng nhân viên của mình đã nắm rõ các yêu cầu của luật lao động. Điều đó thật hữu ích có phải không?

ProSeeds (P): Nhân viên của ông đã cảm thấy như thế nào khi trải nghiệm với đào tạo trực tuyến (eLearning)?

ProSeeds (P): Nhân viên của ông đã cảm thấy như thế nào khi trải nghiệm với đào tạo trực tuyến (eLearning)?​

Sun lady’s (S): Với eLearning, tôi cảm thấy rằng giải pháp này cho phép nhân viên của mình có thể nhanh chóng xem lại kiến thức cần thiết; điều đó vừa giúp họ cũng cố kiến thức mà còn hỗ trợ họ trong công việc hằng ngày.

Một số quản lý vùng của công ty đã chia sẻ với tôi rằng, khi nhân viên của họ thật sự nắm rõ và hiểu về kiến thức luật lao động, hiệu suất công việc tăng lên thông qua việc họ có thể làm ra những đề xuất liên quan tốt hơn cho khách hàng, những vấn bám sát theo luật được ban hành.
Sun lady’s (S): Với eLearning, tôi cảm thấy rằng giải pháp này cho phép nhân viên của mình có thể nhanh chóng xem lại kiến thức cần thiết; điều đó vừa giúp họ cũng cố kiến thức mà còn hỗ trợ họ trong công việc hằng ngày.

Một số quản lý vùng của công ty đã chia sẻ với tôi rằng, khi nhân viên của họ thật sự nắm rõ và hiểu về kiến thức luật lao động, hiệu suất công việc tăng lên thông qua việc họ có thể làm ra những đề xuất liên quan tốt hơn cho khách hàng, những vấn bám sát theo luật được ban hành.

Hỗ trợ phát triển sự nghiệp thông qua đào tạo trực tuyến - eLearning.

ProSeeds (P): Với những phản hồi tích cực như vậy từ nhân viên của mình, ông có cảm thấy đó là một dấu hiệu tốt để ứng dụng giải pháp đào tạo trực tuyến (eLearning) rộng rãi hơn trong công ty?

ProSeeds (P): Với những phản hồi tích cực như vậy từ nhân viên của mình, ông có cảm thấy đó là một dấu hiệu tốt để ứng dụng giải pháp đào tạo trực tuyến (eLearning) rộng rãi hơn trong công ty?

Sun lady’s (S): Sau lần triển khai này, chúng tôi đã có thể thấy rõ lợi ích và sự phù hợp của eLearning với doanh nghiệp của mình. Đặc biệt là với nhân viên thời vụ, eLearning rất phù hợp để họ chủ động trang bị kỹ năng để có thể phát triển sự nghiệp của mình.

Thật ra, rất khó để chúng tôi có thể đào tạo các nhân viên thời vụ của mình, vì họ làm rất nhiều công việc khác nhau, và thời gian mỗi cá mỗi khác. Do đó, sự thuận tiện của eLearning là giải pháp để đào tạo cho họ.

Case study về giải pháp elearning cho doanh nghiệp

Luật lao động sắp tới đây sẽ có nhiều thay đổi, nên chúng tôi vẫn chưa thể định hình được một cách hoạt động cụ thể để triển khai eLearning rộng hơn cho doanh nghiệp. Nhưng, khi đã có thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với các bạn để tiếp tục xây dựng một hệ thống eLearning hoàn chỉnh cho nhân viên thời vụ của mình

Luật lao động sắp tới đây sẽ có nhiều thay đổi, nên chúng tôi vẫn chưa thể định hình được một cách hoạt động cụ thể để triển khai eLearning rộng hơn cho doanh nghiệp. Nhưng, khi đã có thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với các bạn để tiếp tục xây dựng một hệ thống eLearning hoàn chỉnh cho nhân viên thời vụ của mình

ProSeeds (P): Cảm ơn đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay.

ProSeeds (P): Cảm ơn đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay.

Giải pháp eLearning của ProSeeds:

Learning Ware

Learning Ware (LMS) là hệ thống quản lý học tập trực tuyến được xây dựng bởi công ty PROSEEDS. LearningWare LMS hỗ trợ khách hàng thực hiện và quản lý đào tạo trực tuyến dễ dàng.

Giải pháp eLearning tổng hợp cho doanh nghiệp
Đào tạo trực tuyến dễ dàng và hiệu quả cao